The HPE MSM Controller Series works in unison with IEEE 802.11a/b/g/n and .11ac HPE access points and access devices to deliver a cost effective, high-performance, networking solution for the mid-size enterprise campus. The enhanced architecture supports next generation standards, RF optimization and flexible distribution models for unparalleled performance, reliability and ease of deployment.

The solution provides comprehensive security, threat protection and high availability to provide business continuity.

Co je nového

  • New initial set-up wizard for initial controller configuration
  • Group bandwidth Management for hospitality
  • Support for HPE 560 802.11ac access points

Funkce

Optimized Design and Performance

The HPE Multiservice Mobility Controller Series supports both centralized and distributed forwarding options to reduce latency, optimize application performance and increase WLAN scalability.

Optimizes wireless coverage and the user experience with Wi-Fi Clear Connect RF optimization, automatic interference mitigation and dynamic client load balancing to increase connectivity.

Offers flexible upgrade licensing to scale the network as business requirements change.

Comes in appliance or blade form factors and supports 802.11a/b/g/n and 802.11ac clients.

Simplicity and Low Total Cost of Ownership (TCO)

The HPE Multiservice Mobility Controller Series simplifies configuration and deployment of WLAN services with automated workflows.

Reduces complexity by streamlining configuration, management and troubleshooting of multivendor wired/WLAN networks with HPE single management tool.

Lowers total cost of ownership (TCO) with Industry leading warranties.

Analytics and monitoring dashboard offers a quick view of the health of the WLAN and potential issues with intuitive visibility into Wireless Clients, APs and alarms.

Business Continuity

The HPE Multiservice Mobility Controller Series delivers seamless failover of mobility services through virtual controller redundancy.

Offers comprehensive security and threat protection with integrated intrusion detection system (IDS), support for internal and external authentication, authorization and accounting (AAA) servers, and a stateful built-in firewall.

Supports comprehensive identity management, endpoint security, and centralized policy enforcement for a converged wired/wireless infrastructure.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.