HP Virtual Application Networks (VAN) SDN Controller Software provides a unified control point in an OpenFlow-enabled network, simplifying management, provisioning, and orchestration. This enables delivery of a new generation of application-based network services.

It also provides open application program interfaces (APIs) to allow third-party developers to deliver innovative solutions to dynamically link business requirements to network infrastructure via either custom Java programs or general-purpose RESTful control interfaces. The VAN SDN Controller is designed to operate in campus, data center, or service provider environments.

Funkce

Software-defined networking

Proactive flow processing: enables highly scalable, centrally orchestrated SDN networks. In this approach, a central application manages the provisioning of endpoints, such as servers or virtual machines in a data center, or fixed endpoints in a campus network.
Reactive flow processing: enables dynamic monitoring of new flows or endpoints, such as individual user or server sessions or the movement of users in a wireless network. These environments require careful characterization to ensure that all levels of the network infrastructure have the capacity to respond to large numbers of sub-second events.
Graphical user interface (GUI: facilitates controller administration and API documentation
RESTful APIs: leverages the controller's extensible northbound API for REST applications. This API provides an abstract representation of the underlying OpenFlow network. It allows web-based applications running above the controller to exert deliberative, business-level control over the network. This API also provides the services necessary to support a full management platform such as HP Intelligent Management Center (IMC).
Java APIs: run within the controller as a collection of OSGi bundles that enable high performance event and packet processing. These network-level applications are extremely powerful, allowing the personality of the controller to be extended and customized for specific environments. They leverage a three-tier architecture with strict API guidelines for interfacing with external entities, other Java modules, and the controller database.

Specifikace

Specifikace

Vyžadovaná platforma:
PostgreSQL 9.1; OpenJDK 7 JVM; Keystone Identity
Minimální požadavky na systém:
 • 8 GB RAM
 • 64 GB
 • 1000 Mbps
Systémové požadavky, doporučené:
 • 3.0 GHz Intel® Xeon® or Intel® Core™2 Quad processor or equivalent

Rozměry a hmotnost

Rozměry a hmotnost

Co je obsahem

Co je obsahem

Co je obsaženo v krabici:
 • License Entitlement, Electronic Delivery
Záruka:
 • Not applicable, phone support


 • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

  * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

  Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.