Divize Technology Services

Technology Consulting

Potýkáte se se zastaralou IT infrastrukturou a aplikacemi, bezpečnostními hrozbami, nárůstem dat, obtížně spravovatelnými řešeními na míru (custom built IT stacks) a zmenšujícím se rozpočtem na provoz IT ? Zajímají vás možnosti, které poskytují moderní technologie – cloud, big data, mobilní zařízení ... ?

Konzultanti HP Technology services pomáhají u největších podniků a organizací v ČR již od roku 1991 se závaděním moderních technologií. Obraťte se na nás, pokud

 • uvažujete o budování výpočetního centra
 • zvažujete využít nebo zavést IT služby z cloudu
 • potřebujete navrhnout a implementovat virtualizaci a/nebo automatizaci provozu IT
 • z uložených dat chcete získat informace
 • musíte udržet nebo získat náskok před konkurencí pomocí mobilních IT zařízení


  • Zavedení a zabezpečení IT služeb z cloudu (Cloud Consulting Services) – široká nabídka poradenství od úvodních seminářů o strategii rozvoje IT k návrhu struktury a implementaci IT služeb z veřejného nebo privátního cloudu
  • Transformace / modernizace datových center (Data Center Transformation Services). Datová centra se potýkají s nárůstem provozních nákladů a často se dostávají se k limitům napájení, chlazení a prostoru. Podporované obchodní aktivity nelze ohrozit výpadkem IT služeb. Nabízí se využití konvergované IT infrastruktury, služeb z cloudu … ale kde začít ? Připravíme s Vámi projekt na modernizaci IT infrastruktury a konsolidaci výpočetních center tak, abyste snížili provozní náklady a zvýšili efektivitu.
  • Konvergovaná infrastruktura (Converged Infrastructure Services). Sblížení doposud izolovaných technologických celků (servery, datová úložiště, datová síť, dohledový a řídicí SW) otevírá cestu k vysoce sdílené IT infrastruktuře a k poskytování služeb z IT cloudu. Pomůžeme Vám posoudit výhody konvergované infrastruktury pro Vaše prostředí, navrhnout ji a uvést do provozu .
  • Datové sítě (Network Services). Poradenství, projekty a provozní podpora pro datové sítě. Služby pro plánování rozvoje, implementaci a řešení provozních problémů. Naši odborníci pomáhají s určením požadavků na datovou, hlasovou a obrazovou komunikaci. Připravují řešení splňující současné nároky a přitom fexibilní do budoucna. Postavíme vaši síť na nohy rychle a postaráme se o bezproblémový provoz. Zajistíme rozvoj datové sítě podle potřeb obchodních procesů.
  • IT konsolidace a migrace (IT Consolidation and Migration). Vstoupit do datového centra znamená vkročit do složitého světa serverů, datových úložišť, datových sítí a podpůrných technologií, obvykle organizovaného jako samostatná “sila”. Naše expertíza vám pomůže objevit výhody konsolidace rozbujelého IT provozu do efektivní struktury.
  • Služby pro virtualizaci IT (Virtualization Services). Do naší nabídky patří konzultace, školení, implementace a podpora provozu virtualizovaného prostředí. Navrhneme strategii pro virtualizaci, která je v souladu s obchodními záměry podniku a požadavky na IT. Připravíme detailní návrh řešení. Implementujeme řešení a vyškolíme pracovníky IT a uživatele, zajistíme uvedení do produkčního provozu.