Přehled

The HP 10500/7500 20G Unified Wired-WLAN Module delivers enterprise-scale features, capacity, high reliability, and offers substantial wireless data processing capacity. The HP 10500/7500 20G Unified Wired-WLAN Module provides refined user control and management, comprehensive RF management and security mechanisms, fast roaming, QoS and IPv4/IPv6 features, and powerful WLAN access control. Designed for WLAN access of enterprise networks, the HP 10500/7500 20G Unified Wired-WLAN Module provides an industry leading WLAN solution for large enterprise networks. Working together with HP access points, the HP 10500/7500 Unified Wired-WLAN Module can be easily deployed on Layer 2 or Layer 3 networks without affecting existing configurations.

Funkce

Wi-Fi Clear Connect: Wi-Fi Clear Connect provides a system-wide approach to ensure WLAN reliability by proactively determining and adjusting to changing RF conditions via advanced radio resource management and by identifying rogue activity. These capabilities optimize WLAN performance by making decisions at a system-wide level. These features are described in more detail within this data sheet.

End-to-end QoS: the HP 10500/7500 20G Unified Wired-WLAN Module supports the DiffServ standard and IPv6 QoS; the QoS DiffServ model includes traffic classification and traffic policing, completely implementing the six groups of services—EF, AF1 through AF4, and BE.

Web-based authentication: provides a browser-based environment to authenticate clients that do not support the IEEE 802.1X supplicant

IPv6: IPv6 host: enables controllers to be managed and deployed at the IPv6 network's edge . Dual stack (IPv4 and IPv6): transitions customers from IPv4 to IPv6, supporting connectivity for both protocols. MLD snooping: directs IPv6 multicast traffic to the appropriate interface, preventing traffic flooding. IPv6 ACL/QoS: supports ACL and QoS for IPv6 network traffic.

Flexible forwarding modes: - support both centralized and distributed modes. - enable all wireless traffic to be sent to the module for processing using centralized forwarding or dropped off locally using distributed mode. - provide branch office survivability with distributed mode: that is, where APs are deployed at branches, authenticated clients can continue to access local resources in the event connectivity to the controller is lost.  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.