The HP 5120 SI Switch Series offers fully managed, basic Layer 3 switches that support stacking, static Layer 3 routing, PoE+, access control lists (ACLs), and IPv6. HP Intelligent Resilient Fabric (IRF) technology creates a virtual fabric by managing several switches as one logical device, which increases network resilience, performance, and availability while reducing operational complexity.

The HP 5120 SI Switch Series can be managed with the optional HP Intelligent Management Center (IMC) Software for a single view of your entire network.

Co je nového

  • Managed Basic Layer 3 switches with static routing.
  • PoE+ models for voice, video and wireless.
  • Single view of the network with IMC.
  • Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support.

Funkce

Managed Access Layer Switches

The HP 5120 SI Switch Series supports stacking, static IP routing, PoE+, ACLs, and IPv6. The series is designed for the access layer of medium and large enterprises.

IRF technology on the 5120 SI Switch Series uses Gigabit Ethernet ports to stack up to four switches creating a virtual fabric which increases network resilience, performance, and availability while reducing operational complexity.

PoE+ models support up to 370 W PoE power for connected devices.

Advanced Quality of Service (QoS)

The HP 5120 SI Switch Series supports advanced classifier-based QoS which directs traffic using multiple match criteria based on Layer 2, 3, and 4 information. The series applies QoS policies such as setting priority level and rate limit to selected traffic on a per port basis.

Traffic prioritization with supported congestion actions include strict priority (SP) queuing, SDWRR, and SP+WRR.

Security Control

The HP 5120 SI Switch Series supports RADIUS/HWTACACS, SSL, Port Security, 802.1x, and MAC-based authentication for enhanced security.

Hardware-based wire-speed access control lists (ACLs) provide high levels of security and ease of administration without impacting network performance.

Single View of the Network

The HP 5120 SI Switch Series can be seamlessly managed with the optional HP Intelligent Management Center (IMC) Software to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance, and policy management.

RMON provides advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms, and events.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.