The HPE 3100 SI Switch Series provides cost-effective, fully managed Layer 2 switches ideal for the access layer of medium and large enterprises. Convenient 8-, 16- and 24-10/100 port models with Gigabit Ethernet uplinks provide reliable connectivity, easy installation with quiet, fanless models, and enterprise class quality of service (QoS), and security features.

The 3100 SI Switch Series can be managed with the optional HPE Intelligent Management Center (IMC) Software Platform for a single view of your entire network.

Co je nového

  • Managed Layer 2 10/100 switches for enterprise access layer.
  • 8-, 16- and 24-port models with Gigabit Ethernet uplinks.
  • Fanless models for quiet deployment.
  • Single View of the Network with IMC.
  • Limited Lifetime Warranty.

Funkce

Managed Fast Ethernet Access Layer Switches

The HPE 3100 SI Switch Series are cost-effective Fast Ethernet fully managed Layer 2 switches ideal for the access layer of medium and large enterprises.

Convenient 8-, 16-, and 24-port models with Gigabit Ethernet uplinks for flexibility.

Fanless models are ideal for quiet deployment in office spaces and other acoustically sensitive locations.

Link aggregation expands bandwidth and enhances connection reliability.

Quality of Service (QoS)and Security Control

The HPE 3100 SI Switch Series provides traffic prioritization with supported congestion actions including weighted round robin (WRR) queuing and HQ+WRR.

Broadcast control cuts down on unwanted network broadcast traffic.

Support for MAC Authentication and IEEE 802.1X for improved security and authentication.

Enhanced security features include port isolation, STP BPDU port protection, and root guard. Radius/HWTACAS eases switch management security administration by using a password authentication server.

Single View of the Network

The HPE 3100 SI Switch Series can be seamlessly managed with the optional HPE Intelligent Management Center (IMC) Software Platform to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance, and policy management.

Manager and operator privilege levels enable read-only and read/write access on CLI and Web browser management interfaces.

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.