HP offers intelligent IEEE 802.11n wireless access points, ranging from our single-radio IEEE 802.11a/b/g/n to our dual 802.11 a/b/g/n access points. The MSM access points are advanced wireless devices that provide consistent, easy-to-manage connectivity that expands your existing network.

The access points maintain your network without interruption and reduce bottlenecks and network complexity by determining where data needs to go throughout the network. The MSM access points provide complete wireless coverage for greater reliability and connectivity.

The HP IEEE 802.11n-capable RF Security sensor brings security to the network edge by providing scalable 24 x 7 IDS/IPS capabilities that prevent security breaches on IEEE 802.11a/b/g and 802.11n wireless networks. The MSM access points and RF Security sensor require a single Power over Ethernet (PoE)-cable drop, and are IEEE 802.3af compliant and support a plug-and-play automatic configuration.

Funkce

Management

Quality of Service (QoS)

Connectivity

Mobility

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.