The HP 5820 Switch Series provides a versatile and high-performance, 1/10GbE top-of-rack, data center switch architecture that offers you deployment flexibility. With a choice of models that supports high performance and low latency, you can deploy switches that are best suited to you needs.

While IRF reduces management complexities by up to 88%, it also delivers <50 msec convergence time. You can rely on the 5820 Switch Series to deliver high performance and lower TCO, while delivering business resilience and high availability.

Co je nového

  • New Comware 7 modular network operating system with ISS resiliency.
  • IRF support of nine switches simplifies management by up to 75%.
  • OpenFlow and SDN automate manual tasks and speed service delivery.

Funkce

Versatile Data Center Switches

The HP 5820 Switch Series is available in several models offering flexible 10GbE and 1/10GbE deployments designed for the top-of-rack within the data center.
Models offer 14 ports, or 24 ports for high-performance applications.
Provides a RJ45, SFP+ server connectivity and expansion slot for application modules.

High-Performance Gigabit Data Center Switching

The HP 5820 Switch Series delivers 484-488 Gbps switching capacity.
It supports up to 360-383 mpps throughput.
Low latency for cut-through and store-and-forward traffic— 2.02-3µs using 64 bytes packets.

Business Agility and Resilience with Comware 7

The HP 5820 Switch Series delivers IRF <50 msec convergence time enabling faster applications response time.
The In Service Software Update (ISSU) enables high availability with updates accomplished without a reboot or power cycle, in the background.
Full L2/L3 feature set with IPv4/IPv6 dual stack.

Simplicity and Lower TCO

The HP 5820 Switch Series simplifies switch management by up to 75% with IRF.
No extra hidden cost with simple one license per switch for all L2/L3 OS features.
Simpler management using HP Intelligent Management Center (IMC) Software that delivers a single display for ease of management.
Automate tedious tasks with Software-defined Networking (SDN) and reclaim wasted resources.
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.