Designed for the c-Class BladeSystem, the HP 6125G Blade Switch provides sixteen 1Gb downlinks and eight 1Gb uplinks. It is perfect for customers who are on a budget or who require basic 1Gb switching and want to datacenter efficiency and capability.

The HP 6125G combines the resiliency of Intelligent Resilient Networking (IRF) with the Comware operating system. Switches can be combined at the enclosures, rack or datacenter level into a single virtual switch, managed through a single IP address.

Comware OS provides a common level of features, service and security from edge to core. All network elements can be managed through Intelligent Management Center (IMC), providing comprehensive single pane provisioning of the entire network.

The HP 6125G supports IPv4, IPv6, full layer 3 routing, and distributed trunking.

Funkce

Latest switching technology for data applications requiring 1Gb

The HP 6125G Ethernet Blade Switch is a 1Gb switch that provides small data centerperfect for 1Gb aggregation and hyperscale customers an looking for an energy efficient, cost effective solution for connecting blade servers to the network
Full layer 3 routing with IPv6 support for excellent investment protection
Intelligent Resilient Networking (IRF), which combines switches into a single virtual switch at the enclosure, rack or data center level. The 6125G can be combined with the 6125G/XG to provide tailored mixed bandwidth applications.
Fits seamlessly into IMC (Intelligent Management Center) providing comprehensive single pane provisioning of the entire network.
Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.