Nelze se připojit k domácí síti

Na této stránce naleznete pokyny pro diagnostiku a řešení potíží s připojením ke stávající domácí síti na bázi systému Windows 7.

Příznak:

Network IconIkona bezdrátové sítě – ve stavu není zobrazeno žádné připojení

V mapě sítě není zobrazeno žádné připojení k síti nebo internetu

Network_Status

Pokud byl váš počítač již dříve připojen k vaší domácí síti a teď se k ní nemůže připojit, vyřešte problém pomocí následujících kroků.

POZNÁMKA: V těchto krocích se předpokládá, že jste již vytvořili domácí síť. Pokyny pro vytvoření sítě naleznete v části Vytvoření základní domácí sítě.

Po každém kroku vyzkoušejte, zda je připojení funkční. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 1: Připojujete-li se k síti bezdrátově, ujistěte se, že je počítač připojen ke správné síti

Když počítač detekuje bezdrátovou síť, ke které již byl v minulosti připojen, snaží se obnovit připojení. Nemusí však přitom jít o připojení ke správné síti.

Klikněte na ikonu připojení k síti Network Connection Icon v oznamovací oblasti a zjistěte, zda jsou k dispozici bezdrátové sítě.

Je-li počítač připojen k nesprávné síti, klikněte na název sítě a pak na tlačítko Odpojit. Klikněte na název požadované sítě a poté na tlačítko Připojit.

Je-li počítač připojen ke správné síti, ujistěte se, že máte správně nastavené zabezpečení a správné heslo pro přístup k síti. Nastavení připojení můžete ověřit v Centru síťových připojení a sdílení.

Krok 2: Zkontrolujte připojení kabelů a resetujte modem a směrovač

Pomocí následujícího postupu prověříte, zda jsou řádně připojené kabely, provedete reset hardwaru a připojíte počítač přímo k modemu.

 1. Vypněte počítač.

 2. Odpojte od počítače všechny kabely kromě napájecího kabelu, myši, klávesnice a monitoru. Poznačte si, do kterých konektorů byly kabely zapojené.

 3. Odpojte síťový kabel směrovače, kabelového modemu nebo spojení směrovače s modemem a vyčkejte, až zhasnou indikátory na zařízení.

 4. Odpojte od modemu a směrovače všechny kabely.

 5. Zkontrolujte konektory kabelů, zda na nich nejsou ohnuté nebo poškozené drátky, a zkontrolujte i vnitřky konektorů na počítači, směrovači a modemu. Zkontrolujte také, zda není kabel ohnutý nebo proříznutý. Kabel, který jeví známky poškození, opravte nebo vyměňte.

 6. Připojte zpět všechny kabely k modemu a směrovači, kromě napájecích kabelů.

 7. Připojte jeden síťový kabel (RJ45) z počítače do konektoru v zadní části kabelového/DSL modemu nebo směrovače. Neveďte kabely vedle reproduktorů a nesmotávejte nadměrnou délku kabelů. Je-li to možné, použijte kabel, který je dlouhý maximálně 1,83 metru. Ujistěte se, že připojujete správný typ kabelu ze směrovače do počítače (viz následující obrázek).

POZNÁMKA: Používáte-li bezdrátové připojení, můžete je nakonfigurovat později, jakmile zjistíte, že je možné připojit počítač k internetu pomocí přímého připojení síťovým kabelem.

Kabely, které propojují počítač s DSL nebo kabelovým modemem 

Cables  

1 – Ethernetový síťový kabel RJ45 – Cat5/Cat6. Použijte tento typ kabelu k propojení směrovače/modemu a síťového portu na počítači.

2 – Telefonní kabel RJ11. Nepoužívejte tento kabel pro připojení k počítači.

3 – Speciální telefonní kabel se šesti dráty. Nepoužívejte tento typ kabelu.

4 – USB kabel. USB kabelem lze připojit spoustu směrovačů/modemů. Než použijete USB kabel, použijte síťový kabel RJ45. Nepřipojujte zároveň USB kabel a síťový kabel – připojte vždy jen jeden.

 1. Připojte napájecí kabel k modemu a směrovači a zapněte je. 

 2. Vyčkejte, až indikátory na zařízení začnou blikat ustáleně nebo přestanou blikat. To by mělo trvat asi 10 až 30 sekund. Blikají-li indikátory neobvykle nebo je-li několik indikátorů neaktivních (nesvítí), může to značit problém s internetovou službou. Zjistěte v příručce širokopásmového zařízení význam blikajících indikátorů a obraťte se na poskytovatele internetového připojení, pokud je problém s poskytovanou službou.

 3. Jakmile začnou indikátory na širokopásmovém zařízení blikat ustáleným způsobem nebo se trvale rozsvítí, zapněte počítač. 

 4. Vyčkejte, až se systém Windows plně spustí (včetně plochy), a připojte se k internetu. Přejděte na stránku www.hp.com. Pokud problém s připojením přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Spusťte síťovou diagnostiku systému Windows

Systém Windows 7 sleduje připojení k síti a internetu. Pokud zjistí problém, zobrazí hlášení o přerušeném nebo omezeném připojení a vyzve vás ke spuštění diagnostiky problému. Pokud se vám zobrazí toto hlášení, povolte systému Windows 7 diagnostikovat problém a obnovit připojení.

Diagnostický nástroj lze spustit manuálně pomocí jedné z následujících možností: 

Možnost 1

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu připojení k síti Network Icon v oznamovací oblasti a zvolte možnost Odstranit potíže. Diagnostika sítě systému Windows spustí zjišťování problémů.

Odstranit potíže

Troubleshoot Problems 

Možnost 2

Klikněte na tlačítko Start (Start) a vepište síť a sdílení do pole Prohledat programy a soubory. V zobrazených výsledcích klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

Spuštění Centra síťových připojení a sdílení z nabídky Start

Control_panel_3

Možnost 3

Klikněte v Centru síťových připojení a sdílení na žlutý symbol s vykřičníkem Yellow exclamation mark nebo na červený křížek X Red X_icon v zobrazení stavu sítě. Spustí se Diagnostika sítě systému Windows.

Stav sítě

Network_Status 

 

Krok 4: Použijte Poradce při potížích s připojením k síti a internetu

Centrum síťových připojení a sdílení v systému Windows 7 nabízí i nástroj pro odstranění potíží s připojením k síti a internetu, který zjišťuje problémy a v případě potřeby automaticky opraví softwarová připojení. Použijte tento nástroj pro kontrolu a opravu připojení:

 1. Klikněte v Centru síťových připojení a sdílení na možnost Odstranit potíže.

Odstranit potíže

Network_and_sharing_center1

Spustí se nástroj Poradce při potížích s připojením k síti a internetu.

Poradce při potížích s připojením k síti a internetu

Troubleshoot_problems1

 1. Kliknutím na možnost Připojení k internetu spusťte kontrolu připojení k internetu.

 2. Podle pokynů na obrazovce zjistěte potíže.

 3. Dojde-li k vyřešení problému, jste hotovi.

Pokud problém přetrvává, zobrazte znovu Poradce při potížích s připojením k síti a internetu a kliknutím na možnost Síťový adaptér spusťte kontrolu adaptéru.

Krok 5: Zkontrolujte, zda jsou síťové adaptéry povoleny ve Správci zařízení 

 1. Klikněte na tlačítko Start (Start) a vepište Správce zařízení do pole Prohledat programy a soubory. Klikněte ve výsledcích na možnost Správce zařízení.  

Spuštění Správce zařízení z nabídky Start

Device_Manager  

 1. Klikněte dvakrát na možnost Síťové adaptéry.

Správce zařízení – Síťové adaptéry

Network_Adaptors

 1. Ověřte stav zařízení pro připojení k místní síti (LAN).

 2. Nachází-li se v ikoně vedle hardwarového zařízení symbol s šipkou (Hardware arrow), je zařízení zakázáno. Klikněte pravým tlačítkem na název zařízení a pak klikněte na možnost Povolit.

 Povolení zařízení pro připojení k síti LAN

Enable_LAN_hardware 

POZNÁMKA: Není-li hardwarové zařízení pro připojení k síti LAN uvedeno v seznamu, klikněte na možnost Vyhledat změny hardwaru v nabídce Akce. Není-li hardwarové zařízení uvedeno v seznamu, restartujte počítač a zobrazte znovu Správce zařízení. Systém Windows 7 automaticky po spuštění detekuje a instaluje ovladače.

 1. Jakmile povolíte hardwarové zařízení pro připojení k síti LAN, ověřte připojení k síti. Pokud stále není možné připojit se k síti, vyzkoušejte následující tipy a kroky pro vyřešení Pomalého nebo vypadlého připojení k síti. 

Můžete také zkusit:

 • Přeinstalujte původní software a ovladače síťových adaptérů v počítači.

 • Ověřte nastavení brány firewall a ujistěte se, že používaný prohlížeč má povolený přístup k síti.

 • Připojte do sítě jiný počítač a ověřte, zda se problém netýká jen vašeho počítače.

 • Ověřte na stránkách výrobců počítače, zařízení pro připojení k síti LAN, modemu a směrovače, zda nejsou k dispozici aktualizace firmwaru nebo ovladačů.

 • Obraťte se na svého poskytovatele internetového připojení nebo výrobce modemu, kteří by vám mohli poskytnout další rady pro řešení potíží.

 • Resetujte směrovač do výchozího nastavení. Pokyny naleznete v uživatelské příručce daného směrovače.

 • Proveďte obnovení systému Microsoft  a resetujte nastavení počítače, které může způsobovat problémy.

 • Proveďte obnovení systému. Více informací pro konkrétní produkty naleznete na webu Podpora společnosti HP.

 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.