The HP 4120 IP Phone Series is optimized for use with Microsoft® Lync™ Unified Communications, and can support Office 365, Microsoft's familiar Office desktop suite combined with the latest, cloud-based versions of Microsoft's next-generation communications and collaboration services. All Lync-optimized IP phone features are supported by the HP 4120 IP Phone Series, including Microsoft's "Better Together" mode, which leverages Lync’s powerful collaboration capabilities.

The HP 4120 IP Phone Series is ideal for small enterprises and small-to-medium size businesses who wish to reduce infrastructure spending and provide the benefits of unified communications delivered through cloud services.

Funkce

HP AllianceOne integration

Optimized for seamless operation with Microsoft® Lync™ Unified Communications: - provides a rich set of unified communications features. - supports Microsfot "Better Together" mode. - Office 365 integration supported. - designed for standalone operation in a Lync environment. - delivers ease of configuration and installation.

Connectivity

Dual Gigabit Ethernet ports: allows Gigabit Ethernet connectivity as well as pass-through capability
IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) Class 2 support: - simplifies deployment and dramatically reduces installation costs by helping to eliminate the time and cost involved in supplying local power. - supports an optional external power supply unit adapter where PoE not available.
USB host and device support: allows USB connectivity for 'Better Together' connectivity
Headset port: provides wideband frequency response for use with optional external headset

Convergence

LLDP-MED (Media Endpoint Discovery): defines a standard extension of LLDP which stores values for parameters such as QoS and VLAN to automatically configure network devices such as IP phones

Phone characteristics

Microsoft Real Time Audio (RTA) technology: designed for both high-quality wideband and narrowband Voice over IP (VoIP) applications
G.722 wideband audio codec support: delivers voice calls with high-definition audio quality
G.711 pulse-code modulation support: provides support for legacy voice encoding (A-law, µ-law)
Support for wide variety of audio codec and acoustic performance requirements: provides quality voice communications, improving collaboration, boosting productivity, and reducing operating costs
Handset and speakerphone audio outputs: - supports wideband and Hearing Aid Compatibility (HAC) outputs. - full-duplex speakerphone (compliant with IEEE 1329 Type 1) supports acoustic echo cancellation and provides wideband speaker and microphone.
Stručné technické údaje
Globální (angličtina)
      Podrobné technické údaje (PDF)


  • Prostudujte si prosím specifikace produktu v části Katalogy/Dokumenty. Jestliže produkt odpovídá normě EN 55022 Class A, použití tohoto produktu v obydlených oblastech může způsobit (za nepříznivých podmínek) rušení příjmu televizního/radiového signálu.

    * HP si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění. Cena produktu se u jednotlivých autorizovaných HP prodejců může lišit.

    Společnost HP se zavázala k tomu, že bude zákazníkům poskytovat informace o chemických látkách použitých v jejích produktech tak, jak je třeba pro dodržení shody se zákonnými požadavky, například směrnicí REACH (Předpis EC č. 1907/2006 Evropského parlamentu a rady). Hlášení o chemických látkách je pro tento produkt k dispozici na webové stránce: www.hp.com/go/reach.