Do you need a 1Gb switch that increases your data center efficiency and capability? Designed for the c-Class BladeSystem enclosure, the HP 6125G Ethernet Blade Switch appeals to budget-conscious data centers that need 1Gb switching and routing with the resiliency of Intelligent Resilient Networking (IRF), stacking, and the stability of Comware. It is ideal for remote office applications, or wherever IPv6, full Layer 3 routing and distributed trunking are required for 1Gb applications.

Funkce

Data Center Efficiency

HP 6125G Ethernet Blade Switch can be combined with other switches at the enclosure, rack or datacenter level into a single virtual switch and managed through a single IP address.

All network devices can be managed through Intelligent Management Center (IMC) providing comprehensive single pane provisioning of the entire network.

The HP Comware operating system provides a common level of features, service, and security levels from edge to core.  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.