HP offers intelligent single and dual radio Access Points designed to provide reliable, easy-to-use wireless connectivity across the network. All the HP MSM Access Points are managed by any of the HP MSM Controllers and the HP RF Manager for the RF Security Sensors.

All the HP MSM Access Points can also work in autonomous mode. The HP MSM Access Points require a single Power over Ethernet (PoE) cable drop and are IEEE802.3af compliant or can be powered directly via a power adaptor.

HP has a full range of both indoor and outdoor MSM Access Points.

Funkce

Quality of Service (QoS)

IEEE 802.1p prioritization: delivers data to devices based on the priority and type of traffic
SpectraLink voice priority (SVP) support: prioritizes SpectraLink voice IP packets sent from a SpectraLink NetLink SVP server to SpectraLink wireless voice handsets to help ensure excellent voice quality
Wireless: - L2/L3/L4 classification: IEEE 802.1p VLAN priority, SpectraLink SVP and DiffServ. - Wi-Fi MultiMedia (WMM), IEEE 802.11e EDCF, and Service-Aware priority assigned by VSC. - Maximum VoIP call capacity: 12 active calls on IEEE 802.11a/b/g/n.
Network management: - Fully manageable using HP PCM 3.0 AU1 and HP Mobility Manager 3.0 AU2. - SNMP v2c, SNMP v3, MIB-II with Traps, and RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618). - Embedded HTML management tool with secure access (SSL and VPN). - Scheduled configuration and firmware upgrades from central server.
Diagnostic: - Client event log records association, authentication, and DHCP events. - Packet capture tool for Ethernet and IEEE 802.11 interfaces (PCAP format). - Data rate matrix.

Connectivity

Auto-MDIX: automatically adjusts for straight-through or crossover cables on all 10/100 ports
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) support: simplifies deployment and dramatically reduces installation costs by helping to eliminate the time and cost involved in supplying local power at each access point location

Mobility

Anywhere, anytime wireless coverage: - Single, dual, and tri-radio IEEE 802.11a/b/g access points. - Per-radio software-selectable configuration of frequency bands. - Self-healing, self-optimizing local mesh extends network availability . - Wi-Fi Alliance certified for interoperability with all 802.11a/b/g client devices . - IEEE 802.3af PoE or external power cord on selected models .
Interoperability: Wi-Fi Alliance certifications, including IEEE 802.11g Wi-Fi and WPA2 to help ensure multivendor interoperability
Virtual Service Communities (VSCs): - Up to 16 SSIDs, each with unique MAC address, configurable SSID broadcasts. - Individual security and QoS profiles per VSC. - Configurable DTIM and minimum data rate per VSC. - Each VSC can be mapped to separate IEEE 802.1Q VLANs. - WMM and/or WMM-PS. - Security filter. - IP filter.
AP client access control functions: - IEEE 802.1X authentication using EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, and PEAP. - MAC address authentication using local or RADIUS access lists. - RADIUS AAA using EAP-MD5, PAP, CHAP, and MS-CHAPv2. - RADIUS Client (RFC 2865 and 2866) with location-aware support. - Layer 2 wireless client isolation.
Auto Channel Select (ACS): helps reduce radio co-channel interference by automatically selecting the radio channel with the least interference

Security

Choice of IEEE 802.11i, WPA2, or WPA: locks out unauthorized wireless access by authenticating users prior to granting network access; robust Advanced Encryption Standard (AES) or Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) encryption secures the data integrity of wireless traffic
Local wireless bridge client traffic filtering: when enabled, prevents communication between wireless devices associated with the same access point
IEEE 802.1X: provides port-based user authentication with support for Extensible Authentication Protocol (EAP) MD5, TLS, TTLS, and PEAP with choice of AES, TKIP, and static or dynamic WEP encryption for protecting wireless traffic between authenticated clients and the access point
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.