HP IntelliJack Gigabit switches are compact 10/100/1000 switches that can be installed in a standard wall outlet box, quickly converting an existing single-port LAN wall outlet into four switched Gigabit Ethernet ports. These “network jacks” provide a simple solution for adding network ports without running more cabling.

Unlike conventional desktop switches, HP IntelliJack devices reside out of the way—literally in-the-wall—and so are more secure from theft and difficult to accidentally disconnect or damage. The innovative HP IntelliJack switches provide four Ethernet ports for local connectivity plus one uplink port.

Two additional RJ-45 “pass-through ports” flexibly support a range of additional service and user connectivity options. It can be powered locally or via Power over Ethernet (PoE), and can output standard PoE on up to two ports to directly power attached devices such as IP phones or wireless access points.        

Funkce

Quality of Service (QoS)

IEEE 802.1p prioritization: delivers data to devices based on the priority and type of traffic

Connectivity

Auto-MDIX: automatically adjusts for straight-through or crossover cables on all 10/100 and 10/100/1000 ports
Jumbo packet support: supports up to 9216-byte frame size to improve performance of large data transfers

Performance

Half-/Full-duplex autonegotiating capability on every port: doubles the throughput of every port

Resiliency and high availability

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP): aggregate connections for greater overall throughput (managed IntelliJack NJ2000G only)
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (HTML)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.