The HPE 425 802.11n Dual Radio Access Point Series works in unison with HPE network controllers to deliver a high performance WLAN solution. Offering two spatial stream access and up to 300 Mbps of throughput per radio, they are ideal for voice and multi-media communications and offer embedded high gain and optional external antennas for improved wireless coverage and reliability.

Built-in spectral analysis and integrated wireless IDS/IPS provides detection, classification and intelligent avoidance of non-IEEE 802.11 interference and comprehensive threat protection.

Co je nového

  • Dual radio with two spatial stream access supporting up to 300 Mbps per radio.
  • Limited Lifetime Warranty.

Funkce

Enhanced Wi-Fi Performance

The HPE 425 802.11n Dual Radio Access Point Series offers dual radio, two spatial stream access, supporting up to 300 Mbps per radio for enhanced voice and rich media applications.

Supports both centralized and distributed traffic forwarding offering enhanced application performance and WLAN scalability.

Provides advanced Quality of Service (QoS) for voice and video communication supporting IEEE 802.1p traffic priority handling and Spectralink Voice Priority (SVP).

Extends network availability with self-healing, self-optimizing local mesh.

Improved Coverage and Reliability

The HPE 425 802.11n Dual Radio Access Point Series optimizes WLAN coverage and reliability with Wi-Fi Clear Connect automatic power adjustment capability, providing real-time identification of interference, and intelligent channel switching.

Enhances the user experience with airtime fairness, providing equal RF transmission time for wireless clients in mixed user environments.

Improves client performance by automatically redirecting 5 GHz-capable clients to the less-congested 5 GHz spectrum with band steering.

Improves wireless coverage in dense client environments with embedded high gain internal antennas and optional external antennas.

Comprehensive Security

The HPE 425 802.11n Dual Radio Access Point Series provides comprehensive threat protection with an integrated Intrusion Detection System (IDS) offering granular threat detection and location tacking capabilities.

Simplifies client authentication with support for both internal and external authentication, authorization and accounting servers (AAA), per user VLAN mapping and authentication.

Locks out unauthorized wireless access by authenticating users prior to granting network access. Enhance data integrity of the wireless traffic with Advanced Encryption Standard (AES) or Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

Investment Protection

The HPE 425 802.11n Dual Radio Access Point Series provides a Limited Lifetime Warranty.

Provides interoperability with all IEEE 802.11a/b/g/n client devices through Wi-Fi Alliance certifications.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.