Vytvoření základní domácí sítě

Většina lidí nastaví domácí síť, aby mohli sdílet složky, soubory a připojení k internetu v rámci všech počítačů v domácnosti. V tomto dokumentu naleznete postup pro připojení několika počítačů ke kabelové a bezdrátové domácí síti.


Síť je v podstatě skupina zařízení, která sdílejí připojení. Toto připojení může mít podobu od jediného kabelu mezi dvěma počítači po komplexní bezdrátový signál, umožňující současnou komunikaci mnoha zařízení. Sdílení připojení umožňuje zařízením sdílet informace, například osobní soubory a připojení k internetu.


Nejběžnější domácí síť zahrnuje modem poskytovatele připojení k internetu, směrovač, síťové kabely a počítače nebo jiná zařízení schopná připojení k síti (např. tiskárny nebo herní konzoly).


S využitím postupu v této části můžete vytvořit základní domácí síť na bázi operačního systému Windows 7.

Krok 1: Než začnete...Krok 1: Než začnete...

Zkontrolujte, zda máte k dispozici následující hardwarové vybavení:

 • Kartu síťového rozhraní nebo síťový port na základní desce na každém počítači, který bude připojen k síti. Počítače HP a Compaq jsou připravené pro připojení do sítě. Zkontrolujte, zda se v zadní části počítače nachází síťový port RJ-45.

POZNÁMKA: Pokud vytváříte bezdrátovou síť, je nutné mít adaptér bezdrátové sítě.

Tvar konektoru RJ-45

RJ45

 • Kabelový nebo DSL modem pro připojení k internetu.

 • Síťový směrovač (nebo rozbočovač). Samostatný síťový směrovač není nutný, pokud máte doma rozveden síťový kabel s porty RJ-45 v zásuvkách na zdech nebo pokud váš DSL nebo kabelový modem disponuje porty RJ-45 (u vybraných modelů). Potřebujete-li síťový směrovač, obraťte se na odborníka v obchodě s počítači ve vašem okolí, aby vám nabídl takový, který odpovídá vašim potřebám.

Směrovač a modem kombinovaný se směrovačem

Router or modem

POZNÁMKA:  Dva počítače je možné propojit bez potřeby směrovače kříženým kabelem. Tento způsob však umožňuje připojit pouze dva počítače – takovou síť nelze rozšířit.

 • Síťové kabely pro každý počítač.

Kabely, které propojují počítač s DSL nebo kabelovým modemem 

Cables

1 – Ethernetový síťový kabel RJ-45 – Cat5/Cat6. Použijte tento typ kabelu k propojení směrovače/modemu a síťového portu na počítači.

2 – Telefonní kabel RJ-11. Nepoužívejte tento kabel pro připojení k počítači.

3 – Speciální telefonní kabel se šesti dráty. Nepoužívejte tento typ kabelu.

4 – USB kabel. USB kabelem lze připojit spoustu směrovačů/modemů. Použijte nejprve síťový kabel RJ-45, až potom USB kabel. Nepřipojujte zároveň USB kabel a síťový kabel – připojte vždy jen jeden.

Proveďte následující kroky:

Odpojte internet. Máte-li DSL nebo kabelový modem, odpojte jej. Nejprve je nutné vytvořit síť. Pak nastavíte fungování modemu se směrovačem a obnovíte připojení k internetu.

Vypněte veškerý software s bránou firewall. Brána firewall může narušovat nastavování sítě. Jakmile nastavíte síť, znovu firewall zapněte.

Krok 2: Připojte síťový hardware a kabelyKrok 2: Připojte síťový hardware a kabely

Následujícím postupem připravte síťový hardware:

 1. Připravte k použití síťový směrovač nebo jiné síťové zařízení, např. kombinovaný DSL modem s bezdrátovým směrovačem, a zapněte jej. (Postupujte podle pokynů poskytnutých výrobcem síťového zařízení.)

 2. Je-li to nutné, zapněte modem a ujistěte se, že je připojen k poskytovateli internetového připojení. Potom připojte modem ke směrovači.

 3. Připojte počítače ke směrovači (nebo zařízení kombinujícímu modem se směrovačem). Používáte-li křížený kabel, připojte kabel do síťového portu RJ-45 na obou počítačích.

Příklad jednoduché kabelové sítě

Wired network 

Příklad bezdrátové sítě 

Wireless network 

 1. Připojte k počítačům napájecí kabely a počítače zapněte.

Tipy pro vytvoření sítě:

 • Modem poskytovatele připojení k internetu a počítače se připojují do směrovače (ať už kabelem nebo bezdrátově). Směrovač je to, co spojuje všechna připojená zařízení do „sítě“.
 • Spousta DSL modemů má v sobě vestavěný směrovač. Pokud máte takový modem, není nutné připojovat se k samostatnému směrovači, pokud tím však nechcete zesílit signál.
 • Konkrétní pokyny k instalaci naleznete v uživatelské dokumentaci modemu a směrovače.
Krok 3: Spusťte průvodce nastavením sítěKrok 3: Spusťte průvodce nastavením sítě

Počítače a zařízení přidávejte do sítě s využitím průvodce nastavením sítě systému Windows 7.

POZNÁMKA: Pokud na počítači provádíte postup zahrnující nastavení systému Windows, je nutné být přihlášený k hlavnímu účtu s právy administrátora. Obvykle to bývá první účet, který se vytvoří po prvním zapnutí počítače.

 1. Klikněte na tlačítko Start (Start) a poté na možnost Ovládací panely.

 2. V části Síť a Internet klikněte na možnost Zobrazit úlohy a stav sítě

Síť a Internet 

Network_and_Internet_homegroup

Centrum síťových připojení a sdílení

Network and Sharing Center

 1. Kliknutím na možnost Nastavit nové připojení nebo síť spusťte průvodce pro směrovač nebo přístupový bod.

 2. Klikněte na možnost Nastavit novou síť a poté na tlačítko Další.

Vyberte možnost připojení

New connection option

 1. Postupujte podle informací na obrazovce a dokončete nastavení sítě.

Krok 4: Připojte se k sítiKrok 4: Připojte se k síti

Po dokončení průvodce nastavení sítě zobrazte znovu okno Centra síťových připojení a sdílení.

Centrum síťových připojení a sdílení

Network and Sharing Center

 1. Klikněte na možnost Připojit k síti.

 2. Klikněte na název své sítě a poté na tlačítko Připojit.

 3. Zadejte síťové heslo (nebo klíč zabezpečení) vybrané bezdrátové sítě.

Klíč zabezpečení nebo heslo

Security key 

 1. Klikněte na tlačítko OK. Počítač se připojí k síti.

 2. Vyberte umístění v síti. To obvykle bývá Domácí síť.

Nastavte umístění v síti

Set network location

 1. Pokud zvolíte Domácí síť, nastavte typ souborů, které chcete sdílet s ostatními počítači se systémem Windows 7, a klikněte na tlačítko Další.

Sdílení s jinými domácími počítači používajícími systém Windows 7

Join a homegroup

 1. Ověřte v okně Centra síťových připojení a sdílení, zda je připojeno nově vytvořené síťové připojení.

Krok 5: Zapněte funkci Zjišťování sítě a sdílení souborůKrok 5: Zapněte funkci Zjišťování sítě a sdílení souborů
Zapněte funkci Zjišťování sítě a sdílení souborů v každém počítači, ke kterému chcete získat přístup v síti.
 1. Klikněte na tlačítko Start (Start) a poté na možnost Ovládací panely.

 2. V části Síť a Internet klikněte na možnost Zvolit možnosti domácí skupiny a sdílení.

Síť a Internet

Network and Internet homegroup

 1. V okně Změnit nastavení domácí skupiny klikněte na možnost Změnit pokročilé nastavení sdílení.

Nastavení domácí skupiny

Homegroup settings

 1. Zapněte zjišťování sítě a sdílení souborů a tiskáren. Projděte zbývající nastavení a podle uvážení je zapněte nebo vypněte.

Pokročilé nastavení sdílení

Advanced sharing settings

 1. Klikněte na položku Uložit změny

Krok 6: Sdílení ovladačů, složek a souborůKrok 6: Sdílení ovladačů, složek a souborů

Chcete-li zapnout sdílení neveřejných složek, proveďte následující postup:

 1. Klikněte na tlačítko Start (Start) a poté na možnost Počítač.

 2. Zobrazte složku, kterou chcete sdílet.

 3. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši a poté zvolte možnost Sdílet s a vyberte jednu z možností: Domácí skupina (čtení), Domácí skupina (čtení/zápis) nebo Určití lidé.

Sdílet s

 Share with

 1. Pokud zvolíte možnost Určití lidé, zobrazí se okno Sdílení souborů.

 2. Klikněte na šipku dolů, vyberte v seznamu uživatele, se kterým chcete sdílet složku, a klikněte na tlačítko Přidat.

POZNÁMKA:  Je možné, že se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů. Aby bylo možné provést potřebné změny, je nutné povolit jejich provedení.

Okno Sdílení souborů

File sharing

 1. Klikněte na šipku ve sloupci Úroveň oprávnění a nastavte úroveň oprávnění pro každého uživatele nebo skupinu.

 2. Klikněte na tlačítko Sdílet.

Krok 7: Vyzkoušejte síťKrok 7: Vyzkoušejte síť
Zobrazte Síť v Průzkumníku systému Windows 7 a procházejte sdílenými složkami každého počítače v síti. Pokud váš počítač bude schopen číst a zpřístupnit soubory na vzdáleném počítači, je vzdálený počítač správně nastaven. Vyzkoušejte postup ze všech počítačů v síti. Pokud narazíte na problém, projděte znovu tyto kroky a zkontrolujte správnost nastavení.

Okno Síť

Network window

Při zpřístupňování sdílených souborů a adresářů se může zobrazit následující chybové hlášení: 

Cannot access PC (Nelze zpřístupnit počítač)

Cannot access PC

Tuto chybu může způsobovat jedna z následujících příčin:

 • Je zapnutá Ochrana heslem a je zapnut účet Guest.
 • Uživatelský účet nemá povolení pro zpřístupnění sdíleného obsahu.

POZNÁMKA:  V okně Sdílení souborů systému Windows 7 se zobrazují všechny sdílené složky, včetně těch, k nimž nemáte povolený přístup.

Chcete-li problém vyřešit, ověřte následující body:

 • Uživatelský účet má dané povolení pro přístup k počítači.
 • Název počítače a uživatelské jméno je napsáno správně.
 • Brána firewall v žádném připojeném počítači neblokuje přístup.

Jakmile se všechny počítače v síti budou moct připojit jeden k druhému, pokračujte dalším krokem.

Krok 8: Povolte připojení k internetu a brány firewallKrok 8: Povolte připojení k internetu a brány firewall

Jakmile ověříte, že je možné přesouvat soubory po vaší domácí síti, připojte internet a povolte k němu přístup v počítačích s přístupem k internetu.

UPOZORNĚNÍ:0Zajistěte, aby byl každý počítač s přístupem k internetu chráněn před bezpečnostními hrozbami. Každý počítač by měl mít přinejmenším chráněno připojení k internetu bránou firewall a systém Windows by měl být aktualizován nejnovějšími kritickými záplatami z webu Microsoft Windows Update. Jestliže se dostane do jednoho počítače škodlivý software, může se rychle rozšířit do celé sítě.

 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.