Nelze se připojit k internetu

Na této stránce naleznete pokyny pro diagnostiku a řešení potíží s připojením k internetu přes stávající domácí síť na bázi systému Windows 7.

Příznaky problému:

Network_con_iconIkona bezdrátové sítě – Stav uvádí připojení k síti, ne však k internetu


V mapě sítě není zobrazeno připojení k internetu:

Network & Sharing Center


Na webových stránkách se zobrazuje chybové hlášení

Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku.

Pracovat offline: V tomto okamžiku není připojení k internetu k dispozici.

Nepřipojeno: Nyní nejste připojeni k žádné síti.

Pokud se váš počítač může připojit k síti, avšak ne k internetu, proveďte následující kroky. Po každém kroku vyzkoušejte, zda je možné se připojit k internetu. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

POZNÁMKA: V těchto krocích se předpokládá, že jste vytvořili domácí síť a máte zavedeno připojení k internetu od poskytovatele. Pokyny pro vytvoření sítě naleznete v části Vytvoření základní domácí sítě 

Krok 1: Připojujete-li se k síti bezdrátově, ujistěte se, že je počítač připojen ke správné síti

Když počítač detekuje bezdrátovou síť, ke které již byl v minulosti připojen, snaží se obnovit připojení. Nemusí však přitom jít o připojení ke správné síti.

Pomocí následujícího postupu zjistíte, ke které síti je počítač připojen, a zvolíte upřednostňovanou síť:

Klikněte na ikonu připojení k síti Network Connection Icon v oznamovací oblasti a zjistěte, zda jsou k dispozici bezdrátové sítě.

Je-li počítač připojen k nesprávné síti, klikněte na název sítě a pak na tlačítko Odpojit. Klikněte na název požadované sítě a poté na tlačítko Připojit.

Jakmile se počítač připojí ke správné síti, zjistěte, zda je možné se připojit k internetu.

Krok 2: Zkuste použít aplikaci Internet Explorer bez doplňků

Zjistěte, zda problém způsobují externí programy nebo doplňky. Spusťte aplikaci Internet Explorer bez doplňků:

 1. Klikněte na tlačítko Start (Start) a vepište add do pole Prohledat programy a soubory. Poté klikněte na možnost Internet Explorer (bez doplňků).

Nabídka Start s odkazem Internet Explorer (bez doplňků)

IE_Start_Menu

 1. V aplikaci Internet Explorer se zobrazí stránka s nápisem „Aplikace Internet Explorer je aktuálně spuštěna bez doplňků.” 

 2. Napište www.hp.com do adresového řádku v horní části okna prohlížeče a stiskněte klávesu Enter.

 3. Podle toho, co se zobrazí v okně aplikace Internet Explorer, zvolte jednu z následujících možností:

Možnost 1

Pokud se otevře aplikace Internet Explorer a zobrazí se webová stránka, je počítač připojen k internetu a jeden nebo více doplňků tak pravděpodobně způsobuje problém s připojením. Problém můžete vyřešit tak, že spustíte antispywarovou kontrolu a odstraníte nalezený spyware, nebo odinstalujete všechny nedávno instalované adwary (software placený zobrazováním reklamy) a doplňky prohlížeče.

Možnost 2

Pokud se v aplikaci Internet Explorer nezobrazí webová stránka nebo pokud se počítač pokusí o vytáčené připojení, pokračujte dalšími kroky v tomto dokumentu.

Krok 3: Obnovte nastavení internetu

Pomocí následujícího postupu obnovte nastavení internetu a připravte systém Windows na odstraňování potíží a řešení většiny problémů, které souvisí s prohlížením internetu:

 1. Zavřete všechna okna aplikace Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Start (Start), pak zvolte Ovládací panely a klikněte na možnost Síť a Internet.

Síť a Internet

 Network_and_Internet

 1. Klikněte na položku Možnosti Internetu.

Zobrazí se okno Vlastnosti Internetu.

 1. Klikněte na záložku karty Upřesnit a poté na tlačítko Obnovit.

Tlačítko Obnovit na kartě Upřesnit v okně Vlastnosti Internetu

Reset_IE_Advanced_tab 

Zobrazí se okno Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer.

 1. Přečtěte si informace obsažené v tomto okně, zaškrtněte políčko Odstranit osobní nastavení a klikněte na tlačítko Obnovit.

Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

Reset IE settings

 1. Jakmile systém Windows obnoví nastavení aplikace Internet Explorer, klikněte na tlačítko Zavřít.

 2. Zkuste se připojit k internetu a zobrazit stránku www.hp.com. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 4: Zkontrolujte připojení kabelů a resetujte modem a směrovač

Pomocí následujícího postupu prověříte, zda jsou řádně připojené kabely, provedete reset hardwaru a připojíte počítač přímo k modemu.

 1. Vypněte počítač.

 2. Odpojte od počítače všechny kabely kromě napájecího kabelu, myši, klávesnice a monitoru. Poznačte si, do kterých konektorů byly kabely zapojené.

 3. Odpojte síťový kabel směrovače, kabelového modemu nebo spojení směrovače s modemem a vyčkejte, až zhasnou indikátory na zařízení.

 4. Odpojte od modemu a směrovače všechny kabely.

 5. Zkontrolujte konektory kabelů, zda na nich nejsou ohnuté nebo poškozené drátky, a zkontrolujte i vnitřky konektorů na počítači, směrovači a modemu. Zkontrolujte také, zda není kabel ohnutý nebo proříznutý. Kabel, který jeví známky poškození, opravte nebo vyměňte.

 6. Připojte zpět všechny kabely k modemu a směrovači, kromě napájecích kabelů.

 7. Připojte jeden síťový kabel (RJ-45) z počítače do konektoru v zadní části kabelového/DSL modemu nebo směrovače. Neveďte kabely vedle reproduktorů a nesmotávejte nadměrnou délku kabelů. Je-li to možné, použijte kabel, který je dlouhý maximálně 1,83 metru. Ujistěte se, že připojujete správný typ kabelu ze směrovače do počítače (viz následující obrázek). 

POZNÁMKA: Používáte-li bezdrátové připojení, můžete je nakonfigurovat později, jakmile zjistíte, že je možné připojit počítač k internetu pomocí přímého připojení síťovým kabelem.

Kabely, které propojují počítač s DSL nebo kabelovým modemem

Cables

1 – Ethernetový síťový kabel RJ45 – Cat5/Cat6. Použijte tento typ kabelu k propojení směrovače/modemu a síťového portu na počítači.

2 – Telefonní kabel RJ11. Nepoužívejte tento kabel pro připojení k počítači.

3 – Speciální telefonní kabel se šesti dráty. Nepoužívejte tento typ kabelu.

4 – USB kabel. USB kabelem lze připojit spoustu směrovačů/modemů. Než použijete USB kabel, použijte síťový kabel RJ45. Nepřipojujte zároveň USB kabel a síťový kabel – připojte vždy jen jeden.

 1. Připojte napájecí kabel k modemu a směrovači a zapněte je.

 2. Vyčkejte, až indikátory na zařízení začnou blikat ustáleně nebo přestanou blikat. To by mělo trvat asi 10 až 30 sekund. Blikají-li indikátory neobvykle nebo je-li několik indikátorů neaktivních (nesvítí), může to značit problém s internetovou službou. Zjistěte v příručce širokopásmového zařízení význam blikajících indikátorů a obraťte se na poskytovatele internetového připojení, pokud je problém s poskytovanou službou.

 3. Jakmile začnou indikátory na širokopásmovém zařízení blikat ustáleným způsobem nebo se trvale rozsvítí, zapněte počítač.

 4. Vyčkejte, až se systém Windows plně spustí (včetně plochy), a připojte se k internetu. Přejděte na stránku www.hp.com. Pokud problém s připojením přetrvává, zkuste následující tipy a pak pokračujte částí Nelze se připojit k domácí síti.

Můžete také zkusit:

 • Ověřte nastavení brány firewall a ujistěte se, že používaný prohlížeč má povolený přístup k síti.

 • Připojte do sítě jiný počítač a ověřte, zda se problém netýká jen vašeho počítače.

 • Obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení nebo výrobce modemu, kteří by vám mohli poskytnout další rady pro řešení potíží.

 • Resetujte směrovač do výchozího nastavení. Pokyny naleznete v uživatelské příručce daného směrovače.

 • Proveďte obnovení systému Microsoft a resetujte nastavení počítače, které může způsobovat problémy.

 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.