The SDN-enabled HP 12500 Switch Series offers industry leading scalability for enterprise data center cores giving you significantly higher throughput with 24.3 Tbps switching capacity. Along with scalability you get high performance 10/40/100GbE line cards.

With high scalability and performance, the new core switch series extends the value of your installed base and also delivers high availability and resilience with redundant fabrics, power supplies and fan trays. Customers will find great value in Comware 7 advanced features, including IRF, MDC, SPB and EVI.

Co je nového

  • The HP 12518E Switch and the HP 12508E Switch provides customers with investment protection and extend the value of their 12500 installed base.
  • High performance 10/40/100GbE modules - 48 10GbE, 16 40GbE & 4 100GbE ports
  • High scalability with 24.3 Tbps switching capacity.
  • Enhanced MDC and IRF capabilities together with SPB, EVI and OpenFlow 1.3.
  • Support for DCB/FCoE features for building converged networks.

Funkce

Industry Leading Large Scalability for Enterprise Data Center Cores

The HP 12500 Switch Series provides 24.3 Tbps switching capacity by leveraging the latest generation ASICs for outstanding performance and density connectivity to keep you ahead of your competition.
Enhanced Multitenant Device Context (MDC) for multi-tenancy giving you the ability to virtualize a physical switch into multiple logical devices; each logical switch has its own tenants.
Ethernet Virtual Interconnect for (EVI) is a virtual application network solution that provides a Layer2 extension across the data center to simplify the interconnectivity of geographically dispersed data centers.
Two million Forwarding Information Base (FIB) entries provide enhanced scalability.

High-performance Networking Density with 1/10/40 & 100 GbE Connectivity

The HP 12500 Switch Series offers 1GbE modules with 48 ports, 10GbE modules with the choice of 40 ports or 48 ports, 16-port 40GbE modules and 4-port 100GbE modules that drive network performance while reducing operational expenses.
High-performance fully distributed architecture delivers up to 24.3 Tb/s switching capacity.

Enterprise Resiliency and High Availability

The HP 12500 Switch Series supports redundant fabric for optimum network performance and availability while simplifying network operations.
Hot-swappable and redundant fans and power supplies increase the reliability of the switch while lowering data center energy costs.
Intelligent Resilient Fabric (IRF) creates virtual resilient switching fabrics where two or more switches perform as a single Layer2 switch and Layer3 router that can be attached using standard LACP for automatic load balancing and high availability.
Software-defined Networking (SDN) support helps you unleash new levels of automation and efficiency in data center networks.
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.