Služby HP Print Security Services a specialisté

 

Podívejte se na více informací o osvědčených postupech a nabídkách v oblasti tiskového zabezpečení:

Na základě revize společnosti HP zahrnující veřejně dostupné informace z let 2015–2016 týkající se služeb zabezpečení, softwaru pro zabezpečení a správu a integrovaných funkcí zabezpečení zařízení u tiskáren HP. Další informace naleznete na stránce: www.hp.com/go/mps.