The HP 501 Wireless Client Bridge Series extends life of legacy devices by bridging Ethernet clients to WLAN, extending WLAN access to a range of protocols. Electronic cash registers, medical and manufacturing equipment, and other devices can be deployed in any location with a WLAN signal —saving the time and expense needed for installing Ethernet cables for network access.

The HP 501 Wireless Client Bridge Series integrates into the HP Mobility System; and it is interoperable with an IEEE 802.11b/g/n or 802.11a/n/ac WLAN network infrastructure from HP and other vendors.

Funkce

High Speed Wireless Connectivity for Legacy Wired Devices

The HP 501 Wireless Client Bridge Series links up to 15 Ethernet devices or an RS 232 serial device to WLAN network, extending wireless access to legacy devices.

Offers high speed wireless connectivity with an internal dual band 802.11ac/a/b/g/n radio for wirelessly transmitting and receiving data at up to 1.3 Gbps.

Enables a RS-232 asynchronous terminal device to communicate with compatible stations on the network with an integrated serial to TCP/IP converter.

Improves wireless coverage areas and reception with optional outdoor MIMO antennas.

Investment Protection and Reduced Costs

The HP 501 Wireless Client Bridge Series cost-effectively extends wired connectivity to hard to wire locations by linking multiple LAN segments via an access point.

Improves the performance of legacy wireless devices such as wireless medical equipment.

Offers Interoperability with an IEEE 802.11b/g/n or 802.11a/n/ac WLAN network infrastructure from HP and other vendors.

Supports Limited Lifetime Warranty 2.0 with 3 year 24x7 phone support.

Robust Security

The HP 501 Wireless Client Bridge Series protects the network from intrusion with enterprise class layered security, including 802.1X support.

Provides data integrity of the wireless traffic with hardware accelerated encryption delivering high-performance with WPA2 and Advanced Encryption Standard (AES) security.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.