The HP FlexFabric 5930 Switch Series provides both versatility and advanced high performance in a top-of-rack, data center switch architecture with modules that support 1/10/40GbE. The converged ports module supports 1/10GbE and 4/8 FC, delivering versatile convergence for connecting Fibre Channel (FC), iSCSI and FC SANs.

While IRF reduces management complexities by up to 88%, it also delivers <50 msec convergence time. You can rely on the FlexFabric 5930 Switch Series to improve switch utilization and lower TCO, while delivering business resilience and high availability.

Co je nového

  • New modular design with 1U and 2U form factors offering two modules and four modules respectively.
  • Support for 1/10/40GbE, and converged modules with 1/10GbE and 4/8Gbps FC.
VXLAN support for network virtualization and overlay solutions.
  • IRF support of up to nine switches simplifies management by up to 88%.
  • OpenFlow and SDN automate manual tasks and speed service delivery.

Funkce

Modular and Versatile Data Center Switches

The HP FlexFabric 5930 Switch Series is available in two form factors: 1U with two modules and 2U with four modules.
Any combination of 1/10/40GbE ports may be used to meet customer requirements.
Converged modules support 1/10GbE and 4/8 Gbps Fibre Channel (FC) for data, FC storage networks, and FCoE convergence for increased flexibility.

High-Performance Data Center Switching

The HP FlexFabric 5930 Switch Series delivers 1.28 Tbps switching capacity in a 1U chassis for the most demanding applications.
It supports up to 952 MPPS throughput in the 1U chassis for data-intensive environments.
Low latency, under a 1.5us 10GbE latency, gives your business agility.
VXLAN support for network virtualization and overlay solutions.

Business Agility and Resilience with Comware 7

The HP FlexFabric 5930 Switch Series delivers IRF <50 msec convergence time enabling faster application response time.
The In Service Software Update (ISSU) enables high availability with updates accomplished without a reboot or power cycle, in the background.

Simplicity and Lower TCO

The HP FlexFabric 5930 Switch Series simplifies switch management by up to 88% with IRF and Intelligent Management Center (IMC) Software.
No extra hidden cost with simple one license per switch for all OS features.
All switch ports are active and ready to use without need for activation licenses.
Automate tedious tasks with Software-defined Networking (SDN) and reclaim wasted resources.
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.