Jak najít software a ovladače pro tiskárnu HP

Společnost HP nabízí různé ovladače tisku a software na discích CD dodávaných s výrobky a na webových stránkách HP. 
Windows 7: Vyhledejte nejlepší ovladač pomocí Průvodce instalací tiskárny HPWindows 7: Vyhledejte nejlepší ovladač pomocí Průvodce instalací tiskárny HP

PIW_icon Společnost HP vyvinula bezplatný diagnostický nástroj, který vám pomůže vyhledat ten nejlepší ovladač pro systém Windows 7 pro váš produkt: Průvodce instalací tiskárny HP. Níže naleznete několik běžných problémů při instalaci, se kterými vám může Průvodce instalací tiskárny HP pomoci:

 • Nemůžete nalézt ovladač pro systém Windows 7.

 • Potřebujete pomoci, abyste svůj produkt HP mohli používat stejným způsobem jako se starým operačním systémem.

 • Nevíte, jaký ovladač vybrat.

POZNÁMKA: Průvodce instalací tiskárny HP není k dispozici pro všechny produkty. Tento nástroj je k dispozici pouze pro operační systémy Windows 7. Průvodce instalací tiskárny HP lze použít s produkty připojenými pomocí USB kabelu nebo kabelového (ethernetového) či bezdrátového připojení k síti. Chcete-li svůj produkt připojit bezdrátově, i když ještě není součástí bezdrátové sítě, je nutné jej dočasně připojit pomocí USB kabelu, abyste mohli spustit průvodce.

Odkaz na nástroj

PIW_small_Icon Průvodce instalací tiskárny HP pro systém Windows 7 (<1 MB)

Stažení softwaru z webu společnosti HPStažení softwaru z webu společnosti HP

Krok 1: Zjistěte, který typ ovladače instalovat

U mnoha produktů je na stránce stahování k dispozici více ovladačů. Možnosti mohou zahrnovat typ Basic (základní) a typ Full Feature (s kompletními funkcemi). Jsou-li k dispozici obě možnosti, mohou vám při rozhodování, který ovladač stáhnout, pomoci následující informace.

Základní ovladačOvladač s kompletními funkcemi
Pro základní tisk: Tento ovladač spouští pouze základní funkce tisku výrobku.Pro pokročilejší tisk a plnou podporu funkcí: Společnost HP také nabízí užitečný software, který vám pomůže získat maximální užitek z vašeho výrobku. Pokud máte zařízení All-in-One, zajišťuje tento ovladač kompletní funkce výrobku pro tisk, skenování, kopírování a faxování.
Pokud máte zařízení All-in-One, základní ovladač neposkytuje software potřebný pro většinu uživatelů pro kopírování a faxování z počítače nebo pro použití všech skenovacích funkcí zařízení All-in-One.

Software se u každého výrobku liší, ale zde je několik příkladů:

 • Nápověda přesně pro váš výrobek, ve které můžete hledat

 • Software pro úpravy obrázků

 • Centrum řešení HP: Tento důležitý nástroj vám pomůže s nastavením tisku. Nástroj vám také pomáhá při údržbě výrobku, odstraňování problémů, aktualizacích softwaru a s odkazy na nákup spotřebního materiálu.

Pro rychlé stažení: Velikost souboru je menší než u ovladače s kompletními funkcemi a stažení i instalace je rychlejší.POZNÁMKA: Během instalačního procesu s kompletními funkcemi si můžete zvolit vlastní instalaci, kde vyberete specifické položky softwaru, které si přejete nainstalovat.

Krok 2: Stažení softwaru

Společnost HP doporučuje stažení s kompletními funkcemi (je-li k dispozici), tak zajistíte nejlepší podporu daného produktu.

Postupujte níže uvedeným způsobem a software výrobku stáhněte a uložte ve svém počítači.

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout. Pokud potřebujete pomoci s rozhodnutím, přečtěte si informace uvedené v předchozí tabulce.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.
 

Instalace staženého softwaru z webu HPInstalace staženého softwaru z webu HP

Při instalaci staženého softwaru postupujte následujícím způsobem:

 1. Jste-li připraveni nainstalovat soubory, klikněte po dokončení stahování na možnost Otevřít složku a poté klikněte na stažený soubor. Název souboru má příponu .exe .

 2. Můžete potvrdit výchozí umístění a uložit soubory zde. Klikněte na položku Další a poté vyčkejte, až instalační program rozbalí soubory a připraví instalaci. POZNÁMKA: Pokud jste zavřeli obrazovku Stahování bylo dokončeno, přejděte do složky, do které jste uložili soubor s příponou .exe, a na soubor klikněte.

 3. Po spuštění Průvodce instalací postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte software.

Pro instalaci s kompletními funkcemi si zvolte, jaký typ instalace požadujete. Následující informace vám mohou pomoci s rozhodnutím, jaký typ instalace použít.

 

DoporučenáVlastní
Pro plné využití veškerých funkcí vašeho produktu: Tato instalace umožňuje používání veškerých funkcí produktu. Společnost HP také nabízí užitečný software, který vám pomůže získat maximální užitek z vašeho výrobku.Pro váš výrobek může být dostupný vlastní typ instalace. Tento typ instalace vám umožňuje nainstalovat minimální požadovaný software nebo upřednostňovaný software.
Tento typ instalace je určen pro většinu uživatelů.

Tento typ instalace použijte, pouze pokud má počítač málo místa na disku nebo jste se pokusili provést doporučený typ instalace a zobrazilo se chybové hlášení. (Před zahájením vlastní instalace se pokuste opravit případné chyby.)

UPOZORNĚNÍ:  Abyste zabránili náhodné ztrátě funkcí, přečtěte si během procesu instalace důkladně popis každé komponenty softwaru.

 

Instalace softwaru z disku CD tiskárnyInstalace softwaru z disku CD tiskárny

Vyberte váš operační systém, tak získáte odpovídající pokyny:

Windows Vista nebo Windows 7Windows Vista nebo Windows 7

Během instalace si vyberte, jaký typ instalace si přejete. Názvy typů instalací se liší dle produktu. Následující informace vám mohou pomoci s rozhodnutím, jaký typ instalace použít.

DoporučenáVlastní
Doporučená, Kompletní či SnadnáVlastní, Expresní či Pokročilá
Pro plné využití veškerých funkcí vašeho produktu: Tato instalace umožňuje používání veškerých funkcí produktu. Společnost HP také nabízí užitečný software, který vám pomůže získat maximální užitek z vašeho výrobku.

Tato instalace je vhodná pro většinu uživatelů.

Pro váš výrobek může být dostupný vlastní typ instalace. Tento typ instalace vám umožňuje nainstalovat minimální požadovaný software nebo upřednostňovaný software. Tento typ instalace použijte pouze v následujících případech:

 • Pokud máte málo volného místa na disku.

 • Pokud jste se pokusili provést doporučený typ instalace a zobrazila se chybová hlášení. (Pokud se během doporučené instalace objeví chyby, zkuste je před zvolením vlastní instalace napravit.)

Doporučený typ instalace vám umožňuje využívat veškerých funkcí produktu.

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Do počítače vložte disk CD produktu a chvilku počkejte, než se spustí instalační program.
  Pokud se instalační program automaticky nespustí, klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. POZNÁMKA: Pokud se objeví obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Povolit a pokračujte. 

 3. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

Windows XPWindows XP

Během instalace si vyberte, jaký typ instalace si přejete. Názvy typů instalací se liší dle produktu. Následující informace vám mohou pomoci s rozhodnutím, jaký typ instalace použít.

DoporučenáVlastní
Doporučená, Kompletní či SnadnáVlastní, Expresní či Pokročilá
Pro plné využití veškerých funkcí vašeho produktu: Tato instalace umožňuje používání veškerých funkcí produktu. Společnost HP také nabízí užitečný software, který vám pomůže získat maximální užitek z vašeho výrobku.

Tato instalace je vhodná pro většinu uživatelů.

Pro váš výrobek může být dostupný vlastní typ instalace. Tento typ instalace vám umožňuje nainstalovat minimální požadovaný software nebo upřednostňovaný software. Tento typ instalace použijte pouze v následujících případech:

 • Pokud máte málo volného místa na disku.

 • Pokud jste se pokusili provést doporučený typ instalace a zobrazila se chybová hlášení. (Pokud se během doporučené instalace objeví chyby, zkuste je před zvolením vlastní instalace napravit.)

 

Doporučený typ instalace vám umožňuje využívat veškerých funkcí produktu.

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Do počítače vložte disk CD produktu a chvilku počkejte, než se spustí instalační program.
  Pokud se instalační program automaticky nespustí, klikněte na tlačítko Start (XP_Start_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.