Ideal for growing businesses, the HP M220 802.11n Access Point Series is optimal for sites requiring more extensive wireless LAN coverage, supporting standalone operation or "clustering" of up to 16 M220 Acess Pointss. These dual-band, single-radio devices support high-speed wireless networking at 5GHz or 2.4GHz, combined with advanced features such as business-class security and uninterrupted wireless client roaming for a better user experience.

Clustering technology simplifies administration by seamlessly coordinating configuration settings among all M220 Access Points on the network.

Funkce

Simplifies Wireless Networks for Small Businesses

The HP M220 802.11n Access Point Series includes simple clustering technology which reduces complexity and the need for additional hardware. A quick setup wizard gets you up and running very quickly with five common deployment scenarios to best match your environment.

Keeps Your Business Up and Running with Safe Wireless Access

The M220 802.11n Access Points Series significantly reduces the risk of downtime from human error with clustering technology.

Keeps your wireless network traffic safe with the latest in Wi-Fi security including WPA and WPA2.

Secures data integrity of the wireless traffic with Advanced Encryption Standard (AES) or Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

The M220 802.11n Access Point Series offers up to eight VLANs to permit traffic segmentation on the network.

Delivers a Better User Experience and Improved Performance

The HP M220 802.11n Access Point Series provides a single-radio device that supports high-speed wireless networking at either 5GHz or 2.4GHz.

When clustered, the M220 automatically selects the best channel for operation, reducing channel optimization.

Lowers Total Cost of Ownership (TCO)

The HP M220 802.11n Access Point Series are covered by the HP Limited Lifetime Warranty with next day advance hardware replacement 24x7 phone support for 3 years and business day phone and email support for as long as you own the product.

The M220 clustering technology makes ongoing network changes and maintenance simple, reducing the time spent on administrative tasks.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.