Nápověda a podpora tisku ze zařízení iPhone, iPod touch a iPad

Společnost HP dodává řadu možností mobilního tisku pro zařízení Apple.

 • Pokud máte problém s odesláním tiskové úlohy z aplikace podporující funkci AirPrint na tiskárnu HP ve vaší místní síti podporující funkci AirPrint, pokuste se problém vyřešit výběrem možnosti AirPrint níže.

 • Pokud máte problém s odesláním tiskové úlohy ze svého zařízení Apple prostřednictvím e-mailu na tiskárnu podporující funkci ePrint, pokuste se problém vyřešit výběrem možnosti ePrint níže.

 • Pokud máte problém s odesláním tiskové úlohy ze svého zařízení Symbian na tiskárnu HP ve vaší místní síti, pokuste se problém vyřešit výběrem možnosti HP ePrint Home & Biz níže.

Kroky k odstranění problému zobrazíte kliknutím na znaménko plus (topic site plus sign) vedle vašeho způsobu tisku níže:

AirPrintAirPrint

Pokud k tisku ze svého mobilního zařízení na tiskárně HP připojené ke stejné místní bezdrátové síti jako vašeho zařízení Apple používáte funkci AirPrint, tisková úloha se nevytiskne. 

Ikona Apple AirPrin

Apple_AirPrint_logo_white

DŮLEŽITÉ: Tisk s funkcí AirPrint vyžaduje podporovanou tiskárnu HP. Pokud si chcete ověřit, zda je vaše tiskárna podporovaná, přejděte k části Tiskárny podporující mobilní tisk.

Projděte si následující seznam možných příčin a řešení těchto problémů.

Zařízení Apple zobrazuje, že tisková úloha AirPrint se právě tiskne, ale tisková úloha selhalaZařízení Apple zobrazuje, že tisková úloha AirPrint se právě tiskne, ale tisková úloha selhala

Problém

Pokud k tisku ze svého mobilního zařízení Apple na tiskárně HP používáte funkci AirPrint, zařízení zobrazí, že se tisková úloha tiskne, ale tisková úloha se nevytiskne.

K tomuto problému dochází, když jsou zařízení Apple a tiskárna HP připojené ke stejné místní síti. Tiskárna se zobrazí v zařízení Apple a tiskovou úlohu tak lze odeslat do tiskárny, ale tisková úloha se nevytiskne. V zařízení Apple se může, ale nemusí zobrazit zpráva, že se tisková úloha tiskne nebo že čeká na tisk.

Problém napravíte provedením následujících kroků v uvedeném pořadí. Pokud některý z kroků problém odstranil, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.

Řešení 1: Restartujte všechna zařízení a zkontrolujte připojení

Krok 1: Restartujte směrovač, tiskárnu a zařízení Apple

 1. Vypněte směrovač. Konkrétní pokyny k resetování zařízení naleznete v pokynech výrobce směrovače.

UPOZORNĚNÍ: Směrovač neresetujte.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Vypněte své zařízení Apple. Stiskněte a podržte tlačítko Spánek/Probuzení a potom posuňte zobrazený červený posuvník.

 3. Zapněte směrovač. Vyčkejte 30 sekund na dokončení procesu nastavení.

 4. Zapněte tiskárnu. Vyčkejte na dokončení procesu inicializace.

Krok 2: Zkontrolujte připojení tiskárny

Následujícími kroky zkontrolujte síťové připojení tiskárny.

 1. Z ovládacího panelu produktu vytiskněte zprávu o konfiguraci sítě. Pokud si nejste jistí, jak tuto zprávu vytisknout, naleznete postup v návodu.

 2. V části Obecné informace vytištěné zprávy zkontrolujte typ aktivního připojení. Připojení by mělo být bezdrátové.

 3. V části Bezdrátové 802.11 zkontrolujte Stav. Stav by měl být Připojeno. IP adresa produktu také v části 802.11 zprávy zobrazuje aktivní bezdrátová připojení.

 4. Zkontrolujte Název sítě (SSID) uvedený ve zprávě. Ujistěte se, že se identifikátor SSID shoduje s názvem bezdrátové sítě pro vaši síťovou tiskárnu.

 • Pokud je produkt HP připojený k vaší bezdrátové síti, pokračujte dalším krokem.

 • Pokud produkt HP není připojený ke správné bezdrátové síti, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo svého produktu a potom vyhledejte daný dokument o připojení vašeho produktu k bezdrátové síti.

Krok 3: Zkontrolujte připojení zařízení Apple a přesuňte se blíže ke směrovači

Pomocí následujících kroků zkontrolujte síťové připojení svého mobilního zařízení.

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na ikonu Nastavení.

 2. Klepněte na položku Wi-Fi.

 3. Ujistěte se, že pole pro výběr vedle položky Wi-Fi je zapnuté a že je vedle názvu vaší bezdrátové sítě zatržítko.

 4. Klepněte na modrou šipku vedle vaší bezdrátové sítě. Ujistěte se, že se první tři skupiny číslic IP adresy vašeho produktu HP (naleznete na zprávě, kterou jste si předtím vytiskli) a zařízení Apple shodují. Např. pokud je IP adresa produktu HP 192.168.1.xx, potom by IP adresa zařízení Apple měla být 192.168.1.xx. Poslední skupina čísel, uvedená v příkladu jako xx, by se shodovat neměla.

 5. Přesuňte své zařízení Apple co nejblíže ke směrovači, nejblíže však 1,8 m.

 6. Vyzkoušejte tisk.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Řešení 2: Vymazání tiskové fronty

 1. Na svém zařízení Apple stiskněte dvakrát tlačítko Domů. V dolní části obrazovky se zobrazí aktuálně používané aplikace.

 2. Klepněte na ikonu Tiskové centrum. Možná budete muset v seznamu listovat, abyste našli tu správnou ikonu.

Ikona tiskového centra

Apple Print Center icon

POZNÁMKA: Tiskové centrum monitoruje stav tiskových úloh a zobrazí se pouze při odesílání tiskové úlohy do produktu. Pokud se tiskové centrum nezobrazí, pokračujte dalším krokem v tomto dokumentu, posuňte tiskárnu a zařízení Apple blíž ke směrovači.

 1. V okně Souhrn tisku klepněte na tlačítko Zrušit tisk.  

POZNÁMKA: Pokud je ve frontě více tiskových úloh, zobrazí se okno Pořadí tisku. Klepněte na každou z tiskových úloh v seznamu a potom úlohy odstraňte z fronty klepnutím na tlačítko Zrušit tisk.

 1. Vyzkoušejte tisk.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Řešení 3: Přemístěte zařízení Apple a tiskárnu blíž ke směrovači

Přemístěte zařízení Apple a tiskárnu blíž ke směrovači a potom zkuste tisknout. Pokud je směrovač v jiné místnosti, přesuňte do této místnosti zařízení i tiskárnu.

Nevedla uvedená řešení k vyřešení problému?

Pokud jste vyzkoušeli všechna navrhovaná řešení v uvedeném pořadí a problém se nepodařilo vyřešit, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo svého produktu a potom vyhledejte dokument obsahující řešení vašeho konkrétního problému.

 

Na zařízení Apple se zobrazí zpráva 'No AirPrint Printers Found' (Nenalezena žádná tiskárna s funkcí AirPrint) Na zařízení Apple se zobrazí zpráva 'No AirPrint Printers Found' (Nenalezena žádná tiskárna s funkcí AirPrint)

Problém

Pokud se pokusíte tisknout pomocí funkce AirPrint, zobrazí se ve vašem zařízení Apple zpráva 'No AirPrint Printers Found' (Nenalezena žádná tiskárna s funkcí AirPrint).  

Problém napravíte provedením následujících kroků v uvedeném pořadí. Pokud některý z kroků problém odstranil, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.

Řešení 1: Restartujte všechna zařízení a zkontrolujte připojení

Krok 1: Vypněte směrovač, tiskárnu a zařízení Apple

 1. Vypněte směrovač. Konkrétní pokyny k resetování zařízení naleznete v pokynech výrobce směrovače.

UPOZORNĚNÍ: Směrovač neresetujte.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Vypněte své zařízení Apple. Stiskněte a podržte tlačítko Spánek/Probuzení a potom posuňte zobrazený červený posuvník.

Krok 2: Směrovač i tiskárnu znovu zapněte

 1. Zapněte směrovač. Vyčkejte 30 sekund na dokončení procesu nastavení.

 2. Zapněte tiskárnu. Vyčkejte na dokončení procesu inicializace.

Poznámka: Zatím nezapínejte zařízení Apple.

Krok 3: Ujistěte se, že je tiskárna připojená k síti 

Následujícími kroky zkontrolujte síťové připojení tiskárny.

 1. Z ovládacího panelu produktu vytiskněte zprávu o konfiguraci sítě. Pokud si nejste jistí, jak tuto zprávu vytisknout, naleznete postup v návodu.

 2. V části Obecné informace vytištěné zprávy zkontrolujte typ aktivního připojení. Připojení by mělo být bezdrátové.

 3. V části Bezdrátové 802.11 zkontrolujte Stav. Stav by měl být Připojeno. IP adresa produktu také v části 802.11 zprávy zobrazuje aktivní bezdrátová připojení.

 4. Zkontrolujte Název sítě (SSID) uvedený ve zprávě. Ujistěte se, že se identifikátor SSID shoduje s názvem bezdrátové sítě pro vaši síťovou tiskárnu.

 • Pokud je produkt HP připojený k vaší bezdrátové síti, pokračujte dalším krokem.

 • Pokud produkt HP není připojený ke správné bezdrátové síti, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo svého produktu a potom vyhledejte daný dokument o připojení vašeho produktu k bezdrátové síti.

Krok 4: Zapněte zařízení Apple a zkontrolujte připojení zařízení

Pomocí následujících kroků zkontrolujte síťové připojení svého mobilního zařízení.

 1. Znovu zapněte zařízení Apple

 2. Ve svém zařízení Apple klepněte na ikonu Nastavení.

 3. Klepněte na položku Wi-Fi.

 4. Ujistěte se, že pole pro výběr vedle položky Wi-Fi je zapnuté a že je vedle názvu vaší bezdrátové sítě zatržítko.

 5. Přesuňte své zařízení Apple co nejblíže ke směrovači, nejblíže však 1,8 m.

 6. Vraťte se do nabídky Nastavení, klepněte na možnost Obecné a potom se ujistěte, že je vypnutá funkce Bluetooth.

 7. Vyzkoušejte tisk.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Řešení 2: Aktualizujte tiskárnu a zařízení Apple

Pomocí těchto kroků aktualizujte firmware tiskárny a potom aktualizujte zařízení Apple na co nejaktuálnější verzi iOS.

Krok 1: Aktualizujte tiskárnu

Pomocí jednoho z následujících postupů zkontrolujte, zda existují aktualizace pro vaši tiskárnu HP a případně je nainstalujte.

Způsob 1: Z ovládacího panelu tiskárny získejte aktualizace firmwaru

Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte, zda neexistují dostupné aktualizace produktu a nainstalujte je.

Pokud váš produkt HP nepodporuje vyhledávání aktualizací z ovládacího panelu, pokračujte následujícím způsobem.

Způsob 2: Vyhledejte aktualizovaný firmware na webové stránce HP
 1. Z ovládacího panelu tiskárny vytiskněte zprávu o stavu tiskárny nebo zprávu o kvalitě tiskárny a potom ve zprávě vyhledejte číslo nebo datum verze firmwaru.

 2. Přejděte na položku Péče o zákazníky společnosti HP a do okna zadejte číslo svého produktu.

 3. Klikněte na tlačítko Další. Může být potřeba kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 4. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 5. Vyberte svůj operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 1. Kliknutím na znaménko plus vedle položky Firmware zobrazíte poslední dostupnou verzi firmwaru pro váš produkt.

POZNÁMKA: Pokud firmware není na stránce uveden, je vaše tiskárna aktualizovaná. Není vyžadována žádná další akce.

 1. Porovnejte číslo verze firmwaru uvedené ve zprávě, kterou jste si vytiskli, s číslem verze firmwaru na webových stránkách HP.

 • Pokud je číslo nebo datum firmwaru ve zprávě o stavu tiskárny stejné jako na webových stránkách společnosti HP, firmware vašeho produktu je aktuální. Zařízení Apple aktualizujte pokračováním na další krok.

 • Pokud je číslo firmwaru ve zprávě o stavu tiskárny jiné než číslo na webových stránkách společnosti HP, stáhněte a nainstalujte firmware podle následujícího kroku.

 1. Klikněte na tlačítko Další informace, prostudujte si možnosti stahování a příslušné informace a poté klikněte na tlačítko Stáhnout.

 2. Otevřete složku, do které jste uložili stažený firmware, a dvojím kliknutím na soubor spusťte nástroj HP Firmware Download Utility. Instalaci softwaru dokončete podle pokynů na obrazovce.

Krok 2: Aktualizujte zařízení Apple na nejnovější verzi iOS 

Operační systém iOS 4.2 a vyšší mobilního zařízení Apple již funkci AirPrint obsahuje. Chcete-li se ujistit, že funkci AirPrint od společnosti Apple vlastníte, synchronizujte své zařízení Apple se službou iTunes 10.1 a vyšší. Tím aktualizujete své zařízení Apple na nejnovější verzi iOS.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením. 

Řešení 3: Ujistěte se, že váš směrovač podporuje aplikaci Bonjour a potom zařízení Apple vypněte a znovu zapněte

Bonjour je technologie integrovaná do operačních systémů Mac, která identifikuje zařízení, jako jsou tiskárny, připojená ve stejné síti jako Mac. Protože je Bonjour výchozím způsobem identifikace zařízení v síti, musí váš směrovač tuto technologii podporovat. 

V dokumentaci ke směrovači ověřte, zda podporuje aplikaci Bonjour, případně se obraťte na jeho výrobce. Směrovač musí dále podporovat přeposílání paketů Bonjour.

 • Pokud váš směrovač podporuje Bonjour, přejděte k následujícímu řešení.

 • Pokud váš směrovač nepodporuje Bonjour, kontaktujte výrobce směrovače a ověřte si u něj možnost přidání tiskárny s IP adresou.

 • Jakmile bude směrovač podporovat Bonjour, restartujte zařízení Apple a potom zkuste tisknout. Je-li problém vyřešen, není třeba pokračovat. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením. 

Řešení 4: Zkuste tisknout z jiného zařízení nebo počítače a resetovat tiskárnu.

Krok 1: Pokuste se tisknout z jiného zařízení nebo počítače

Pokuste se tisknout na tiskárně HP z jiného zařízení v síti. Příkladem zařízení připojeného k síti je váš počítač nebo jiné zařízení Apple.

Krok 2: Resetujte tiskárnu

 1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

 2. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.

 3. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 4. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.

 5. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.

 6. Pokud se tiskárna nezapne sama, stiskněte tlačítko napájení.

 7. Vyzkoušejte tisk.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Řešení 5: Aktualizujte firmware směrovače

Ověřte u výrobce směrovače, zda není k dispozici aktualizace firmwaru, a vyhledejte pokyny k instalaci.

Po úspěšné aktualizaci směrovače zkuste tisknout.

Nevedla uvedená řešení k vyřešení problému?

Pokud jste vyzkoušeli všechna navrhovaná řešení v uvedeném pořadí a problém se nepodařilo vyřešit, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo svého produktu a potom vyhledejte dokument obsahující řešení vašeho konkrétního problému.

 

Tiskárnu je třeba restartovatTiskárnu je třeba restartovat

Některé problémy s funkcí AirPrint lze odstranit restartováním tiskárny. Tiskárnu vypněte a znovu zapněte a potom zkuste znovu tisknout. 

Tiskárna není sdílená v soukromé bezdrátové sítiTiskárna není sdílená v soukromé bezdrátové síti

Funkce AirPrint vyžaduje připojení k soukromé bezdrátové síti a nepodporuje veřejné bezdrátové připojení, jako jsou veřejné přístupové body Wi-Fi. Funkce AirPrint není podporována technologií Bluetooth ani mobilním datovým připojením 3G nebo 4G.

Před odesláním tiskové úlohy musí být tiskárna připojená ke stejné bezdrátové síti jako vaše mobilní zařízení.

POZNÁMKA: Bezdrátovým tiskárnám může připojení k síti Wi-Fi po zapnutí chvíli trvat. Zkontrolujte ještě před pokusem o tisk, zda je vaše tiskárna připojena k síti.

Možná bude třeba aktualizovat firmware tiskárny podporující funkci AirPrintMožná bude třeba aktualizovat firmware tiskárny podporující funkci AirPrint

Aby bylo možné funkci AirPrint používat, bude pravděpodobně třeba aktualizovat firmware tiskárny. Aktualizaci firmwaru tiskárny proveďte následovně.

Způsob 1: Z ovládacího panelu tiskárny získejte aktualizace firmwaru

Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte, zda neexistují dostupné aktualizace produktu a nainstalujte je. Přesné kroky aktualizace vašeho produktu z ovládacího panelu získáte v části Péče o zákazníky společnosti HP, kde do okna zadáte název svého produktu a vyhledáte text Získání aktualizací produktů.

Pokud vaše tiskárna nepodporuje vyhledávání aktualizací z ovládacího panelu, pokračujte následujícím způsobem.

Způsob 2: Vyhledejte aktualizovaný firmware na webové stránce HP

 1. Z ovládacího panelu tiskárny vytiskněte zprávu o stavu tiskárny nebo zprávu o kvalitě tiskárny a potom ve zprávě vyhledejte číslo nebo datum verze firmwaru.

 2. Přejděte na položku Péče o zákazníky společnosti HP a do okna zadejte číslo modelu vaší tiskárny.

 3. Klikněte na tlačítko Další. Může být potřeba kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 4. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 5. Vyberte svůj operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 1. Kliknutím na znaménko plus vedle položky Firmware zobrazíte poslední dostupnou verzi firmwaru pro váš produkt.

POZNÁMKA: Pokud firmware není na stránce uveden, je vaše tiskárna aktualizovaná. Není vyžadována žádná další akce.

 1. Porovnejte číslo verze firmwaru uvedené ve zprávě, kterou jste si vytiskli, s číslem verze firmwaru na webových stránkách HP.

 • Pokud je číslo nebo datum verze firmwaru ve zprávě o stavu tiskárny stejné jako na webových stránkách společnosti HP, firmware je aktuální. Nevyžaduje se žádná další akce.

 • Pokud je číslo verze firmwaru ve zprávě o stavu tiskárny jiné než číslo na webových stránkách společnosti HP, stáhněte a nainstalujte firmware podle následujících kroků.

 1. Klikněte na tlačítko Další informace, prostudujte si možnosti stahování a příslušné informace a poté klikněte na tlačítko Stáhnout.

 2. Otevřete složku, do které jste uložili stažený firmware, a dvojím kliknutím na soubor spusťte nástroj HP Firmware Download Utility. Instalaci softwaru dokončete podle pokynů na obrazovce. 

 

Tiskárna je offline nebo hlásí chybuTiskárna je offline nebo hlásí chybu

Příčina: Mohlo dojít k problému s hardwarem nebo připojením.

Řešení: Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu tiskárny neblikají kontrolky nebo chybové zprávy a problém vyřešte podle pokynů na ovládacím panelu.

Pokud na ovládacím panelu nejsou žádné pokyny, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo modelu vaší tiskárny a potom vyhledejte dokument obsahující řešení vašeho problému.

Tiskárna není zapnutá, došel v ní papír nebo inkoustTiskárna není zapnutá, došel v ní papír nebo inkoust
Před použitím funkce AirPrint a odesláním tiskové úlohy z vašeho zařízení Apple iPhone, iPad nebo iPod touch zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá, má v zásobníku papír a dostatek inkoustu nebo toneru.
ePrintePrint

Po úspěšné registraci tiskárny HP podporující ePrint ve službě ePrintCenter se při pokusu o tisk z vašeho mobilního zařízení Apple pomocí vaší e-mailové adresy ePrint tisková úloha nevytiskne.

Ikona ePrint

eprint_icon

DŮLEŽITÉ: Úlohy ePrint se nemusí vytisknout okamžitě. Pokud nastane problém s tiskárnou, vaše tisková úloha zůstane na serveru ePrint 24 hodin. Server pravidelně kontroluje stav tiskárny a jakmile je problém vyřešen, tiskovou úlohu znovu odešle. Pokud problém není vyřešen do 24 hodin, server tiskovou úlohu odstraní.

Projděte si tento seznam možných příčin a řešení těchto problémů.

POZNÁMKA: Některá z těchto řešení mohou vyžadovat práci s tiskárnou. Pokud u tiskárny nejste, požádejte o pomoc někoho, kdo k ní má přístup.

Funkce ePrint je na tiskárně vypnutáFunkce ePrint je na tiskárně vypnutá

Ujistěte se, že je funkce ePrint zapnutá. Na ovládacím panelu tiskárny zapněte funkci ePrint a potom tiskovou úlohu opět odešlete.

Funkce ePrint má problémFunkce ePrint má problém

Tiskovou úlohu nelze pomocí funkce ePrint vytisknout, protože funkce ePrint má dočasný problém. Zkuste tiskovou úlohu odeslat znovu později.

Použili jste nesprávnou e-mailovou adresu ePrintPoužili jste nesprávnou e-mailovou adresu ePrint

Zkontrolujte, že jste k odeslání tiskové úlohy použili správnou e-mailovou adresu ePrint.

Pokud chcete vyhledat svou e-mailovou adresu ePrint, přejděte do služby ePrintCenter, klikněte na možnost Nápověda a potom klikněte na možnost Jak najdu e-mailovou adresu své tiskárny v záhlaví HP ePrint.

Možná bude třeba aktualizovat firmware tiskárnyMožná bude třeba aktualizovat firmware tiskárny

Aby bylo možné použít funkci ePrint používat, bude zřejmě třeba aktualizovat firmware vaší tiskárny. Aktualizaci firmwaru tiskárny proveďte následovně.

Způsob 1: Z ovládacího panelu tiskárny získejte aktualizace firmwaru

Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte, zda neexistují dostupné aktualizace produktu a nainstalujte je. Přesné kroky aktualizace vašeho produktu z ovládacího panelu získáte v části Péče o zákazníky společnosti HP, kde do okna zadáte název svého produktu a vyhledáte text Získání aktualizací produktů.

Pokud vaše tiskárna nepodporuje vyhledávání aktualizací z ovládacího panelu, pokračujte následujícím způsobem.

Způsob 2: Vyhledejte aktualizovaný firmware na webové stránce HP

 1. Z ovládacího panelu tiskárny vytiskněte zprávu o stavu tiskárny nebo zprávu o kvalitě tiskárny a potom ve zprávě vyhledejte číslo nebo datum verze firmwaru.

 2. Přejděte na položku Péče o zákazníky společnosti HP a do okna zadejte číslo modelu vaší tiskárny.

 3. Klikněte na tlačítko Další. Může být potřeba kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 4. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 5. Vyberte svůj operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 1. Kliknutím na znaménko plus vedle položky Firmware zobrazíte poslední dostupnou verzi firmwaru pro vaši tiskárnu.

POZNÁMKA: Pokud firmware není na stránce uveden, je vaše tiskárna aktualizovaná. Není vyžadována žádná další akce.

 1. Porovnejte číslo verze firmwaru uvedené ve zprávě, kterou jste si vytiskli, s číslem verze firmwaru na webových stránkách HP.

 • Pokud je číslo nebo datum firmwaru ve zprávě o stavu tiskárny stejné jako na webových stránkách společnosti HP, firmware vašeho produktu je aktuální. Nevyžaduje se žádná další akce.

 • Pokud je číslo verze firmwaru ve zprávě o stavu tiskárny jiné než číslo na webových stránkách společnosti HP, stáhněte a nainstalujte firmware podle následujících kroků.

 1. Klikněte na tlačítko Další informace, prostudujte si možnosti stahování a příslušné informace a poté klikněte na tlačítko Stáhnout.

 2. Otevřete složku, do které jste uložili stažený firmware, a dvojím kliknutím na soubor spusťte nástroj HP Firmware Download Utility. Instalaci softwaru dokončete podle pokynů na obrazovce. 

 

Tiskárna podporující funkci ePrint je offline nebo hlásí chybuTiskárna podporující funkci ePrint je offline nebo hlásí chybu

Příčina: Mohlo dojít k problému s hardwarem nebo připojením.

Řešení: Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu tiskárny neblikají kontrolky nebo chybové zprávy a problém vyřešte podle pokynů na ovládacím panelu.

Pokud na ovládacím panelu nejsou žádné pokyny, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo modelu vaší tiskárny a potom vyhledejte dokument obsahující řešení vašeho problému.

Tiskárna podporující funkci ePrint není připojená k internetuTiskárna podporující funkci ePrint není připojená k internetu
Ujistěte se, že je tiskárna připojená k internetu Pokud máte problém s připojením, vyhledejte podrobnosti o odstranění tohoto problému v kapitole Tiskárna neudrží bezdrátové připojení.
Není podporován tisk příloh e-mailu ePrintNení podporován tisk příloh e-mailu ePrint

Ujistěte se, že funkce ePrint podporuje obrázek nebo typ souboru, který se snažíte vytisknout.

Typy dokumentů podporované funkcí ePrint:

 • Microsoft Word

 • Microsoft Excel

 • Microsoft PowerPoint

 • PDF

 • TXT

 • HTML

Typy obrázků a fotografií podporované funkcí ePrint:

POZNÁMKA: Obrázky musí mít rozlišení min. 100 dpi. V opačném případě se tisková úloha nezdaří. Před odesláním tiskové úlohy můžete otevřít vlastnosti obrázku a zkontrolovat jeho rozlišení.

 • JPG

 • GIF

 • PNG

 • TIFF

 • BMP

Tiskové úlohy ePrint uvízly v tiskové frontěTiskové úlohy ePrint uvízly v tiskové frontě

Tiskové úlohy pravděpodobně uvízly v tiskové frontě služby ePrintCenter. Tiskovou frontu smažte následovně:

 1. Přejděte do služby ePrintCenter a přihlaste se ke svému účtu.

 2. Klikněte na kartu v horní části stránky s názvem vaší tiskárny.

 3. V části Aktuální tiskové úlohy klikněte na tlačítko Zobrazit historii úloh.

 4. Klikněte na tlačítko Zrušit vedle všech tiskových úloh, které chcete z fronty smazat.

E-mail funkce ePrint obsahoval více příjemcůE-mail funkce ePrint obsahoval více příjemců

Příčina: Služba ePrint přijímá pouze e-maily odeslané jednomu příjemci. Tím jste chráněni před neúmyslným tiskem. 

Řešení: Zkuste tiskovou úlohu odeslat pouze na svou e-mailovou adresu ePrint.

Nejste na seznamu povolených odesílatelů ePrint Nejste na seznamu povolených odesílatelů ePrint

Příčina: Majitel tiskárny podporující funkci ePrint může nastavit omezení, kdo je oprávněn odesílat na tiskárnu tiskové úlohy. Tisková úloha neproběhne, pokud vaše e-mailová adresa není na seznamu povolených odesílatelů.

Řešení: Požádejte majitele, aby přidal vaši e-mailovou adresu do seznamu povolených odesílatelů, a potom zkuste tiskovou úlohu znovu odeslat.

Úloha ePrint byla smazánaÚloha ePrint byla smazána

Příčina: Tisková úloha mohla být zrušena na ovládacím panelu tiskárny nebo z účtu služby ePrintCenter.

Řešení: Po potvrzení, že byla tisková úloha zrušena, odešlete tiskovou úlohu znovu.

Tiskárna podporující ePrint je zaneprázdněnáTiskárna podporující ePrint je zaneprázdněná

Pokud vaše tiskárna tiskne jiné úlohy, vaše tisková úloha zůstane na serveru ePrint 24 hodin. Server pravidelně kontroluje stav tiskárny a jakmile je tiskárna volná, tiskovou úlohu znovu odešle. Pokud tiskárna nebude k dispozici do 24 hodin, server tiskovou úlohu odstraní.

Šetřete papír a inkoust tím, že počkáte na vytištění úlohy, místo abyste tiskovou úlohu opakovaně odeslali a způsobili tak její dvojí vytištění.

Tiskárna podporující funkci ePrint je vypnutáTiskárna podporující funkci ePrint je vypnutá

Aby mohla tiskárna přijmout a vytisknout úlohu ePrint, musí být zapnutá.

Kvalita obrázku je příliš nízká, než abyste mohli použít funkci ePrintKvalita obrázku je příliš nízká, než abyste mohli použít funkci ePrint

Obrázky a fotografie musí mít horizontální a vertikální rozlišení 100 dpi nebo vyšší. V opačném případě se tisková úloha ePrint nezdaří. Před odesláním tiskové úlohy můžete otevřít vlastnosti obrázku a zkontrolovat jeho rozlišení.

Celková velikost e-mailu funkce ePrint překročila povolený limitCelková velikost e-mailu funkce ePrint překročila povolený limit

Limit každého e-mailu je 5 MB. Také každá příloha má limit 5 MB. E-maily, které tento limit překročí, se nevytisknou.

POZNÁMKA: Ke svému e-mailu ePrint můžete připojit až deset příloh.

Příloha e-mailu ePrint obsahuje makro nebo virusPříloha e-mailu ePrint obsahuje makro nebo virus

Pokud jedna nebo více příloh e-mailu obsahuje makro nebo virus, tisková úloha se nepodaří. Zkontrolujte, zda přílohy neobsahují viry, odstraňte makra a potom tiskovou úlohu znovu odešlete.

E-mail ePrint obsahují více než deset přílohE-mail ePrint obsahují více než deset příloh
Ke svému e-mailu ePrint můžete připojit až deset příloh. Zkuste tiskovou úlohu odeslat znovu s maximálně deseti přílohami.
ePrint Home & BizePrint Home & Biz

Po úspěšném stažení a instalaci aplikace HP ePrint Home & Biz do zařízení Apple a pokusu o tisk z mobilního zařízení se tisková úloha nevytiskne.

Ikona aplikace HP ePrint Home & Biz

hp_eprint_icon

Aplikace ePrint Home & Biz od společnosti HP umožňuje tisk z mobilního zařízení, a to následujícími způsoby:

 • Možnost 1: Poté, co své mobilní zařízení zaregistrujete ve službě ePrintCenter, můžete tisknout na jakékoli tiskárně podporující ePrint odesláním tiskových úloh prostřednictvím e-mailu.

 • Možnost 2: Tiskněte přímo na podporované tiskárně HP připojené ke stejné bezdrátové síti jako vaše mobilní zařízení.

DŮLEŽITÉ: Tisk pomocí funkce HP ePrint Home & Biz vyžaduje podporovanou tiskárnu HP. Pokud si chcete ověřit, zda je vaše tiskárna podporovaná, přejděte na možnost Tiskárny podporující cloudové služby

Pokud máte při tisku pomocí e-mailu problémy, vyhledejte výše uvedenou část Odstraňování problémů při tisku ePrint.

Pokud máte problémy při tisku na tiskárně ve stejné bezdrátové síti jako vaše mobilní zařízení, projděte si následující seznam možných příčin a řešení.

 

Na zařízení Apple se zobrazí zpráva 'No Printers Available' (Nejsou k dispozici žádné tiskárny)Na zařízení Apple se zobrazí zpráva 'No Printers Available' (Nejsou k dispozici žádné tiskárny)

Pokud se snažíte tisknout ze svého mobilního zařízení Apple na tiskárně HP pomocí funkce HP ePrint Home & Biz, na mobilním zařízení se zobrazí zpráva 'No Printers Available' (Nejsou k dispozici žádné tiskárny).

Problém napravte provedením kroků v uvedeném pořadí.

Řešení 1: Restartujte směrovač, zařízení Apple i tiskárnu

 1. Vypněte směrovač. Konkrétní pokyny k resetování zařízení naleznete v pokynech výrobce směrovače.

UPOZORNĚNÍ: Směrovač neresetujte.

 1. Vypněte tiskárnu i zařízení Apple.

 2. Zapněte směrovač. Vyčkejte 30 sekund na dokončení procesu nastavení.

 3. Zapněte tiskárnu. Vyčkejte na dokončení procesu inicializace.

 4. Ujistěte se, že je tiskárna připojená k bezdrátové síti. 

 • Pokud je tiskárna připojená k bezdrátové síti, pokračujte dalším krokem.

 • Pokud tiskárna není připojená k bezdrátové síti, zkuste vytisknout zprávu o konfiguraci sítě nebo zprávu o testu bezdrátové sítě a zkontrolujte stav připojení. Pokud se stále nemůžete připojit k síti, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo svého produktu a potom vyhledejte dokument obsahující řešení vašeho konkrétního problému.

 1. Zapněte zařízení Apple a potom ho připojte ke stejné bezdrátové síti jako tiskárnu.

 2. Vyzkoušejte tisk.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Řešení 2: Ujistěte se, že používáte nejnovější aplikaci HP ePrint Home & Biz

Podle následujících kroků ověřte, zda používáte nejnovější verzi aplikace HP ePrint Home & Biz.

Krok 1: Ujistěte se, že používáte aplikaci HP ePrint Home & Biz

Některé aplikace v obchodě App Store jsou podobné aplikaci HP ePrint Home & Biz, ale ve skutečnosti se jedná o jiné aplikace. Zkontrolujte, že se na vašem zařízení Apple zobrazuje ikona aplikace HP ePrint Home & Biz.

Ikona aplikace HP ePrint Home & Biz

hp_eprint_icon

Krok 2: Ujistěte se, že používáte aktuální verzi aplikace HP ePrint Home & Biz

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na položku App Store.

 2. Klepněte na položku Updates (Aktualizace) a potom vyhledejte aplikaci HP Home & Biz v seznamu.

 • Pokud je aktualizace k dispozici, nainstalujte ji a potom zkuste znovu tisknout.

 • Pokud aktualizace k dispozici není nebo pokud po instalaci aktualizace stále nemůžete tisknout, pokračujte na následující řešení.

Řešení 3: Vypněte v zařízení Apple bluetooth

Bluetooth je bezdrátové řešení, které může s tiskem vzájemně interagovat. Bluetooth vypnete následovně.

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na položku Settings (Nastavení).

 2. Klepněte na položku General (Obecné).

 3. Klepněte na položku Bluetooth a potom se ujistěte, že je přepínač nastaven na možnost Off (Vypnuto).

 4. Vyzkoušejte tisk.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Řešení 4: Ověřte možnosti připojení

Následujícími kroky zkontrolujte síťové připojení tiskárny a mobilního zařízení.

Krok 1: Zkontrolujte síťové připojení tiskárny 

 1. Z ovládacího panelu tiskárny vytiskněte zprávu o konfiguraci sítě nebo zprávu o testu bezdrátové sítě. Pokud si nejste jistí, jak tyto zprávy vytisknout, naleznete postup v návodu.

 2. Zkontrolujte stav připojení bezdrátové sítě 802.11 ve zprávě. Stav by měl být Připojeno, název sítě (SSID) by měl být název vaší bezdrátové sítě. 

 • Pokud je tiskárna připojená k bezdrátové síti, pokračujte dalším krokem. 

 • Pokud tiskárna není připojená ke správné bezdrátové síti, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo modelu své tiskárny a potom vyhledejte daný dokument o připojení vašeho produktu k bezdrátové síti.

Krok 2: Ujistěte se, že je vaše zařízení Apple připojené ke stejné síti jako tiskárna, a potom ho přesuňte co nejblíže ke směrovači 

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na ikonu Settings (Nastavení).

 2. Klepněte na položku Wi-Fi.

 3. Ujistěte se, že je přepínač nastaven na možnost On (Zapnuto).

 4. V části Choose a Network (Zvolit síť) klepněte na název vaší bezdrátové sítě.

 5. Budete-li vyzváni, zadejte heslo sítě a potom klepněte na tlačítko Join (Připojit).

 6. Přesuňte své mobilní zařízení blíže ke směrovači, nejblíže však 1,8 m.

 7. Vyzkoušejte tisk.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Řešení 5: Restartujte zařízení Apple

Restartujte své zařízení Apple a potom zkuste tiskovou úlohu znovu odeslat.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením. 

Řešení 6: Zkuste tisknout z jiného zařízení nebo počítače a resetovat tiskárnu.

Krok 1: Pokuste se tisknout z jiného zařízení nebo počítače

Pokuste se tisknout na tiskárně HP z jiného zařízení Apple v síti nebo z vašeho počítače.

Krok 2: Resetujte tiskárnu

 1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

 2. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny.

 3. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 4. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.

 5. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.

 6. Pokud se tiskárna nezapne sama, stiskněte tlačítko napájení.

 7. Vyzkoušejte tisk.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Řešení 7: Znovu nainstalujte aplikaci HP ePrint Home & Biz 

Některé problémy s mobilním tiskem lze vyřešit odinstalací a opětovnou instalací mobilní aplikace ePrint Home & Biz. Aplikaci do svého zařízení Apple nainstalujete následovně.

Krok 1: Odinstalujte aplikaci HP ePrint Home & Biz

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na ikonu aplikace HP ePrint Home & Biz a podržte ji, dokud se všechny ikony nezačnou pohybovat.

 2. Klepněte na tlačítko X v rohu ikony a potom klepněte na tlačítko Delete (Odstranit).

 3. Stiskněte tlačítko Home (Domů).

Krok 2: Zabraňte synchronizaci aplikace s vaším mobilním zařízením

 1. Připojte zařízení Apple k počítači a potom spusťte aplikaci iTunes.

 2. Klikněte na kartu vašeho zařízení a potom klikněte na kartu Applications (Aplikace)

 3. V seznamu Sync Applications (Synchronizovat aplikace) zaškrtněte políčko vedle aplikace HP ePrint Home & Biz.

Krok 3: Znovu nainstalujte aplikaci HP ePrint Home & Biz

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na položku App Store a potom vyhledejte aplikaci HP ePrint Home & Biz.

 2. V seznamu výsledků hledání klepněte na aplikaci a potom klepněte na tlačítko Install (Instalovat).

 3. Vyzkoušejte tisk.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením. 

Řešení 8: Aktualizujte firmware směrovače

Ověřte u výrobce směrovače, zda není k dispozici aktualizace firmwaru, a vyhledejte pokyny k instalaci. Po dokončení aktualizace zkuste tisknout.

Nevedla uvedená řešení k vyřešení problému?

Pokud jste vyzkoušeli všechna navrhovaná řešení v uvedeném pořadí a problém se nepodařilo vyřešit, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo modelu své tiskárny a potom vyhledejte dokument obsahující řešení vašeho problému.

Tiskárna je offline nebo hlásí chybuTiskárna je offline nebo hlásí chybu

Příčina: Mohlo dojít k problému s hardwarem nebo připojením.

Řešení: Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu tiskárny neblikají kontrolky nebo chybové zprávy a problém vyřešte podle pokynů na ovládacím panelu.

Pokud na ovládacím panelu nejsou žádné pokyny, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo modelu své tiskárny a potom vyhledejte dokument obsahující řešení vašeho konkrétního problému.

Tiskárna není zapnutáTiskárna není zapnutá
Před odesláním tiskové úlohy z mobilního zařízení pomocí aplikace HP ePrint Home & Biz zkontrolujte, že je tiskárna zapnutá.
Tiskárna není sdílena v bezdrátové sítiTiskárna není sdílena v bezdrátové síti
Před odesláním tiskové úlohy musí být vaše tiskárna připojena ke stejné bezdrátové síti jako vaše mobilní zařízení.
Tiskárna neudržuje bezdrátové připojeníTiskárna neudržuje bezdrátové připojení
Ujistěte se, že je tiskárna připojená k bezdrátové síti. Pokud máte problém s připojením, vyhledejte podrobnosti o odstranění tohoto problému v kapitole Tiskárna neudrží bezdrátové připojení.
Tiskovou úlohu není možné odeslat na tiskárnu podporující funkci ePrint v e-mailuTiskovou úlohu není možné odeslat na tiskárnu podporující funkci ePrint v e-mailu

Pomocí mobilní aplikace HP ePrint Home & Biz můžete odesílat tiskové úlohy prostřednictvím e-mailu na jakoukoli tiskárnu HP podporující ePrint, kterou vlastníte nebo ke které máte přístup.

POZNÁMKA: Kromě toho se musíte zaregistrovat na webu ePrintCenter, abyste mohli tisknout webové stránky a soubory aplikací Microsoft Office Word, Excel nebo PowerPoint pomocí aplikace HP ePrint Home & Biz.  

Abyste mohli odesílat úlohy ePrint pomocí e-mailu, musíte zaregistrovat své mobilní zařízení ve službě ePrintCenter následujícím způsobem.

 1. V mobilním zařízení klepněte na ikonu HP ePrint Home & Biz, pak na možnost Nastavení a potom na možnost Registrace.

 2. Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko Odeslat. Služba HP ePrintCenter vám odešle e-mail obsahující PIN kód.

 3. Po obdržení kódu e-mailem aplikaci opět otevřete klepnutím na možnost HP ePrint Home & Biz, zadejte kód PIN a klepněte na tlačítko OK.

ePrint Home & Možná bude třeba aplikaci Biz přeinstalovatePrint Home & Možná bude třeba aplikaci Biz přeinstalovat

Některé problémy s mobilním tiskem lze vyřešit odinstalací a opětovnou instalací mobilní aplikace ePrint Home & Biz. Aplikaci do svého zařízení Apple nainstalujete následovně.

Krok 1: Odinstalujte aplikaci HP ePrint Home & Biz

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na ikonu aplikace HP ePrint Home & Biz a podržte ji, dokud se všechny ikony nezačnou pohybovat.

 2. Klepněte na tlačítko X v rohu ikony a potom klepněte na tlačítko Delete (Odstranit).

 3. Stiskněte tlačítko Home (Domů).

Krok 2: Zabraňte synchronizaci aplikace s vaším mobilním zařízením

 1. Připojte zařízení Apple k počítači a potom spusťte aplikaci iTunes.

 2. Klikněte na kartu vašeho zařízení a potom klikněte na kartu Applications (Aplikace)

 3. V seznamu Sync Applications (Synchronizovat aplikace) zaškrtněte políčko vedle aplikace HP ePrint Home & Biz.

Krok 3: Znovu nainstalujte aplikaci HP ePrint Home & Biz

 1. Ve svém zařízení Apple klepněte na položku App Store a potom vyhledejte aplikaci HP ePrint Home & Biz.

 2. V seznamu výsledků hledání klepněte na aplikaci a potom klepněte na tlačítko Install (Instalovat).

 3. Vyzkoušejte tisk.

Pomocí aplikace HP ePrint Home & Biz nelze tisknout soubory BizPomocí aplikace HP ePrint Home & Biz nelze tisknout soubory Biz

Pokud chcete ze svého zařízení Apple tisknout soubory aplikací Microsoft Office Word, Excel nebo PowerPoint, je nutné zaregistrovat své mobilní zařízení do služby ePrintCenter a potom si na webové stránce ePrintCenter vytvořit účet.

Krok 1: Zaregistrujte své zařízení Apple ve službě ePrintCenter

 1. V mobilním zařízení klepněte na ikonu HP ePrint Home & Biz, pak na možnost Nastavení a potom na možnost Registrace.

 2. Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko Odeslat. Služba HP ePrintCenter vám odešle e-mail obsahující PIN kód.

 3. Po obdržení kódu e-mailem aplikaci opět otevřete klepnutím na možnost HP ePrint Home & Biz, zadejte PIN a klepněte na tlačítko OK.

Krok 2: Vytvořte účet ePrintCenter 

Pokud jste na tiskárně podporující ePrint zatím nepovolili webové služby a pokud jste se nezaregistrovali na webové stránce služby ePrintCenter, přejděte na možnost Péče o zákazníky společnosti HP, do vyhledávacího pole zadejte číslo modelu své tiskárny a potom vyhledejte text 'Začínáme s funkcí ePrint'.

 
ZJISTĚTE VÍCE
HP ePrint Center

Zjistěte stav své tiskárny, přidejte nebo odstraňte tiskové aplikace a spravujte nastavení funkce ePrint a historie tisku v libovolném webovém prohlížeči, doma nebo na cestách.

Supported Printers for Cloud Printing
Přečtěte si seznam tiskáren HP, které podporují funkce AirPrint, ePrint, mobilní aplikace HP ePrint a další.
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.