Ideal for small businesses, the cost-effective HP M210 802.11n Access Point Series, supports standalone operation or can be "clustered" for simplified administration of up to four M210 Acces Points where more robust coverage is required. These dual-band, single-radio devices support high-speed wireless networking at 5GHz or 2.4GHz to provide a better user experience and faster delivery of mobile applications.

Clustering technology propagates wireless network configurations across all M210 802.11n Access Points for consistent security and uninterrupted wireless client roaming

Funkce

Simplifies Wireless Networks for Small Businesses

The HP M210 802.11n Access Point Series takes the complexity out of your wireless networking with simple clustering technology removing the need for additional hardware.

A quick setup wizard gets you up and running in no time with 5 common deployment scenarios to best match your environment.

Keeps Your Business up and Running with Safe Wireless Access

The M210 802.11n Access Points Series significantly reduces the risk of downtime from human error with clustering technology.

Keeps your wireless network traffic safe with the latest in Wi-Fi security including WPA and WPA2.

Secures data integrity of the wireless traffic with Advanced Encryption Standard (AES) or Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

The M210 802.11n Access Point Series offers up to four VLANs to permit traffic segmentation on the network.

Delivers a Better User Experience and Improved Performance

The HP M210 802.11n Access Point Series provides a single-radio device that supports high-speed wireless networking at either 5GHz or 2.4GHz.

When clustered, the M210 automatically selects the best channel for operation, channel optimization.

Lowers Total Cost of Ownership (TCO)

The HP M210 802.11n Access Point Series are covered by the HP Limited Lifetime Warranty with next day advance hardware replacement, 24x7 phone support for 3 years and business day phone and email support for as long as you own the product

The M210 clustering technology makes ongoing network changes and maintenance simple, reducing the time spent on administrative tasks.

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.