HP Critical Facilities Services - Přehled

Plánuji

datové centrum
 
Navrhuji

datové centrum
Stavím

datové centrum
Provozuji

datové centrum
PODPORA DC BĚHEM CELÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU
Představení HP CFS

Služby společnosti HP pro kritická prostředí (HP Critical Facilities Services) podporují dostupnost a efektivitu provozu IT. Následně pomáhají zákazníkům snižovat provozní náklady a rychleji reagovat na požadavky byznysu. Mohou být využity jak ke komplexním transformacím datových center tak i k návrhu, výstavbě a provozu nových celků.