Přehled

The HP MSR Large Survivable Branch (LSB) FIC module enables real time communications, even when the WAN is unavailable, helping branch office users remain productive, make calls, and sustain communications.

Funkce

Virtual network infrastructure: delivers a flexible and open virtual network infrastructure by allowing the integration of HP AllianceONE applications

Virtualized WAN optimization: supports Riverbed's Virtual Steelhead application to increase the efficiency and performance of the network traffic by way of data, transport, and application streamlining

Total solution in one device: provides routing, switching, wireless LAN, 3G/4G, security, voice and- with an MSR OAP module- virtualization services in one HP MSR router

Virtualization platform benefits: - supports VMware vSphere 5.0, the industry's most established, feature rich and resilient hypervisor with its full breadth of vSphere client and vCenter management applications. - enhances the all-in-one capabilities of the MSR30 and MSR50 Series routers through use of VMware-ready applications. - provides a router-based virtualization platform for HP branch office solutions.

No additional VMware license needed: HP MSR OAP modules come pre-loaded with fully-licensed VMware vSphere 5.0

Technické údaje

Hmotnost:
0.8 kg
Minimální rozměry (Š x H x V):
19.86 x 25.05 x 4.0 cm
Co je obsaženo v krabici:
(1) HP MSR Large Survivable Branch Communication FIC Module powered by Microsoft Lync (1) Manual (1) EULA
Záruka:
1 year, advance replacement, 10 calendar day, phone support, software releases


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.