Nejčastější dotazy pro internet a domácí síť

Odborníci podpory společnosti HP shromáždili následující nejčastější dotazy, aby tak poskytli odpovědi na nejběžnější otázky týkající se připojení k síti a odstraňování potíží.

Co je síť?

Síť tvoří dva a více počítačů nebo zařízení, které jsou vzájemně propojené kabelovou nebo bezdrátovou komunikační technologií. Vzájemné propojení pomocí sítě umožňuje počítačům a zařízením sdílet informace, soubory a zdroje (například připojení k internetu).

Co je WLAN a WWAN?

WLAN je zkratka označující bezdrátovou místní síť (LAN), zatímco WWAN označuje širokopásmovou nebo bezdrátovou rozlehlou síť (WAN). Většina domácích sítí využívá připojení WLAN. Dosah připojení k síti WLAN (Wireless Local Area Network) a síla signálu je omezená sílou signálu vašeho bezdrátového směrovače.

Síť WWAN (Wireless Wide Area Network) je bezdrátové připojení k síti, kterého je dosaženo použitím telekomunikační technologie. Síť WWAN se liší od bezdrátové místní sítě WLAN, protože využívá telekomunikační služby a odlišný hardware. Tímto hardwarem většinou bývá bezdrátová karta nebo zařízení USB, které souvisí s určitým poskytovatelem telekomunikačních služeb. Síť WWAN umožňuje prohlížet internetové stránky, kontrolovat e-mail a připojovat se k virtuálním privátním sítím (VPN) odkudkoli v dosahu regionálních hranic vašeho telekomunikačního poskytovatele. Poskytovatelé telekomunikačních služeb nabízejí síť WWAN za měsíční poplatek. Podrobné informace o řešení potíží se zařízeními v síti WWAN či potíží s připojením vám poskytne poskytovatel služby.

Jaké je nejlepší řešení širokopásmového a vysokorychlostního internetu?

„Vysokorychlostní“ přístup k internetu se označuje také jako širokopásmový přístup k internetu. Při výběru služby s vysokorychlostním přístupem k internetu zvažujte několik faktorů. Nejlepší řešení širokopásmového připojení bude záviset na následujících faktorech:

  • cena za službu;

  • dostupnost služeb pro přístup k internetu ve vaší oblasti (například technologie DSL nemusí být dostupná v oblasti, kde žijete);

  • účel použití vašeho počítače (například pro hraní her, sledování videí nebo jako domácí kancelář);

  • požadavky služby na nákup nového hardwaru a softwaru, aby vaše řešení fungovalo.

Mezi běžné možnosti širokopásmového připojení patří:

  • DSL (Digital Subscriber Line) – přístup k internetu je zajištěn telefonní linkou. Technologie DSL vyžaduje poskytovatele internetového připojení, který spolupracuje s vaším poskytovatelem telefonních služeb.

  • Kabel – přístup k internetu je zajištěn linkou kabelové televize. Ve většině případů poskytovatel internetového připojení předprodává svou službu přes poskytovatele kabelové televize, ta se pak stává součástí nabídky služeb kabelové televize.

  • Poskytovatel bezdrátových (Wi-Fi) internetových služeb – týká se internetových služeb postavených na bezdrátové síťové technologii. Připojení k Wi-Fi síti je podobné jako používání mobilního telefonu. Zařízení, které je schopné připojení k Wi-Fi síti, se může připojit k internetu, pokud je v dosahu signálu bezdrátové sítě přístupového bodu vaší předplacené služby.

Co znamená 802.x?

Variace čísla „802.x“ v souvislosti s bezdrátovou sítí obvykle znamenají rychlost a technologii dané sítě. Aby mohli poskytovatelé sítí a výrobci hardwaru vytvářet systémy, které spolu budou fungovat, musí používat standardy. Číslo 802 představuje množinu standardů bezdrátové místní sítě, definující rychlost sítě, způsob připojování k síti, úroveň zabezpečení a typ síťového hardwaru.

Například standard 802.11n je rychlejší než starší verze a funguje na kmitočtu 2,4 GHz. Různé verze standardu 802 jsou obvykle kompatibilní, ale hardware, který byl vytvořen pouze pro starší standardy, není schopen využít nové prvky novějších standardů.

Jak zrychlím připojení k internetu?

Nejlepší způsob, jak zrychlit připojení k internetu, je upgradovat šířku pásma u vašeho poskytovatele – například ze služby 2G upgradovat na službu 4G. Je však také možné, že nevyužíváte maximálně svou stávající šířku pásma. Zkuste následující tipy:

  • Pokud používáte bezdrátovou síť, zkuste posunout počítač blíž ke směrovači, kde je silnější signál.

  • Omezte počet zařízení v síti, která se mohou připojit k internetu.

  • Pořiďte nový síťový hardware do počítače, který bude schopen fungovat při nejvyšších rychlostech, jež nabízí modem poskytovatele internetového připojení a směrovač.

Jak mohu po síti sdílet média?

Informace lze sdílet po síti, když povolíte funkci Zjišťování sítě a sdílení souborů a tiskáren v každém počítači, který chcete, aby sdílel média. Postup naleznete v části Vytvoření základní domácí sítě.

 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.