The HPE 5830 Switch Series provides versatility and high performance in 10/100/1000 top-of-rack, data center switches with large, deep packet buffers for loss-sensitive applications. With high-density 48 or 96 ports for server connectivity, you can scale your deployments and benefit from the 10GbE uplinks.

While Intelligent Resilient Fabric (IRF) reduces management complexities by up to 75%, it also delivers <50 msec convergence time. The 5830 Switch Series delivers high performance and lower total cost ownership (TCO), while providing business resilience and high availability.

Co je nového

  • Modular design with 1U and 2U form factors offering 2 modules and four modules respectively.
  • IRF support of up to nine switches simplifies management by up to 88%.
  • OpenFlow and SDN automate manual tasks and speed service delivery.
  • IRF support of up to nine switches simplifies management by up to 88%.
  • OpenFlow and SDN automate manual tasks and speed service delivery.

Funkce

High Density Top-of-Rack Data Center Switches with Deep Buffers

The HPE 5830 Switch Series is available in 10/100/1000 bps models with large data buffers for loss-sensitive environments.

Models offer 48 or 96 ports for high density server connectivity requirements.

The 5830 Switch Series offer deep packet buffers for heavy I/O traffic and loss-sensitive applications.

High-Performance Gigabit Data Center Switching

The HPE 5830 Switch Series delivers 160 Gbps switching capacity in 48-port models and 392 Gbps in 96-port models.

Supports up to 119 Mpps throughput in 48-port models and 291.6 Mpps in 96-port ones.

Two or ten 10GbE SFP+ uplinks for better performance in 48-port and 96-port models respectively.

Deep packet buffers of 1G and 3G in 48-port and 96-port models respectively.

Business Agility and Resilience with Comware

The HPE 5830 Switch Series delivers IRF <50 msec convergence time enabling faster applications response time.

The ISSU enables high availability with updates accomplished in the background without a reboot or power cycle.

Full L2/L3 feature set with IPv4/IPv6 dual stack.

Simplicity and Lower Total Cost of Ownership (TCO)

The HPE 5830 Switch Series uses IRF to simplify switch management by up to 75%.

No extra hidden cost with simple one license per switch for all OS features.

All switch ports are active and ready to use without need for activation licenses.

Automate tedious tasks and reclaim wasted resources with Intelligent Management Center (IMC) Software and Software-defined Networking (SDN).

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.