The HPE 417 802.11n Unified Walljack Access Device Series integrates wired-wireless connectivity into a low-profile design that can be quickly installed in a standard wall outlet box. It provides one GbE uplink port, three 100Base-T Ethernet ports, an 802.11b/g/n wireless access point, and a pass-through RJ-45 connection to support a range of service and connectivity options.

One Ethernet port can be configured as an IEEE 802.3af-compliant PoE port for powering devices such as IP telephones. It requires a single Power over Ethernet (PoE) cable drop and provides wireless coverage for one room.

Co je nového

  • Limited Lifetime Warranty.

Funkce

Integrated High Speed Wired and Wireless Connectivity

The HPE 417 802.11n Unified Walljack Access Device Series integrates one GbE uplink port, three 100Base-T Ethernet ports and 802.11n wireless connectivity making them ideal for hotel rooms and dorms.

Delivers the 300 Mbps in the 2.4GHz band for high-bandwidth applications.

Offers high-speed connectivity and extended range with two high gain embedded antennas.

Provides three front facing 100Base-T ports and a pass through RJ45 port to support IPTV, VoIP phones or refrigerators for improved flexibility.

Optimizes WLAN performance and reliability with Wi-Fi Clear Connect automatic power adjustment, real-time identification of interference, and intelligent channel switching.

Simplified Deployment and Reduced Costs

The HPE 417 802.11n Unified Walljack Access Device Series requires a single Power over Ethernet (PoE) cable drop, reducing cabling, switch ports, and power sourcing.

Supports a pass-through port as well as PoE out, reducing additional power needs for IP-based VoIP phones.

Provides wireless coverage for one room eliminating the need for site surveys.

Includes a Limited Lifetime Warranty.

Comprehensive Security

The HPE 417 802.11n Unified Walljack Access Device Series protects wireless traffic between authenticated clients and the access point with 802.1X port based authentication

Locks out unauthorized wireless access by authenticating users prior to granting network access and secures data integrity of the wireless traffic with Advanced Encryption Standard (AES) or Temporal Key Integrity Protocol (TKIP).

Prevents communication between wireless devices associated with the same access point through local wireless bridge client traffic filtering

Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.