The HPE FlexFabric 11900 Switch Series is a high-performance modular core switch designed for medium to enterprise data centers and as a medium core switch for larger enterprises. The FlexFabric 11900 sets a benchmark for performance, reliability, and scalability with CLOS architecture and 3-microsecond latency, delivering high throughput with 1/10/40 and 100 GbE ports.

With Hewlett Packard Enterprise IRF technology, the HPE FlexFabric 11900 Switch Series can be virtualized across four chassis with a single management interface—enabling flatter, more agile networks.

Funkce

High Performance and Low Latency Data Center Networking

The HPE 11900 FlexFabric Switch Series provides a high-speed fully distributed next generation CLOS architecture with as much as 7.7 Tbps switching capacity and forwarding capacity of as high as 5.7 billion packets per second.

Broad interface support with high density 1/10/40 and 100GbE ports and low latency.

Hewlett Packard Enterprise Intelligent Resilient Fabric (IRF) allows as many as four 11900 Switch Series chassis to be virtualized into a single IRF fabric that can be managed as a single device with one IP address.

Broad data center feature set with no hidden costs for future networking OS features, with advanced Comware 7 OS supporting L2/L3, Dual stack IPv4/IPv6, DCB, FCoE, TRILL, VEPA and more.

Optimized Architecture for Cloud-Connected Enterprise Data Centers

The HPE 11900 FlexFabric Switch Series includes a high-speed fully distributed next generation CLOS architecture that simplifies large-scale switching architecture, reduces possible fault points, and provides greater availability.

Hewlett Packard Enterprise Comware 7, an enterprise grade advanced modular operating system, brings native high stability, independent process monitoring, and modular design to easily restart processes for seamless software upgrades, enhancing serviceability and greater high-availability.

Fast software upgrades without service interruptions for higher availability and zero packet loss with In-Service Software Upgrade (ISSU).

Single Management View of the Network

The HPE FlexFabric 11900 Switch Series can be seamlessly managed with HPE Intelligent Management Center (IMC) to provide end-to-end network transparency with consistent network experience through comprehensive configuration, compliance and policy management.

IMC unifies management of virtual and physical networks by taking advantage of the VEPA support built into the HPE 5900 top-of-rack switches.

Stručné technické údaje
Celý svět (angličtina) (PDF) (HTML)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.