Do you need a low-cost, plug-and-play switch with user friendly features? The HP 1410 Switch Series are unmanaged switches designed for small businesses looking for entry-level, low-cost, reliable networking solutions. Available features include flow control to provide outstanding data efficiency, simplified plug-and-play operation, Auto-MDIX, auto-speed negotiation, flexible mounting options and HP Limited Lifetime Warranty.

Funkce

Ease of Use

The HP 1410 Switch Series offers unmanaged plug-and-play simplicity.
Comprehensive LED display with per-port indicators provides an at-a-glance view of status, activity, speed, and full-duplex operation.
Auto-speed negotiation automatically selects individual port speed depending on client capabilities without the need for manual intervention.
Flow control helps provide reliable communications during full-duplex operation.

Connectivity and Performance

The HP 1410 Switch series provides automatic cable type detection for MDI/MDIX.
Supports Jumbo or Mini-Jumbo packets (based on model) to improve the performance of large data transfers.
Half-/Full-duplex auto-negotiating capability on every port doubles the throughput of every port.

Quality of Service (QoS)

The HP 1410 Switch Series allows real-time traffic prioritization by supporting Differentiated Services Code Point (DSCP).
IEEE 802.1p prioritization delivers data to devices based on the priority and type of traffic.
Supports energy-efficient Ethernet and allows lower power consumption when operated with IEEE-compliant client devices.
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.