The HP PS1810 Switch Series are designed for small businesses looking for an integrated, easy-to-administer switch that complements the HP ProLiant Gen8 and Gen 9 Server Series solutions. Part of the HP OfficeConnect portfolio, the series includes both 8- and 24- port Gigabit Layer 2 models.

The switch series has a built in ability to auto-discover and monitor health status of HP ProLiant Servers. Both models have a fanless design, making them ideal for office deployments.

The 8-port model has an innovative design that allows it to be stacked on the HP ProLiant MicroServer Gen8 platform.

Funkce

Simplified Deployment and Management for Small Organizations

The HP PS1810 Switch Series features the HP ProLiant Server Series dashboard to enable auto-discovery of HP ProLiant Gen8 and Gen9 Server Series in the network. It provides up-to-date server health status for up to 10 monitored servers via the HP Integrated Light-Out (iLO) interface.
The series offers a choice of two fixed configuration Gigabit Layer 2 switches, 8-port or 24-port, for increased flexibility. The 24-port model includes SFP ports for fiber connectivity. The 8-port model has an innovate design that allows it to be stacked on the HP ProLiant MicroServer Gen8.
Simple Web management allows easy management of devices by even nontechnical users with its intuitive Web GUI. Customizable features include VLANS, Spanning Tree, and Link aggregation trunking.

Lower TCO

All HP PS1810 Switch Series include the latest energy-saving capabilities – Energy Efficient Ethernet (EEE) and idle-port power down.
The 8-port model can optionally be powered by an upstream Power over Ethernet (PoE) switch.
Covered by the HP Limited Lifetime Warranty with next day advance hardware placement, 24x7 phone support for 3 years.
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.