HP Critical Facilities Services - Naše služby

 

HP Critical Facilities Services – čím se HP odlišuje

Portfolio služeb čerpá ze zkušeností z návrhu více než 5 milionů m2 datových center nebo jiných kritických technologických objektů. HP CFS má za sebou návrh více než 50 datových center postavených na zelené louce, včetně více než patnácti datových center (DC) o celkovém příkonu vyšším než 15 MW. Dále poskytuje konzultační činnosti pro 14 z 15 největších amerických finančních institucí a pro řadu dalších významných klientů z dalších oblastí a technologií.

HP CFS se řadí mezi špičkové světové firmy specializující se na infrastrukturu pro informační a telekomunikační technologie. HP představuje pro klienty jedinečný zdroj pokrývající všechny požadavky na transformaci datových center “from chip-to-brick”, tedy od základních elementů IT až po budovy a vybavení rozsáhlých datových center.

Tato unikátní expertiza umožňuje kvalifikovaně adresovat každou doménu datových center: fyzickou i technologickou vrstvu, software, aplikace, provoz a správu. Výhodou je integrovaný přístup ke všem zmíněným doménám a ve všech fázích jejich životního cyklu. Díky této komplexnosti může HP fungovat jako jediný kontaktní bod pro zákazníky a jejich strategii přechodu ke konvergované infrastruktuře.

Naše služby

Hide

HP CFC pomáhá při vytváření obecných strategií a plánů výstavby, rozvoje a provozu datových center. Jedná se zejména o:

  • rozhodování o počtu datových center;
  • doporučení nejoptimálnější lokality DC z hlediska latence, fyzické dostupnosti, rizik, ekonomických a dalších faktorů;
  • plánování migrace do nových lokalit;
  • zhodnocení a odhady časových a finančních faktorů plánování a realizace.
Show
Show
Show