The HP 1910 Switch Series, part of the HP OfficeConnect portfolio, delivers Fast Ethernet connectivity for cost-conscious smaller organizations. The switches are ideal for environments that require advanced features for granular control and where smart-managed flexibility is a must for easy network configuration and management.

The 1910 Switch Series are advanced smart-managed fixed configuration switches in an easy-to-administer solution. Customizable features include basic layer 2 features like VLANs and link aggregation as well as advanced features such as Layer 3 static routing and ACLs.

Co je nového

  • Customized operation using intuitive Web interface for an easy-to-administer solution.
  • Layer 3 static routing w/32 routes for network segmentation and expansion.
  • Access control lists for granular security control.
  • Spanning Tree: STP, RSTP, and MSTP.
  • Limited Lifetime Warranty with 3 years 24x7 phone support.

Funkce

Simplifies Network Deployment and Management for Small Organizations

The HP 1910 Switch Series features easy-to-use, out of the box, plug-and-play deployment.

The series offers a complete portfolio of choices for increased flexibility. It consists of five rack-mountable models with internal power supplies including three non-Power over Ethernet (PoE) models: 8-, 24- and 48- port; two PoE+ models: 8- and 24- port. All models come with 2 combo uplink ports.

These smart-managed switches use an intuitive Web management interface to simplify deployment and management while offering you greater granularity of control of key features.

Keeps Your Business up and Running and Protected

Enhanced security features such as Access Control List, IEEE 802.1x and VLANs guard your network from unwanted or unauthorized access.

Management security restricts access to critical configuration commands, offers multiple privilege levels with password protection and supports secure http (https).

The 1910 Switch Series is covered by the HP Limited Lifetime Warranty with next day advance hardware placement, 24x7 phone support for 3 years and business day phone and email support for as long as you own the product.

Delivers Improved Performance, While Lowering Total Cost of Ownership (TCO)

The HP 1910 Switch Series delivers advanced functionality in smart-managed switches, including Layer 3 static routes, SFP ports, IPv6 support, rate limiting, link aggregation, and IGMP.

The switch series includes PoE+ options to power IP devices without the cost of additional power outlets.

Advanced silicon technology delivers greater energy-efficiency and the Limited Lifetime Warranty significantly reduce TCO.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.