The HP 2530 Switches Series provides security, reliability, and ease of use for enterprise edge, branch office, and SMB deployments. Fully managed switches deliver full Layer 2 capabilities with optional PoE+, 10GbE uplinks, enhanced access security, traffic prioritization, sFlow, IPv6 host support, and include Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support.

The HP 2530 Switch Series is easy to use and deploy, and can be manages with the HP Intelligent Management Center (IMC) for a single view of your entire network.

Co je nového

  • Cost-effective, reliable and secure fully managed Layer 2 switches
  • 10Gigabit uplinks, ACLs, EEE, traffic prioritization
  • 8-, 24-, and 48-port Gigabit or Fast Ethernet models
  • PoE+ models for voice, video and wireless
Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support

Funkce

Cost-Effective, Reliable and Secure Access Layer Switches

The HP 2530 Switch Series provides secure, reliable and ease of use for enterprise edge, branch office, and SMB deployments.
Fully managed switches deliver full Layer 2 capabilities with optional PoE+, 10GbE uplinks, enhanced access security, traffic prioritization, sFlow, IPv6 host support, and include Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support.
Right size deployment with choice of 8, 24, and 48 port models available with Gigabit or Fast Ethernet ports, optional PoE+ and optional 10GbE uplinks.
Power savings with fanless models, Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), and ability to disable LEDs and enable port low power mode.
Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 years 24x7 phone support and no software licensing required.

Security and Quality of Service

The HP 2530 Switch Series supports flexible authentication methods including Local MAC Authentication, 802.1X, MAC, and Web Authentication for greater security and policy-driven application authentication.
Advanced denial of service (DOS) protection, such as DHCP Protection, Dynamic ARP protection, and Dynamic IP lockdown, and flexible traffic controls include ACLs and QoS.
Traffic prioritization with IEEE 802.1p allows real-time traffic classification with support for eight priority levels mapped to either two or four queues; uses weighted deficit round robin (WDRR) or strict priority (SP).
Defend your IPv6 network with DHCPv6 Protection.

Simple Deployment and Management

The HP 2530 Switch Series supports choice of management interface with Web GUI, command-line interface (CLI) and Simple Network Management Protocol (SNMP), using console or micro USB ports.
Quiet operation with fanless and variable speed fan models.
Flexible deployment with wall, table, and rack mounting options.
TR-069 delivers zero touch deployment for devices with dynamic IP addresses and on private networks.

Single View of the Network

The HP 2530 Switch Series can be seamlessly managed with HP Intelligent Management Center (IMC) to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance and policy management.
RMON, and sFlow provide advanced monitoring and reporting capabilities for statistics, history, alarms and events.
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.