HP 317 Access Device Series integrates wired and wireless connectivity into a small unit that can be quickly installed in a standard wall outlet box. It provides four Ethernet ports, a 2.4 GHz wireless access point, and a pass-through RJ-45 connection to support a range of service and user connectivity options.

One Ethernet port can be configured as an IEEE 802.3af-compliant PSE port for powering devices such as IP telephones. The HP 317 Access Device Series requires only a single Power over Ethernet (PoE) cable drop and provides wireless coverage for one room.

Funkce

Integrated Wired and Wireless Connectivity

The HP 317 Access Device Series integrates a single radio 802.11b/g wireless access point with four Ethernet ports in a single device making them ideal for hotel rooms and dormitories.
Provides four Ethernet ports and a pass through RJ45 port to support IPTV, VoIP phones or refrigerators.

Simplified Deployment and Reduced Costs

The HP 317 Access Device Series requires only a single Power over Ethernet (PoE) cable drop, reducing cabling, switch ports, and power sourcing.
Supports a pass-through port as well as PoE out, reducing additional power needs for IP-based VoIP phones.
Provides wireless coverage for one room reducing the need for site surveys.
Support industry leading Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 year 24x7 phone support.

Comprehensive Security

The HP 317 Access Device Series protects wireless traffic between authenticated clients and the access point with 802.1X port based authentication.
Locks out unauthorized wireless access by authenticating users prior to granting network access delivering higher security and data integrity of the wireless traffic with either Advanced Encryption Standard (AES) or Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).
Prevents communication between wireless devices associated with the same access point through local wireless bridge client traffic filtering.
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.