Dokončete úlohy rychleji, produkujte velmi kvalitní dokumenty a usnadněte si skenování a sdílení dokumentů. Využijte funkce rychlého nastavení a připojení1,2. Zadávejte rychlé příkazy pomocí intuitivního barevného dotykového displeje. Můžete snadno šetřit přírodní zdroje a recyklovat použité kazety.3

Funkce

Dokončete své úlohy rychleji – bez dlouhých prostojů – pomocí skenování s dvojitou hlavou a jedním průchodem.

Udržte si špičkovou produktivitu s rychlostí tisku až 40 str./min4. Spolehněte se na velký doporučený měsíční objem tisku 2000 až 6000 stran.

Se vstupním zásobníkem na 600 listů, který je rozšiřitelný na 1 100 listů5, a výstupním zásobníkem na 250 listů můžete bezstarostně zpracovávat velkoobjemové tisky.

Skenování s dvojitou hlavou a jedním průchodem zajistí rychlejší dokončení úloh. Můžete naskenovat dokumenty a vzniklé digitální soubory jedním krokem odeslat na e-mail, do cloudu, do síťových složek nebo na jednotku USB.

Šetřete papír s funkcí oboustranného tisku a používejte automatický podavač dokumentů na 50 listů pro zvýšení produktivity.

Pracuje chytřeji – můžete otevírat, ukládat a tisknout materiály pomocí barevného dotykového displeje 3,5" (8,89 cm).6

Snadné plnění řady úloh zahrnujících tisk, kopírování, skenování a faxování. Za okamžik je hotovo – vše přímo pomocí multifunkční tiskárny.

Otevírejte, ukládejte a tiskněte webový obsah přes dotykový displej multifunkční tiskárny pomocí podnikových aplikací instalovaných v zařízení.6

Šetřete čas se snadno použitelnými originálními kazetami HP a snižte náklady pomocí volitelných vysokokapacitních tonerových kazet.7

Tuto multifunkční tiskárnu můžete efektivně spravovat pomocí aplikace HP Web Jetadmin, která umožňuje monitorování kancelářského tisku a stavu zařízení.8

Sdílejte zařízení bezdrátově po celé kanceláři.1

Spolehněte se na výjimečnou flexibilitu: tiskněte ze smartphonů nebo tabletů prakticky odkudkoli.10

Pomocí funkce automatického bezdrátového připojení HP snadno nastavíte připojení k bezdrátové síti.1

Využívejte prostředky efektivněji pomocí bezdrátového připojení a pevného připojení 10/100/1000T Gigabit Ethernet, které umožňují snadný přístup k tisku a sdílení dokumentů.1

Tiskové úlohy můžete vytáhnout přímo z kapsy – zařízení podporuje tisk z paměťových zařízení připojených přes port USB.

Šetřete energii s technologiemi HP Auto-On/Auto-Off, kopírování HP Instant-on a HP Instant-on.10.

Pomozte šetřit energii a snížit dopad na životní prostředí. Používejte technologii kopírování HP Instant-on a technologii HP Auto-On/Auto-Off.10

Konzola HP EcoSMART nabízí okamžitý přístup k možnostem nastavení úspory energie a k nastavením tiskárny. Můžete tak centrálně nastavit všechny vaše tiskárny na nižší spotřebu energie a efektivnější využívání prostředků.

Snižte zatížení životního prostředí a své náklady s funkcí pro automatický oboustranný tisk.

Díky programu HP Planet Partners můžete snadno a bezplatně recyklovat kazety.3  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.