Jak tisknout s iPadem, iPhonem nebo iPodem touch

Svůj Apple iPad, iPhone nebo iPod touch můžete využít k tisku na vaší tiskárně HP umožňující nebo neumožňující ePrint.

Co je tiskárna podporující ePrint?

Tiskárna podporující ePrint připojená k internetu pomocí bezdrátové sítě umožňující tisk z mobilního zařízení i doručení předformátovaného obsahu ze služby ePrintCenter. Spousta tiskáren HP vyrobených v roce 2010 a později podporuje tisk z mobilního zařízení. Kliknutím sem zobrazíte seznam tiskáren podporujících ePrint.

Více informací o možnostech mobilního tisku získáte kliknutím na znaménko plus (topic site plus sign) vedle typu vaší tiskárny:

Tiskárna podporující ePrintTiskárna podporující ePrint

Pokud máte tiskárnu podporující funkci ePrint a chcete tisknout ze svého zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch, máte na výběr z řady možností. Pokud chcete zjistit, zda vaše tiskárna podporuje následující možnosti, přejděte do části Tiskárny HP podporující mobilní tisk.

Abyste si zvolili pro vaše potřeby mobilního tisku tu správnou možnost, přečtěte si informace v následující tabulce.

 Řešení

Popis a detaily
HP_ePrint_control_panel_logo

Tisk s funkcí ePrint je stejně jednoduchý jako odeslání e-mailu. Tiskněte ze svého mobilního zařízení na jakékoli tiskárně podporující ePrint všude, kde k ní máte přístup. 

Poznámka: Správa možností tisku, kontrola stavu tiskárny a vytváření seznamu povolených odesílatelů ve službě ePrintCenter.

Apple_AirPrint_logo_white

Tiskněte z aplikací umožňujících AirPrint na vašem zařízení Apple na tiskárně ePrint ve stejné soukromé místní bezdrátové síti.

HP_ePrint_mobile_app_logo

Aplikace ePrint Home & Biz: Tato bezplatná aplikace, kterou lze stáhnout z obchodu Apple Store, vám umožní tisknout na jakékoli tiskárně HP podporující ePrint, ke které máte přístup, nebo na podporované tiskárně připojené ke stejné místní síti Wi-Fi jako vaše mobilní zařízení.

 
Více informací o tom, jak začít tisknout z vašeho zařízení Apple, získáte kliknutím na znaménko plus (topic site plus sign) vedle následujících částí.
ePrintePrint

Kliknutím na znaménko plus (topic site plus sign) zobrazíte více informací o nastavení funkce ePrint. Pak můžete začít tisknout na vaší tiskárně HP podporující ePrint.

Nastavení služby ePrintNastavení služby ePrint

Nastavte službu ePrint ve své tiskárně HP pomocí následujících kroků.

Logo HP ePrint

HP_ePrint_control_panel_logo

Krok 1: Aktualizujte produkt

V rámci nastavení služby ePrint doporučuje společnost HP aktualizovat tiskárnu, abyste měli jistotu, že má aktuální funkce. Pokud jste tiskárnu aktualizovali nebo máte zapnuté automatické aktualizace, pokračujte dalším krokem - povolte webové služby.

Aktualizujte tiskárnu podle typu modelu pomocí následujících kroků.

 • Tiskárny Deskjet, Photosmart a Officejet

Pro tyto modely tiskáren získáte aktualizaci firmwaru prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na položku Péče o zákazníky společnosti HP, zadejte název svého produktu a potom v části Získání aktualizací produktů vyhledejte specifické kroky pro vaši tiskárnu.

 • LaserJet

Pro tiskárny LaserJet získáte aktualizaci firmwaru stažením z webové stránky HP a následnou instalací do počítače, ke kterému je tiskárna připojena.

 1. Přejděte na položku Péče o zákazníky společnosti HP a do okna zadejte číslo svého produktu.

 2. Klikněte na tlačítko Další. Může být potřeba kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 3. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 4. Vyberte svůj operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 5. Kliknutím na znaménko plus (topic site plus sign) vedle položky Firmware zobrazte aktualizace firmwaru.

  POZNÁMKA: Pokud firmware není na stránce uveden, je vaše tiskárna aktualizovaná. Nevyžaduje se žádná další akce.

 6. Klikněte na tlačítko Další informace, prostudujte si možnosti stahování a příslušné informace a poté klikněte na tlačítko Stáhnout.

 7. Otevřete složku, do které jste uložili stažený firmware, a dvojím kliknutím na soubor spusťte nástroj HP Firmware Download Utility. Instalaci softwaru dokončete podle pokynů na obrazovce.

  POZNÁMKA: Pokud je k dispozici více než jedna aktualizace firmwaru, nainstalujte všechny dostupné aktualizace.

Krok 2: Povolte Webové služby

Abyste mohli využívat službu ePrint, musíte mít v tiskárně povoleny webové služby. Pokud jsou webové služby zakázány, nebude služba ePrint fungovat. Povolte službu ePrint na vaší tiskárně HP pomocí následujících kroků.

POZNÁMKA: Přesné kroky povolení Webové služby pro vaši tiskárnu získáte tak, že přejdete do části Péče o zákazníky společnosti HP, zadáte svůj produkt do vyhledávacího pole a vyhledáte téma Začínáme se službou ePrint.

 • Tiskárny Photosmart a Deskjet

V závislosti na modelu tiskárny použijte možnost Povolit Webové služby HP, kterou naleznete v části Nastavení>Bezdrátové>Webové služby nebo v nabídce Nastavení>Web tiskárny nebo pomocí ikony ePrint (control_panel_ePrint_icon) na úvodní obrazovce ovládacího panelu tiskárny. Jakmile Webové služby povolíte, produkt vytiskne informační stránku obsahující kód tiskárny, který použijete v následujícím kroku k registraci produktu HP ve službě HP ePrintCenter.

 • Officejet

Na ovládacím panelu tiskárny vyberte položky Nastavení>Nastavení webových služeb. Pokud chcete povolit Webové služby, zkontrolujte, že je zapnutá služba ePrint i aplikace. Jakmile Webové služby povolíte, produkt vytiskne informační stránku obsahující kód tiskárny, který použijete v následujícím kroku k registraci produktu HP ve službě HP ePrintCenter.

 • LaserJet

Vytiskněte si konfigurační stránku z tiskárny k vyhledání IP adresy. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu produktu. Otevře se okno integrovaného webového serveru (EWS). Klikněte na kartu Webové služby HP. Povolte Webové služby výběrem této možnosti. Jakmile Webové služby povolíte, produkt vytiskne informační stránku obsahující kód tiskárny, který použijete v následujícím kroku k registraci produktu HP ve službě HP ePrintCenter.

Krok 3: Registrujte se ve službě HP ePrintCenter

Ve  službě HP ePrintCenter můžete spravovat tiskové úlohy, procházet aplikace a měnit nastavení služby ePrint. Jakmile se zaregistrujete ve službě ePrintCenter, bude vaší tiskárně HP přidělena jedinečná e-mailová adresa.

Ve službě ePrintCenter se zaregistrujte podle těchto kroků.

 1. Přejděte na ePrintCenter a potom klikněte na tlačítko Přihlásit.

 2. V okně Přihlásit ke službě ePrintCenter vytvořte nový účet kliknutím na tlačítko Zaregistrovat.

 3. Do textových polí zadejte své údaje a potom klikněte na tlačítko Zaregistrovat. Zobrazí se okno Přidat tiskárnu k účtu.

 4. Do textového pole Zadat kód tiskárny napište kód tiskárny, který naleznete na informační stránce vytištěné v předchozím kroku.

 5. Klikněte na tlačítko OK. Otevře se okno s oznámením, že jste úspěšně přidali tiskárnu.

POZNÁMKA: Nechte toto okno otevřené a pokračujte v nastavení e-mailové adresy vaší tiskárny (volitelné) dalším krokem.

Krok 4: Přizpůsobte e-mailovou adresu vaší tiskárny (volitelné)

Systém ePrint vygeneruje pro vaši tiskárnu jedinečnou e-mailovou adresu, ale tuto e-mailovou adresu můžete změnit za jinou, kterou si snáze zapamatujete.

E-mailovou adresu vaší tiskárny změníte pomocí následujících kroků.

POZNÁMKA: Pokud e-mailovou adresu nyní nechcete měnit, můžete ji změnit kdykoli později. Pokud chcete e-mailovou adresu změnit, přejděte na stránku tiskáren ve službě ePrintCenter a potom klikněte na tlačítko Změnit vedle e-mailové adresy vaší tiskárny.

 1. V okně s oznámením, že jste úspěšně přidali tiskárnu, klikněte na Nastavení. Otevře se okno Přizpůsobit e-mailovou adresu tiskárny.

 2. Do dialogového okna zadejte e-mailovou adresu. Adresa může mít 6 až 30 znaků a může obsahovat písmena, číslice, podtržítko a až dvě tečky.

 3. Klikněte na tlačítko Ověřit. Systém ePrintCenter zkontroluje, zda je e-mailová adresa dostupná.

  • Pokud je e-mailová adresa dostupná, klikněte na tlačítko Uložit.

  • Pokud e-mailová adresa dostupná není, zkuste zadat jinou e-mailovou adresu nebo klikněte na jednu z doporučených adres a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Tisk pomocí funkce ePrintTisk pomocí funkce ePrint

Následujícím postupem vytisknete soubory uložené ve vašem zařízení Apple na tiskárně HP podporující ePrint.

Logo HP ePrint

HP_ePrint_control_panel_logo

 1. Ujistěte se, že je vaše tiskárna HP podporující ePrint zapnutá, připojená k vaší místní bezdrátové síti a má přístup k internetu.

 1. Ve svém zařízení Apple vyhledejte dokument nebo fotografii, které chcete vytisknout.

 1. Stisknutím ikony Akce (iOS_Action_icon) zobrazte možnosti nabídky a potom stiskněte Poslat foto, Poslat dokument nebo podobnou možnost. Otevře se e-mailový program a připojí snímek nebo dokument.

 2. Do pole Komu: zadejte e-mailovou adresu ePrint .

 3. Pokud chcete změnit nastavení možností tisku, přejděte do služby ePrintCenter a přihlaste se ke svému účtu, klikněte na položku Nastavení ePrint a potom klikněte na kartu Možnosti tisku v okně HP Nastavení ePrint.

 4. Tiskovou úlohu odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat. Tisková úloha se vytiskne do hlavního podavače. Je-li k dispozici, fotografie se automaticky tisknou ze stanoveného podavače pro fotopapír.

Tipy a další informace ke službě ePrint:

 • Pokud chcete vytisknout e-mail, který jste od někoho obdrželi, otevřete zprávu v e-mailové aplikaci, zvolte možnost Přeposlat, do pole Komu: zadejte e-mailovou adresu ePrint a potom odešlete mail kliknutím na tlačítko Odeslat.

 • Server ePrint tiskovou úlohu nepřijme, pokud do pole Komu: nebo Kopie: zadáte více příjemců .

 • Server ePrint nepřijme e-mailové zprávy odeslané ze soukromých domén.

 • Více informací o tisku pomocí ePrint získáte ve službě ePrintCenter, v části Nápověda.

AirPrintAirPrint

Služba AirPrint od Apple vám umožní tisk prostřednictvím sdílené privátní sítě z podporovaných aplikací na vašem zařízení iPad, iPhon a iPod touch na tiskárně HP podporující ePrint.

Apple_AirPrint_logo_white

POZNÁMKA: Vaše zařízení Apple musí mít operační systém iOS 4.2 nebo vyšší, aby mohlo funkci AirPrint používat. Ne všechny funkce jsou kompatibilní se zařízeními Apple. V zařízení iPad, iPhone 4, iPhone 3GS a iPod touch (třetí a vyšší generace) jsou k dispozici funkce AirPrint a více úkolů.

Krok 1: Aktualizujte produkt

V rámci nastavení služby ePrint doporučuje společnost HP aktualizovat vaši tiskárnu, abyste měli jistotu, že má aktuální funkce. Pokud jste tiskárnu aktualizovali nebo máte zapnuté automatické aktualizace, pokračujte dalším krokem - povolte webové služby.

Aktualizujte tiskárnu podle typu modelu pomocí následujících kroků.

 • Tiskárny Photosmart, Officejet a Deskjet

Pro tyto modely tiskáren získáte aktualizaci firmwaru prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na položku Péče o zákazníky společnosti HP, zadejte název svého produktu a potom v části Získání aktualizací produktů vyhledejte specifické kroky pro vaši tiskárnu.

 • LaserJet

Pro tiskárny LaserJet získáte aktualizaci firmwaru stažením z webové stránky HP a následnou instalací do počítače, ke kterému je tiskárna připojena.

 1. Přejděte na položku Péče o zákazníky společnosti HP a do okna zadejte číslo svého produktu.

 2. Klikněte na tlačítko Další. Může být potřeba kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 3. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 4. Vyberte svůj operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 5. Kliknutím na znaménko plus (topic site plus sign) vedle položky Firmware zobrazte aktualizace firmwaru.

POZNÁMKA: Pokud firmware není na stránce uveden, je vaše tiskárna aktualizovaná. Nevyžaduje se žádná další akce.

 1. Klikněte na tlačítko Další informace, prostudujte si možnosti stahování a příslušné informace a poté klikněte na tlačítko Stáhnout.

  1. Otevřete složku, do které jste uložili stažený firmware, a dvojím kliknutím na soubor spusťte nástroj HP Firmware Download Utility. Instalaci softwaru dokončete podle pokynů na obrazovce. 

POZNÁMKA: Pokud je k dispozici více než jedna aktualizace firmwaru, nainstalujte všechny dostupné aktualizace..

Krok 2: Tiskněte pomocí funkce AirPrint

Pokud chcete tisknout na vaší tiskárně HP pomocí funkce AirPrint, postupujte podle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte, zda je vaše tiskárna zapnutá, je v ní papír a je připojená k místní bezdrátové síti.

POZNÁMKA: Abyste mohli používat funkci AirPrint, musí být zařízení Apple (iPad, iPhone nebo iPod touch) a produkt HP ve stejné bezdrátové síti 802.11. Funkce AirPrint k automatickému vyhledávání HP produktu pomocí místní bezdrátové sítě používá prohlížeč Bonjour, připojení k síti Zero-configuration networking od společnosti Apple.

 1. V aplikaci ve svém zařízení Apple klepněte na ikonu Akce (iOS_Action_icon) a zobrazí se možnosti nabídky.

 2. Seznam dostupných tiskáren zobrazíte klepnutím na tlačítko Tisk v rozevírací nabídce.

 3. POZNÁMKA: Některé aplikace funkci AirPrint nepodporují. Pokud se položka Tisk nezobrazí, není možné dokument nebo fotografii z aplikace vytisknout.

 4. Vyberte svou tiskárnu HP z rozevírací nabídky a klepněte na tlačítko Tisk.

Další informace k funkci AirPrint:

 • Nejsou podporovány Bluetooth, 3G ani veřejné přístupové body Wi-Fi. AirPrint je kompatibilní pouze prostřednictvím soukromé bezdrátové sítě 802.11.

 • Není řešením pro počítače Mac s operačním systémem Mac OS. Je kompatibilní pouze s mobilními zařízeními s operačním systémem iOS 4.2 a vyšším.

 • Je kompatibilní pouze s produkty HP vyrobenými v roce 2010 a později. AirPrint není zpětně kompatibilní s žádnými staršími produkty a neexistuje žádný způsob zpětné kompatibility se staršími produkty HP.

 • Tiskárna připojená k USB portu vašeho počítače MAC, PC, AirPort Base Station nebo Time Capsule není podporována.

HP ePrint Home & BizHP ePrint Home & Biz

Stáhněte a nainstalujte aplikaci HP ePrint Home & Biz do svého zařízení Apple podle následujících kroků.

Ikona aplikace HP ePrint Home & Biz

HP_ePrint_mobile_app_logo

Krok 1: Stáhněte software HP ePrint Home & Biz

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na ikonu App Store.

 2. Klepněte na tlačítko Hledat a potom vyhledejte aplikaciHP ePrint Home & Biz.

 3. V seznamu výsledků hledání klepněte na aplikaciHP ePrint Home & Biz.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, že se nad názvem aplikace zobrazuje Hewlett Packard.

 1. Klepněte na tlačítko Zdarma a potom klepněte na položku Nainstalovat aplikaci.

 2. Budete-li vyzváni, zadejte své heslo Apple ID a pak klepněte na tlačítko OK. Aplikace se nainstaluje na vaše zařízení. 

Krok 2: Tiskněte ze zařízení Apple

Při tisku z aplikace HP ePrint Home & Biz postupujte podle následujících kroků.

POZNÁMKA: Nejprve zapněte tiskárnu a vložte do zásobníku vhodný formát papíru. Dále se ujistěte, že tiskárna i zařízení Apple jsou připojeny ke stejné místní bezdrátové síti.

Tisk fotografií

 1. Na zařízení Apple klepněte na ikonu HP ePrint Home & Biz.

ePrint H&B icon large

 1. Klepněte na položku Photo Albums (Fotoalba) a potom na možnosti Camera Roll (Z fotoaparátu) nebo Photo Library (Knihovna fotografií).

 2. Po klepnutí na miniaturu fotografie si můžete prohlédnout její náhled.

 3. Chcete-li fotografii upravit, klepněte do jejího středu a proveďte potřebné změny. Dalším klepnutím na fotografii se vrátíte na obrazovku s náhledem. 

 4. Klepněte na tlačítko Print (Tisk) nebo na tlačítko Settings (Nastavení) a vyberte další produkt HP, nebo změňte nastavení tisku.

Tisk dokumentů

Pokud přenesete do zařízení Apple soubory z počítače nebo použijete zařízení ke skenování souborů, uloží se tyto dokumenty do jedné ze složek Saved Files (Uložené soubory) zařízení. Při tisku uloženého dokumentu postupujte podle následujících kroků.

 1. Na zařízení Apple klepněte na ikonu HP ePrint Home & Biz.

ePrint H&B icon large

 1. Klepněte na položku Saved Files (Uložené soubory) a pak klepněte na název složky odpovídající dokumentu, který chcete vytisknout.

 2. Klepněte na dokument a pak klepnutím na položku Náhled zobrazte jeho náhled. 

 1. Klepněte na tlačítko Print (Tisk).

 

Offline tiskárna podporující ePrint:Offline tiskárna podporující ePrint:

Pokud nevlastníte tiskárnu HP podporující ePrint, netrapte se. I přesto máte možnost tisknout ze svého zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch.

Abyste si pro své potřeby mobilního tisku vybrali tu správnou možnost, přečtěte si informace v této tabulce.

 Řešení

Popis a detaily
HP_ePrint_mobile_app_logo

Aplikace HP ePrint Home & Biz: Tato bezplatná aplikace, kterou lze stáhnout z obchodu Apple Store, vám umožní tisknout na jakékoli tiskárně HP podporující ePrint, ke které máte přístup, nebo na podporované tiskárně připojené ke stejné místní síti Wi-Fi jako vaše mobilní zařízení.

Google_Cloud_Print_logo

Tisk Google Cloud: Tiskněte ze svého smartphonu nebo jiného mobilního zařízení z různých aplikací Google Chrome a mobilních aplikací na jakékoli virtuální tiskárně. 

 
Více informací o tom, jak začít tisknout z vašeho zařízení Apple, získáte kliknutím na znaménko plus (topic site plus sign) vedle následujících částí.
HP ePrint Home & BizHP ePrint Home & Biz

Stáhněte a nainstalujte aplikaci HP ePrint Home & Biz do svého zařízení Apple podle následujících kroků.

Ikona aplikace HP ePrint Home & Biz

HP_ePrint_mobile_app_logo

Krok 1: Stáhněte software HP ePrint Home & Biz

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na ikonu App Store.

 2. Klepněte na tlačítko Hledat a potom vyhledejte aplikaciHP ePrint Home & Biz.

 3. V seznamu výsledků hledání klepněte na aplikaciHP ePrint Home & Biz.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, že se nad názvem aplikace zobrazuje Hewlett Packard.

 1. Klepněte na tlačítko Zdarma a potom klepněte na položku Nainstalovat aplikaci.

 2. Budete-li vyzváni, zadejte své heslo Apple ID a pak klepněte na tlačítko OK. Aplikace se nainstaluje na vaše zařízení. 

Krok 2: Tiskněte ze zařízení Apple

Při tisku z aplikace HP ePrint Home & Biz postupujte podle následujících kroků.

POZNÁMKA: Nejprve zapněte tiskárnu a vložte do zásobníku vhodný formát papíru. Dále se ujistěte, že tiskárna i zařízení Apple jsou připojeny ke stejné místní bezdrátové síti.

Tisk fotografií

 1. Na zařízení Apple klepněte na ikonu HP ePrint Home & Biz.

ePrint H&B icon large

 1. Klepněte na položku Photo Albums (Fotoalba) a potom na možnosti Camera Roll (Z fotoaparátu) nebo Photo Library (Knihovna fotografií).

 2. Po klepnutí na miniaturu fotografie si můžete prohlédnout její náhled.

 3. Chcete-li fotografii upravit, klepněte do jejího středu a proveďte potřebné změny. Dalším klepnutím na fotografii se vrátíte na obrazovku s náhledem. 

 4. Klepněte na tlačítko Print (Tisk) nebo na tlačítko Settings (Nastavení) a vyberte další produkt HP, nebo změňte nastavení tisku.

Tisk dokumentů

Pokud přenesete do zařízení Apple soubory z počítače nebo použijete zařízení ke skenování souborů, uloží se tyto dokumenty do jedné ze složek Saved Files (Uložené soubory) zařízení. Při tisku uloženého dokumentu postupujte podle následujících kroků.

 1. Na zařízení Apple klepněte na ikonu HP ePrint Home & Biz.

ePrint H&B icon large

 1. Klepněte na položku Saved Files (Uložené soubory) a pak klepněte na název složky odpovídající dokumentu, který chcete vytisknout.

 2. Klepněte na dokument a pak klepnutím na položku Náhled zobrazte jeho náhled. 

 1. Klepněte na tlačítko Print (Tisk).

 

Tisk Google CloudTisk Google Cloud

Nastavte tisk Google Cloud podle těchto kroků a začněte tisknout na klasické tiskárně HP. Klasické tiskárny nepodporují ePrint.

Logo tisku Google Cloud

Google_Cloud_Print_logo

DŮLEŽITÉ: Abyste mohli používat tisk Google Cloud s klasickou tiskárnou, musíte mít ve svém počítači nainstalovaný webový prohlížeč Google Chrome. Informace o stahování a instalaci Google Chrome získáte kliknutím sem.

 1. Přejděte na položku Tisk Google Cloud a klikněte na Přidat klasickou tiskárnu.

 2. Budete-li vyzváni, přihlaste se ke službě Google pomocí vašeho účtu Google/Gmail a potom zaregistrujte svou tiskárnu pro tisk Google Cloud podle pokynů. 

Jakmile je vaše tiskárna zaregistrovaná, je spojená s účtem Google a připojená k tisku Google Cloud. Kliknutím sem zobrazíte seznam aplikací umožňujících tisk Google Cloud.

 
ZJISTĚTE VÍCE
HP ePrint Center

Zjistěte stav své tiskárny, přidejte nebo odstraňte tiskové aplikace a spravujte nastavení funkce ePrint a historie tisku v libovolném webovém prohlížeči, doma nebo na cestách.

Supported Printers for Cloud Printing
Přečtěte si seznam tiskáren HP, které podporují funkce AirPrint, ePrint, mobilní aplikace HP ePrint a další.
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.