The HP 5120 EI Switch Series delivers flexibility, scalability and low TCO with a robust feature set supporting stacking, static layer 3 routing, PoE+, ACLs and IPv6. HP Intelligent Resilient Framework (IRF) technology creates a virtual fabric by managing several switches as one logical device, which increases network resilience, performance, and availability while reducing operational complexity.

The HP 5120 EI Switch Series can be managed with the HP Intelligent Management Center (IMC) for a single view of your network.

Co je nového

  • Scalable and secure, fully managed Basic Layer 3 switches
10GbE uplinks (CX4, SFP+ and 10GBASE-T)
  • 4 chassis IRF stacking
  • PoE+ models for voice, video and wireless
Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support

Funkce

Scalable and Secure Access Layer Switches

The HP 5120 EI Switch Series supports stacking, static layer 3 routing, PoE+, ACLs and IPv6. HP Intelligent Resilient Framework (IRF) technology creates a virtual fabric which increases network resilience, performance, and availability while reducing operational complexity.
HP 4 chassis IRF for simpler, flatter, more agile networks and flexible deployment with longer-distance stacking between closets up to 70 km distance.
Modular 10GbE uplinks (CX4, SFP+ and 10GBASE-T), stacking and power supplies allow for future upgradability.
External redundant power supply for increased reliability.
Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support and no software licensing required.

Powerful Quality of Service (QoS)

The HP 5120 EI Switch Series supports advanced classifier-based QoS which classifies traffic using multiple match criteria based on Layer 2, 3, and 4 information; applies QoS policies such as setting priority level and rate limit to selected traffic on a port, VLAN, or whole switch.
Traffic prioritization with supported congestion actions include: strict priority (SP) queuing, weighted round robin (WRR), and SP+WRR and traffic policing with Committed Access Rate (CAR) and line rate.

Comprehensive Security Control

The HP 5120 EI Switch Series supports flexible authentication methods including 802.1X, MAC, and Web Authentication for greater security and policy-driven application authentication.
Access control lists (ACLs) provide IP Layer 2 to Layer 4 traffic filtering; supports global ACL, VLAN ACL, port ACL, and IPv6 ACL.
Source-port filtering, RADIUS/TACACS+, SSL, Port Security, and MAC address lockout deliver enhanced security.

Single View of the Network

The HP 5120 EI Switch Series can be seamlessly managed with HP Intelligent Management Center (IMC) to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance and policy management.
RMON and sFlow provide advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms and events.
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.