The HP 6125G/XG Ethernet Blade Switch brings the rich features of the HP Comware network operating system, that delivers a common level of features, service and security levels from edge to core. Intelligent Resilient Framework (IRF) improves the performance and resiliency of the network while simplifying network deployment and management.

Intelligent Management Center (IMC) is comprehensive management platform that provides one management application for all networking resources, manages 3rd party devices, unifies physical & virtual networks. HP 6125G/XG supports IPv6, full layer 3 routing and trunking.

With sixteen 1G downlink ports, a combination of 1G and 10G uplink ports supporting both copper and fiber media, the HP 6125G/XG reduces network costs while increasing data center efficiency and capability. The HP 6125G/XG is perfect for low cost edge aggregation, virtualization, scale-out, and hyper-scale environments that require a 1G/10G connectivity and cost effective solution.

Funkce

Future-proof your environment by deploying a 1G/10G Ethernet Blade switch

The HP 6125G/XG Ethernet Blade Switch is perfect for 1G/10G low cost edge aggregation, virtualization, scale-out, and hyper-scale environments that require a 1G/10G connectivity and a cost effective solution for connecting blade servers to the network

Comware operating system provides for a common level of features, service, and security policies across the entire network

Intelligent Resilient Framework (IRF) - Creates virtual resilient switching fabrics, where two or more switches perform as a single Layer 2 switch and Layer 3 router. Switches do not have to be co-located and can be attached using standard LACP for automatic load balancing and high availability.

Intelligent Management Center (IMC) for comprehensive provisioning of the entire network from edge to core using single pane of glass to manage the environment

Full layer 3 routing with IPv6 support for excellent investment protection  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.