Odstraňování problémů s instalací tiskáren USB

Vyberte svůj operační systém, abyste obdrželi konkrétní pokyny pro odstraňování problémů.

Windows XPWindows XP

DŮLEŽITÉ: K nápravě problému pokračujte dle kroků v uvedeném pořadí.

Řešení 1: Vyčistěte počítač a znovu nainstalujte software HP

Často pomáhá vyčistit některé soubory, restartovat počítač a zkusit znovu nainstalovat software HP. Proveďte následující kroky.

Krok 1: Vyčistěte počítač a spusťte nástroj Vyčištění disku

 1. Kliknutím na tlačítko Pokračovat na obrazovkách nastavení se ujistěte, zda jste nechali program nastavení dokončit (pokud nevidíte žádné obrazovky nastavení, je program ukončen).

 2. Odpojte USB kabel od produktu.

 3. Restartujte počítač.

 4. Spusťte nástroj Vyčištění disku:

  1. Klikněte na ikonu Start (XP_Start_icn), na položky Všechny programy, Příslušenství, Systémové nástroje a poté klikněte na položku Vyčištění disku.

  2. Poté, co nástroj Vyčištění disku provede analýzu pevného disku, zobrazí se zpráva se seznamem možností. Zaškrtněte příslušné zaškrtávací políčko a odstraňte nepotřebné soubory z počítače, poté klikněte na tlačítko OK.

  3. Na obrazovce s potvrzením, která se zobrazí na monitoru, klikněte na tlačítko Ano.

Krok 2: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Do počítače vložte disk CD tiskárny a chvíli počkejte, než se spustí instalační program. Pokud se instalační program automaticky nespustí, klikněte na ikonu Start (XP_Start_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ: Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.  

Řešení 2: Zakažte spouštění aplikací Po spuštění a přeinstalujte software HP

Pokud se vám nepodaří úspěšně nainstalovat produkt HP, možná bude nutné dočasně zakázat spouštění aplikací Po spuštění. Systém Windows umožňuje spuštění mnoha programů a procesů ihned po spuštění počítače. Tyto programy mohou bránit instalaci softwaru HP.

Tyto pokyny vysvětlují postup dočasného zakázání těchto programů a procesů při instalaci produktu HP a způsob opětovného povolení softwaru Po spuštění.

Krok 1: Zakažte software Po spuštění počítače

 1. Klikněte na tlačítko Start (XP_Start_icn) a poté na tlačítko Spustit.

 2. Napište msconfig do dialogového okna Spustit a poté klikněte na tlačítko OK. Otevře se dialogové okno Nástroj konfigurace systému.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Normální spuštění, postupujte následovně:

   1. Zvolte možnost Výběrové spuštění a poté zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   2. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   3. Klikněte na možnost Zakázat vše.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Výběrové spuštění, postupujte následovně:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Vytvořte seznam vybraných položek. Budete jej potřebovat později k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   3. Klikněte na kartu Obecné.

   4. Zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   5. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   6. Vytvořte seznam vybraných položek. Později jej budete potřebovat k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   7. Klikněte na možnost Zakázat vše.

 3. Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

 5. Po restartování počítače se zobrazí okno Nástroj konfigurace systému. Zaškrtněte políčko Tuto zprávu již příště nezobrazovat... a poté klikněte na tlačítko OK.

Krok 2: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Do počítače vložte disk CD tiskárny a chvíli počkejte, než se spustí instalační program. Pokud se instalační program automaticky nespustí, klikněte na ikonu Start (XP_Start_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ: Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

Krok 3: Povolte software Po spuštění

DŮLEŽITÉ: Chcete-li znovu povolit software Po spuštění, postupujte následujícím způsobem. Pokud tento krok přeskočíte, nemusí váš počítač pracovat tak, jak očekáváte.

 1. Klikněte na tlačítko Start (XP_Start_icn) a poté na tlačítko Spustit.

 2. Napište msconfig do dialogového okna Spustit a poté klikněte na tlačítko OK. Otevře se dialogové okno Nástroj konfigurace systému.

  • Pokud jste postupovali dle pokynů k zakázání konfigurace Normální spuštění (nebo pokud se chcete k této konfiguraci vrátit), zvolte možnost Normální spuštění.

  • Přejete-li si přizpůsobit programy, které se spouští po spuštění, postupujte dle těchto pokynů a proveďte Výběrové spuštění:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Spuštění.

   3. Klikněte na kartu Služby.

   4. V dolní části obrazovky zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft.

   5. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Služby.

 3.  Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno.

 5. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud potíže přetrvávají, získáte další informace výběrem výsledku z následujících možností.

Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.

Pokud je tiskárna úspěšně nainstalována, ale nefunguje očekávaným způsobem, máme pro vás řešení.

Společnost HP vyvinula automatické nástroje (programy) pro diagnostiku a vyřešení běžných problémů s tiskem, sítěmi a skenováním. Vyberte si z následujících možností ke stažení a spusťte nástroj vhodný pro vyřešení vašeho problému s tiskárnou.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. Společnost HP vytvořila rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s tiskem, skenováním a připojením: HP Print and Scan Doctor. Společnost HP doporučuje stažení a instalaci aplikace Print and Scan Doctor pokaždé, když potřebujete odstranit problém s tiskárnou HP.

Stažení aplikace HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

Nástroj pro diagnostiku hardwaru HP. Společnost HP vyvinula rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s hardwarem: Diagnostický nástroj hardwaru HP. Společnost HP doporučuje stáhnout a nainstalovat nástroj pro diagnostiku hardwaru vždy, když potřebujete vyřešit problém s hardwarem.

Stáhněte si nástroj pro diagnostiku hardwaru


Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná. Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná.

Pokud instalace tiskárny HP nebyla úspěšná ani po provedení předchozích kroků, získáte více informací na webu Péče o zákazníky společnosti HP.

Windows Vista Windows Vista

DŮLEŽITÉ: K nápravě problému pokračujte dle kroků v uvedeném pořadí.

Řešení 1: Vyčistěte počítač a znovu nainstalujte software HP

Často pomáhá nainstalovat aktualizace systému Windows, restartovat počítač a znovu zkusit instalaci softwaru HP. Proveďte následující kroky.

Krok 1: Vyčistěte svůj počítač a spusťte aktualizace systému Windows

 1. Kliknutím na tlačítko Pokračovat na obrazovkách nastavení se ujistěte, zda jste nechali program nastavení dokončit (pokud nevidíte žádné obrazovky nastavení, je program ukončen).

 2. Odpojte USB kabel od produktu.

 3. Restartujte počítač.

 4. Spusťte aktualizace Windows:

  1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn) a poté klikněte na položku Ovládací panely.

  2.  V oblasti Zabezpečení klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.

  3. Na obrazovce Windows Update klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.

  4. Přijměte všechny aktualizace nebo alespoň kritické aktualizace.

 5. Restartujte počítač. (Můžete k tomu být vyzváni.)

Krok 2: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.
 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Vložte disk CD do CD mechaniky a poté mechaniku zavřete. Je-li disk CD již v CD mechanice, otevřete a poté zavřete CD mechaniku. Automaticky se spustí instalátor softwaru.
  Pokud se průvodce instalací automaticky nespustí, klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.  

Řešení 2: Zakažte spouštění aplikací Po spuštění a přeinstalujte software HP

Pokud se vám nepodaří úspěšně nainstalovat produkt HP, možná bude nutné dočasně zakázat spouštění aplikací Po spuštění. Systém Windows umožňuje spuštění mnoha programů a procesů ihned po spuštění počítače. Tyto programy mohou bránit instalaci softwaru HP.

Tyto pokyny vysvětlují postup dočasného zakázání těchto programů a procesů při instalaci produktu HP a způsob opětovného povolení softwaru Po spuštění.

Krok 1: Zakažte software Po spuštění počítače

 1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn).

 2. Napište msconfig do dialogového okna Spustit hledání a stiskněte tlačítko Enter. Otevře se okno MSconfig. Zobrazí-li se okno Ovládání uživatelského účtu se zprávou K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení, klikněte na tlačítko Pokračovat a okno zavřete.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Normální spuštění, postupujte následovně:

   1. Zvolte možnost Výběrové spuštění a poté zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   2. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   3. Klikněte na možnost Zakázat vše.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Výběrové spuštění, postupujte následovně:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Vytvořte seznam vybraných položek. Budete jej potřebovat později k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   3. Klikněte na kartu Obecné.

   4. Zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   5. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   6. Vytvořte seznam vybraných položek. Později jej budete potřebovat k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   7. Klikněte na možnost Zakázat vše.

 3. Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

 5. Po restartování počítače se zobrazí okno Nástroj konfigurace systému. Zaškrtněte políčko Tuto zprávu již příště nezobrazovat... a poté klikněte na tlačítko OK.

Krok 2: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Vložte disk CD do CD mechaniky a poté mechaniku zavřete. Je-li disk CD již v CD mechanice, otevřete a poté zavřete CD mechaniku. Automaticky se spustí instalátor softwaru.
  Pokud se průvodce instalací automaticky nespustí, klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

Krok 3: Povolte software Po spuštění

DŮLEŽITÉ: Chcete-li znovu povolit software Po spuštění, postupujte následujícím způsobem. Pokud tento krok přeskočíte, nemusí váš počítač pracovat tak, jak očekáváte.

 1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn).

 2. Napište msconfig do dialogového okna Spustit hledání a stiskněte tlačítko Enter. Otevře se okno MSConfig.

  • Pokud jste postupovali dle pokynů k zakázání konfigurace Normální spuštění (nebo pokud se chcete k této konfiguraci vrátit), zvolte možnost Normální spuštění.

  • Přejete-li si přizpůsobit programy, které se spouští po spuštění, postupujte dle těchto pokynů a proveďte Výběrové spuštění:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Spuštění.

   3. Klikněte na kartu Služby.

   4. V dolní části obrazovky zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft.

   5. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Služby.

 3.  Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno.

 5. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud potíže přetrvávají, získáte další informace výběrem výsledku z následujících možností.

Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.

Pokud je tiskárna úspěšně nainstalována, ale nefunguje očekávaným způsobem, máme pro vás řešení.

Společnost HP vyvinula automatické nástroje (programy) pro diagnostiku a vyřešení běžných problémů s tiskem, sítěmi a skenováním. Vyberte si z následujících možností ke stažení a spusťte nástroj vhodný pro vyřešení vašeho problému s tiskárnou.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. Společnost HP vytvořila rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s tiskem, skenováním a připojením: HP Print and Scan Doctor. Společnost HP doporučuje stažení a instalaci aplikace Print and Scan Doctor pokaždé, když potřebujete odstranit problém s tiskárnou HP.

Stažení aplikace HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

Nástroj pro diagnostiku hardwaru HP. Společnost HP vyvinula rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s hardwarem: Diagnostický nástroj hardwaru HP. Společnost HP doporučuje stáhnout a nainstalovat nástroj pro diagnostiku hardwaru vždy, když potřebujete vyřešit problém s hardwarem.

Stáhněte si nástroj pro diagnostiku hardwaru


Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná. Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná.

Pokud instalace tiskárny HP nebyla úspěšná ani po provedení předchozích kroků, získáte více informací na webu Péče o zákazníky společnosti HP.

Windows 7Windows 7

Uživatelé systému Windows 7: Vyzkoušejte bezplatný diagnostický nástroj od společnosti HP, který vám pomůže vyhledat ten nejlepší ovladač!

PIW_small_Icon Průvodce instalací tiskárny HP pro systém Windows 7 (<1 MB)

DŮLEŽITÉ: K nápravě problému pokračujte dle kroků v uvedeném pořadí.

Řešení 1: Vyčistěte počítač, spusťte aktualizaci systému Windows a znovu nainstalujte software HP

Často pomáhá nainstalovat aktualizace systému Windows, restartovat počítač a znovu zkusit instalaci softwaru HP. Proveďte následující kroky.

Krok 1: Vyčistěte svůj počítač a spusťte aktualizace systému Windows

 1. Kliknutím na tlačítko Pokračovat na obrazovkách nastavení se ujistěte, zda jste nechali program nastavení dokončit (pokud nevidíte žádné obrazovky nastavení, je program ukončen).

 2. Odpojte USB kabel od produktu.

 3. Restartujte počítač.

 4. Spusťte aktualizace Windows:

  1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn) a napište Windows Update do dialogového okna Prohledat programy a soubory.

  2. V oblasti Zabezpečení klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.

  3. Na obrazovce Windows Update klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.

  4. Přijměte všechny aktualizace nebo alespoň kritické aktualizace.

 5. Restartujte počítač. (Můžete k tomu být vyzváni.)

Krok 2: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Vložte disk CD do CD mechaniky a poté mechaniku zavřete. Je-li disk CD již v CD mechanice, otevřete a poté zavřete CD mechaniku. Automaticky se spustí instalátor softwaru.
  Pokud se průvodce instalací automaticky nespustí, klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.  

Řešení 2: Zakažte spouštění aplikací Po spuštění a přeinstalujte software HP

Pokud se vám nepodaří úspěšně nainstalovat produkt HP, možná bude nutné dočasně zakázat spouštění aplikací Po spuštění. Systém Windows umožňuje spuštění mnoha programů a procesů ihned po spuštění počítače. Tyto programy mohou bránit instalaci softwaru HP.

Tyto pokyny vysvětlují postup dočasného zakázání těchto programů a procesů při instalaci produktu HP a způsob opětovného povolení softwaru Po spuštění.

Krok 1: Zakažte software Po spuštění počítače

 1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn).

 2. Napište msconfig do dialogového okna Prohledat programy a soubory a poté stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno MSconfig. Zobrazí-li se okno Ovládání uživatelského účtu se zprávou K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení, klikněte na tlačítko Pokračovat a okno zavřete.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Normální spuštění, postupujte následovně:

   1. Zvolte možnost Výběrové spuštění a poté zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   2. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   3. Klikněte na možnost Zakázat vše.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Výběrové spuštění, postupujte následovně:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Vytvořte seznam vybraných položek. Budete jej potřebovat později k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   3. Klikněte na kartu Obecné.

   4. Zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   5. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   6. Vytvořte seznam vybraných položek. Později jej budete potřebovat k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   7. Klikněte na možnost Zakázat vše.

 3. Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

 5. Po restartování počítače se zobrazí okno Nástroj konfigurace systému. Zaškrtněte políčko Tuto zprávu již příště nezobrazovat... a poté klikněte na tlačítko OK.

Krok 2: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Vložte disk CD do CD mechaniky a poté mechaniku zavřete. Je-li disk CD již v CD mechanice, otevřete a poté zavřete CD mechaniku. Automaticky se spustí instalátor softwaru.
  Pokud se průvodce instalací automaticky nespustí, klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

Krok 3: Povolte software Po spuštění

DŮLEŽITÉ: Chcete-li znovu povolit software Po spuštění, postupujte následujícím způsobem. Pokud tento krok přeskočíte, nemusí váš počítač pracovat tak, jak očekáváte.

 1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn).

 2. Napište msconfig do dialogového okna Prohledat programy a soubory a poté stiskněte klávesu Enter. Otevře se okno MSConfig.

  • Pokud jste postupovali dle pokynů k zakázání konfigurace Normální spuštění (nebo pokud se chcete k této konfiguraci vrátit), zvolte možnost Normální spuštění.

  • Přejete-li si přizpůsobit programy, které se spouští po spuštění, postupujte dle těchto pokynů a proveďte Výběrové spuštění:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Spuštění.

   3. Klikněte na kartu Služby.

   4. V dolní části obrazovky zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft.

   5. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Služby.

 3.  Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno.

 5. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud potíže přetrvávají, získáte další informace výběrem výsledku z následujících možností.

Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.

Pokud je tiskárna úspěšně nainstalována, ale nefunguje očekávaným způsobem, máme pro vás řešení.

Společnost HP vyvinula automatické nástroje (programy) pro diagnostiku a vyřešení běžných problémů s tiskem, sítěmi a skenováním. Vyberte si z následujících možností ke stažení a spusťte nástroj vhodný pro vyřešení vašeho problému s tiskárnou.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. Společnost HP vytvořila rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s tiskem, skenováním a připojením: HP Print and Scan Doctor. Společnost HP doporučuje stažení a instalaci aplikace Print and Scan Doctor pokaždé, když potřebujete odstranit problém s tiskárnou HP.

Stažení aplikace HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

Nástroj pro diagnostiku hardwaru HP. Společnost HP vyvinula rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s hardwarem: Diagnostický nástroj hardwaru HP. Společnost HP doporučuje stáhnout a nainstalovat nástroj pro diagnostiku hardwaru vždy, když potřebujete vyřešit problém s hardwarem.

Stáhněte si nástroj pro diagnostiku hardwaru


Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná. Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná.

Pokud instalace tiskárny HP nebyla úspěšná ani po provedení předchozích kroků, získáte více informací na webu Péče o zákazníky společnosti HP.

 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.