Are you constantly on-the-go and need simple and efficient tools for “anytime, anyplace” monitoring of your HP Converged Storage? With HP StoreFront Mobile Access, you can securely monitor your HP Storage arrays 24x7 from any location. Simply download the free application to your iOS or Android-based smartphone, and you’ve got a secure, converged storage management platform and mobile access point to keep track of your HP 3PAR StoreServ Storage.

The HP StoreFront Mobile Access App provides a no-risk, encrypted login with browse-only enforcement access. This means the entire communication is encrypted for your protection.

It’s integrated with current HP 3PAR StoreServ role-based security, and offers a simple, intuitive user interface that’s consistent with HP 3PAR Management Console. HP StoreFront Mobile Access enables storage administrators to have real time access to there HP Converged Storage allowing them to act on information faster than ever before.

Co je nového

  • iOS Smartphone Support

Funkce

Delivers Access to HP Converged Storage via iOS or Android Smartphones

Anytime anywhere monitoring of 3PAR StoreServ Storage no matter where you are located.

Monitor key performance metrics, system statistics and other useful information to ensure 3PAR StoreServ Storage is configured properly.

Receive alerts and notifications in case of errors to ensure immediate troubleshooting.

Secure, Intuitive and Easy-to-Use

Encrypted login to ensure no unauthorized access to storage.

Simple User-Interface is coherent with HP 3PAR Management Console.

Single Application to Monitor Multiple HP Converged Storage Arrays

Centralize mobile access through a Converged Storage management solution.

Single point of view for all HP 3PAR StoreServ Storage in environment.  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.