The HPE 3100 EI Switch Series enhances security by providing reliable fully, managed Fast Ethernet Layer 2 switches ideal for the access layer of medium and large enterprises. Features include enterprise class quality of service (QoS) and security features including rate limiting, QinQ, ACLs, a 24-port PoE model, and improved reliability with backup redundancy.

The 3100 EI Switch Series can be managed with the optional HPE Intelligent Management Center (IMC) Software Platform for a single view of your entire network.

Co je nového

  • Managed Layer 2 10/100 switches for enterprise access layer.
  • Hardware-based wire speed access control lists (ACLs).

External redundant power supply provides improved reliability.

  • 24-port PoE model for support of IP phones, APs and video cameras.
  • Limited Lifetime Warranty.

Funkce

Reliable Fast Ethernet Access Layer Switches

The HPE 3100 EI Switch Series enhances security by providing reliable fully managed Fast Ethernet Layer 2 switches ideal for the access layer of medium and large enterprises.

Series includes 8-, 16-, 24- and 48-port models with Gigabit Ethernet uplinks with a 24-port PoE model for support of IP phones, wireless APs and video cameras.

Hardware-based wire speed access control lists (ACLs) help provide high levels of security and ease of administration without impacting network performance with a feature-rich TCAM-based ACL implementation.

External redundant power supply provides improved reliability.

Enhanced Quality of Service (QoS) and Service Control

The HPE 3100 EI Switch Series provides traffic prioritization with supported congestion actions including strict priority (SP), weighted round robin (WRR), SP+WRR and HQ+WRR queuing.

Broadcast control cuts down on unwanted network broadcast traffic. Advanced QoS classifies traffic using multiple match criteria based on Layer 2, 3, and 4 information and applies QoS policies such as setting priority level and rate limit to selected traffic on a per-port or per-VLAN basis.

Multiple user authentication methods include MAC Authentication, IEEE 802.1X and Web for greater, policy-driven security.

Enhanced security features include port isolation, STP BPDU port protection and root guard. Radius/HWTACAS eases switch management security administration by using a password authentication server.

Single View of the Network

The HPE 3100 EI Switch Series can be seamlessly managed with the optional HPE Intelligent Management Center (IMC) Software Platform to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance and policy management.

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.