Tenký klient HP t510 je ideální volbou pro vaše virtualizované prostředí – jedná se o výkonné zařízení1, které je vybaveno síťovými funkcemi, funkcemi pro úsporu energie a intuitivními průvodci usnadňujícími nastavení multimediálních aplikací.

Vysoký výkon

Tenký klient HP t510 je vybaven dvoujádrovým procesorem2 a pamětí DDR3-1066 SDRAM3 – uživatelé tak okamžitě pocítí výjimečný výkon.

Podpora systému Windows

Dopřejte si širokou flexibilitu aplikací s výběrem vestavěných operačních systémů, včetně verzí systémů Microsoft Windows Embedded a distribuce ThinPro Linux od HP. Všechny podporují možnosti zabezpečení a vlastnosti, které očekáváte od tenkého klienta, včetně filtrů zapisování, lokálních aplikací, plnohodnotného prohlížeče a emulace terminálu.

Snadné připojení

Zařízení HP t510 je vybaveno 6 porty USB 2.0, sériovým portem, paralelním portem a svorkou napájecího kabelu. Díky špičkové integrované kartě WiFi4 se k internetu připojíte z jakéhokoliv místa pokrytého sítí.

Rychlé produkty HP pro vaši síť

Zvyšte výkon sítě a využitelnost na straně koncových uživatelů pomocí softwaru HP Velocity.

Integrovaná správa

Uchovávejte důležitá data na zabezpečeném centralizovaném serveru nebo rozšiřte zabezpečení o čipové karty. K nastavení aplikací společností Microsoft, Citrix a VMware slouží průvodce HP Easy Tools. Pomocí aplikace pro podnikovou správu tenkých klientů, HP Device Manager, můžete vzdáleně prohlížet a měnit nastavení zařízení.

Ochrana prostředí

Flexibilní řada tenkých klientů HP t510 byla vyrobena s ohledem na životní prostředí: nízkohalogenové součásti, obsah recyklovaných použitých plastů > 20 % (s výjimkou desky PCB), vyhovuje normě ENERGY STAR®, registrace EPEAT® Gold.

Spolehlivost a služby společnosti HP

Snadná instalace, snadná správa a nyní také snadná údržba. Díky flexibilnímu tenkému klientovi HP t510 si můžete vybrat z řady nadstandardních služeb podpory HP Care Pack.
 • Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows 8 plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.

  Některé funkce nemusí být dostupné po provedení upgradu u počítačů se systémem Windows 8. Systém může vyžadovat další hardware, ovladače, software, firmware nebo aktualizaci systému BIOS. Upgrade mezi různými verzemi, např. z jiné verze na verzi Pro a Media Center, je za poplatek. Veškeré podrobnosti o aktualizaci naleznete na stránce www.windows.com/everywhere.

  Některé aplikace se prodávají samostatně; v závislosti na příslušném trhu. Některé funkce vyžadují aktualizaci na systém Windows 8.1. Pro zařízení se systémem Windows 8 je aktualizace k dispozici ve Windows Store. Pro zařízení se systémem Windows 8.1 je aktualizace k dispozici prostřednictvím služby Windows Update. Je zapotřebí přístup k internetu; mohou být účtovány poplatky. Tlačítko napájení se nachází na vybraných zařízeních a nemusí být na vyobrazeném zařízení.

  Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

  * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

  Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.