Pomalé nebo vypadlé připojení k síti

V tomto dokumentu naleznete podrobné informace o diagnostice a odstraňování potíží s připojením k síti. Dokončete každý z uvedených kroků a vyřešte potíže s pomalým nebo vypadlým připojením k bezdrátové síti v systému Windows 7.

Po každém kroku vyzkoušejte, zda je možné se připojit k internetu. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

POZNÁMKA: V těchto krocích se předpokládá, že jste vytvořili domácí síť a máte zavedeno připojení k internetu od poskytovatele. Pokyny pro vytvoření sítě naleznete v části Vytvoření základní domácí sítě.

Krok 1: Přesuňte počítač blíž ke směrovači

Směrovač bezdrátové sítě má omezený dosah. Čím dále je počítač vzdálen od směrovače, tím slabší je signál. Pevné objekty, jako jsou zdi, kovový nábytek a elektrické přístroje, mohou signál rušit a snížit využitelný dosah.

Přesuňte pro účely zjištění stavu počítač blíž ke směrovači a minimalizuje rušení elektrickými přístroji. Pokud po přesunutí počítače blíž ke směrovači vyjde najevo, že připojení funguje, můžete přesouvat počítač dál od směrovače a zjistit tak dosah signálu. Chcete-li rozšířit využitelný dosah signálu bezdrátového směrovače, zvažte zakoupení jiné antény od výrobce směrovače nebo použití opakovače signálu

Pokud test s přiblížením počítače ke směrovači nevyjde, pokračujte dalším krokem. 

Krok 2: Spusťte síťovou diagnostiku systému Windows

Systém Windows 7 sleduje připojení k síti a internetu. Pokud zjistí problém, zobrazí hlášení o přerušeném nebo omezeném připojení a vyzve vás ke spuštění diagnostiky problému. Pokud se vám zobrazí toto hlášení, povolte systému Windows 7 diagnostikovat problém a obnovit připojení.

Diagnostický nástroj lze spustit manuálně pomocí jedné z následujících možností: 

Možnost 1

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu bezdrátového připojení k síti Network Icon v oznamovací oblasti a zvolte možnost Odstranit potíže. Diagnostika sítě systému Windows spustí zjišťování problémů. 

Odstranit potíže

Troubleshoot Problems


Možnost 2

Klikněte na tlačítko Start (Start) a vepište síť a sdílení do pole Prohledat programy a soubory. V zobrazených výsledcích klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

Spuštění Centra síťových připojení a sdílení z nabídky Start

Control panel 3 


Možnost 3

Klikněte v Centru síťových připojení a sdílení na žlutý symbol s vykřičníkem Yellow exclamation mark nebo na červený křížek X Red X_icon v zobrazení stavu sítě. Spustí se Diagnostika sítě systému Windows.

Stav sítě

Network Status 

Krok 3: Použijte Poradce při potížích s připojením k síti a internetu

Centrum síťových připojení a sdílení v systému Windows 7 nabízí i nástroj pro odstranění potíží s připojením k síti a internetu, který zjišťuje problémy a v případě potřeby automaticky opraví softwarová připojení. Použijte tento nástroj pro kontrolu a opravu připojení:

 1. Klikněte v Centru síťových připojení a sdílení na možnost Odstranit potíže.

Odstranit potíže

Click Troubleshoot Problems

Spustí se nástroj Poradce při potížích s připojením k síti a internetu.

Poradce při potížích s připojením k síti a internetu

Troubleshooter opens

 1. Kliknutím na možnost Připojení k internetu spusťte kontrolu připojení k internetu.

 2. Podle pokynů na obrazovce zjistěte potíže.

 3. Dojde-li k vyřešení problému, jste hotovi.

Pokud problém přetrvává, zobrazte znovu Poradce při potížích s připojením k síti a internetu a kliknutím na možnost Síťový adaptér spusťte kontrolu adaptéru. Pokud poradce při potížích nevyřeší problém, vyzkoušejte následující krok, kterým donutíte zařízení obnovit všechny hodnoty připojení. 

Krok 4: Nastavte bezdrátovou síť ručně 

Běžným problémem se slabým signálem připojené sítě bývá nechtěné připojení ke špatné síti nebo nesoulad nastavení sítě mezi počítačem, směrovačem, modemem a poskytovatelem internetového připojení. Tyto typy problémů může vyřešit odpojení od sítě a manuální vytvoření nového připojení.

Pomocí následujících kroků se odpojte od bezdrátové sítě a připojte se manuálně zpět k požadované bezdrátové síti.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu připojení k síti Network Icon v oznamovací oblasti a zvolte možnost Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.

Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení

Open Network & Sharing

POZNÁMKA: Pokud nevidíte v oznamovací oblasti ikonu připojení k síti, klikněte na tlačítko Start (Start) a vepište síť a sdílení do pole Prohledat programy a soubory. V zobrazených výsledcích klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

Spuštění Centra síťových připojení a sdílení z nabídky Start

Control panel 3

 1. Klikněte v Centru síťových připojení a sdílení na možnost Nastavit nové připojení nebo síť.

Nastavit nové připojení nebo síť

Set up new connection

UPOZORNĚNÍ:0Neklikejte na možnost Připojit k síti. Je-li problémem nesprávné heslo nebo klíč zabezpečení, tato možnost by se pokusila o připojení s nesprávnými daty.

 1. V okně Zvolte možnost připojení zvolte možnost Ručně připojit k bezdrátové síti a klikněte na tlačítko Další.

Ručně připojit k bezdrátové síti

Choose a connection 

 1. Vepište požadovaná data bezdrátové sítě a klikněte na tlačítko Další:

 • Název sítě
 • Typ zabezpečení – je nutné zvolit stejné zabezpečení, které je nastavené na bezdrátovém směrovači.
 • Typ šifrování
 • Klíč zabezpečení
 • Vyberte možnost Vytvořit připojení automaticky.
 • Vyberte možnost Připojit, i když síť právě nevysílá.

Informace o síti

Network information 

POZNÁMKA: Pokud je bezdrátová síť již vytvořená, zvolte po zobrazení výzvy možnost Použít stávající síť. Data, která jste teď zadali, nahrazují předešlá data, která způsobovala problém s připojením. 

 1. Klikněte na tlačítko Zavřít.

  Úspěšně přidaná síť

Successfully added

 1. Klikněte na ikonu připojení k síti Network Icon v oznamovací oblasti, klikněte na název sítě a pak na tlačítko Připojit.

Krok 5: Změňte nastavení výkonu systému Windows 7 

Sledování televize a videa po bezdrátové síti má vysoké požadavky na výkon počítače. Video může přeskakovat (vypouštět snímky), jsou-li spuštěné jiné programy. Čím více systémových prostředků jste schopni uvolnit, tím lepší připojení budete mít. Zavřete všechny programy, které nemusí být spuštěné, včetně programů a úloh na pozadí, a zkuste se znovu připojit ke zdroji videa nebo do sítě. 

Další užitečné tipy, jak zvýšit výkon, zabránit spouštění nepotřebných programů v systému Windows a změnit nastavení výkonu systému Windows 7, naleznete v kapitole Increasing System Performance Without Adding Memory in Windows 7 (Zvýšení výkonu systému Windows 7 bez přidání paměti).

 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.