HPE 5800 Switch Series gives you versatility and high performance in a 10/100/1000 top-of-rack, data center switch architecture that offers deployment flexibility. With a choice of models that support high-density server links with copper or fiber, you can build superior networks tailored for your specific application needs.

While Intelligent Resilient Fabric (IRF) reduces management complexities by up to 88%, it also delivers <50 msec convergence time. You can rely on the 5800 Switch Series to deliver high performance and lower TCO, while delivering business resilience and high availability.

Co je nového

  • Comware 7 modular network operating system.
  • IRF support of nine switches simplifies management by up to 88%.
  • OpenFlow and SDN automate manual tasks and speed service delivery.

Funkce

Versatile Data Center Switches

The HPE 5800 Switch Series is available in several models offering flexible 10/100/1000 bps deployments and are specifically designed for the top-of-rack in data center environments.

Models offer 24 or 48 ports for high density requirements.

Switches offer RJ45, SFP and SFP+ server connectivity for flexibility.

The 5800 Switch Series offers PoE and PoE+ options for environments requiring PoE.

High-Performance Gigabit Data Center Switching

The HPE 5800 Switch Series delivers 208 Gbps switching capacity in 24-port models and 256 Gbps in 48-port models.

Supports up to 155 MPPS throughput in 24-port models and 196 MPPS in 48-port models.

Includes four 10GbE uplinks for better performance.

Business Agility and Resilience with Comware 7

The HPE 5800 Switch Series delivers IRF <50 msec convergence time enabling faster application response time.

The In Service Software Update (ISSU) enables high availability with updates accomplished without a reboot or power cycle, in the background.

Full Layer 2/Layer 3 features set with IPv4/IPv6 dual stack.

Simplicity and Lower Total Cost of Ownership (TCO)

The HPE 5800 Switch Series simplifies switch management by up to 88% with IRF.

No extra hidden cost with simple, one license per switch for all OS features.

All switch ports are active and ready to use without need for activation licenses.

Automate tedious tasks with Software-defined Network (SDN) and reclaim wasted resources.

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.