Princip fungování tiskáren HP

Když se na to podíváme opravdu laicky, jsou tiskárny HP kusem technického vybavení či zařízením, které přijímá a vykonává příkazy související s tiskem. Tiskárna využívá ke zpracování vašich příkazů software a ovladače. Více informací o funkci ovladačů pro práci tiskárny HP se dočtete později.

UnderstandingHPPrinters_JPEG

Co je tiskový ovladač?Co je tiskový ovladač?

Ovladač můžeme považovat za jakéhosi manažera a překladatele v jednom, který obsluhuje tiskárnu.

Když chcete, aby vám tiskárna něco vytiskla, zašlete na ni příkaz. Ovladač jej přeloží do jazyka tiskárny, sdělí tiskárně, jak daný příkaz zpracovat, obstará ostatní úlohy, které zrovna tiskárna může provádět, a pobídne tiskárnu, aby vykonala váš příkaz. Ovladače řídí zařízení a komunikují s ostatními zařízeními nainstalovanými ve vašem počítači.

What-are-drivers_JPEG

Abychom byli přesnější, ovladače představují malé programy, které pomáhají s ovládáním zařízení připojených k počítači. Ovladače umožňují operačnímu systému a ostatnímu softwaru komunikovat s různými hardwarovými zařízeními, řadiči a dalšími periferními zařízeními.

K čemu potřebuji tiskový ovladač? K čemu potřebuji tiskový ovladač?

Vaše tiskárna HP nedokáže fungovat bez ovladače. Bez ovladače, který by jí přeložil příkazy, zařadil je a nakonec i vykonal, by tiskárna nemohla vůbec fungovat. Potřebuje něco, co ji bude směřovat.

Ovladače rovněž pomáhají počítačům zjistit a spustit nainstalovaný hardware (tiskárnu). Bez ovladačů počítače neodliší zvukovou kartu od modemu. Většina interních a periferních zařízení počítače potřebuje ke svému chodu ovladače, takže počítačové příslušenství, jako jsou například tiskárny, také potřebuje ke své funkci ovladače.

Výběr a instalace správného ovladače pro vaši tiskárnu je často hlavní součástí konfigurace počítačového systému.

Za jakým účelem se dělají tiskové ovladače? Za jakým účelem se dělají tiskové ovladače?

Záleží to na situaci. Ovladače tiskárny jsou specifické pro několik faktorů, včetně (ne však pouze) následujících:

  • Konkrétní model tiskárny. Spousta tiskáren má v rámci řady různé variace. Například tiskárna HP Photosmart 4200 má v jedné řadě 11 různých modelů. Každý z nich vyžaduje variace tiskových ovladačů.

  • Operační systém (OS) v počítači. Ovladače tiskárny jsou různé pro systém Windows XP, Windows Vista a Windows 7, a to dokonce i pro stejnou tiskárnu. Operační systémy Mac samozřejmě také vyžadují různé ovladače tiskárny.

  • Funkce podporované typem připojení. Způsob, jakým je tiskárna připojena, rovněž přispívá k variacím v ovladačích tiskárny. Tiskárny připojené pomocí připojení USB vyžadují jiné funkce než tiskárna připojená ke kabelové síti (Ethernet) nebo bezdrátové síti.

  • Funkce tiskárny. Funkce, jako je automatický oboustranný tisk (duplexní), více zásobníků papíru, faxování, skenování a kopírování, mají v tiskovém ovladači vlastní oddíly. Každá funkce vyžaduje sadu pokynů specifických pro danou tiskárnu.

  • Jazyk příkazů tiskárny. Tiskárny a počítače vzájemně komunikují prostřednictvím jazyka příkazů. Tyto jazyky jsou jedinečné a přispívají potřebám jedinečných ovladačů tiskáren.

  • Mechanismus tisku. Různé tiskárny mají různé inkoustové kazety, trysky a tiskové hlavy – to vše tvoří mechanismus tisku. Ten vyžaduje také jedinečný ovladač tiskárny.

U modelů podobných jiným modelům nemusí být proto vytvoření ovladače tolik časově náročné. Pokud však má tiskárna nový mechanismus nebo jiné nové funkce, může vytvoření nového ovladače trvat déle než rok. Pak je třeba všechny ovladače tiskárny samostatně otestovat. To je nejnáročnější část procesu z hlediska času i práce.

Kde lze stáhnout tiskové ovladače HP? Kde lze stáhnout tiskové ovladače HP?

Na několika místech:

  • Disky CD se softwarem. U společnosti HP jsou součástí tiskáren rovněž disky CD, které je dobré využívat i při dalším používání tiskárny.

  • Stažený software. Nejnovější ovladače jsou vždy k nalezení na webových stránkách společnosti HP. Rychlý odkaz: Získání softwaru a ovladačů

  • Ovladače integrované v operačním systému. Zejména u novějších systémů, jako je například Windows 7, je základní ovladač součástí samotného operačního systému.

Mám instalovat ovladač z disku CD, stáhnout jej z webu nebo použít integrovaný ovladač operačního systému?Mám instalovat ovladač z disku CD, stáhnout jej z webu nebo použít integrovaný ovladač operačního systému?
Disk CDStažení souboruIntegrované v operačním systému

U nového produktu:

Instalační disk CD představuje rychlý a pohodlný způsob.

Pokud nemáte instalační disk CD, můžete si potřebný software stáhnout.

Ovladače, které jsou součástí operačního systému, lze nainstalovat snadno a rychle.

U staršího produktu:

Instalace z disku CD nemusí fungovat, pokudinstalujete produkt do počítače s novějším operačním systémem vydaným až PO vydání produktu HP.

Například systém Windows 7 byl vydán v roce 2009. Pokud je váš produkt od společnosti HP starší, nemusí ovladač z instalačního disku CD fungovat zcela správně v počítači se systémem Windows 7.

Pro starší produkty je nejvhodnější volbou stažení softwaru. I kdyžto trvá déle než použití instalačního disku CD, můžete stažením nejnovější verze softwaru předejít možným problémům s instalací.

Stažení je doporučený způsob v případě, že je operační systém vašeho počítače mladší než váš produkt od společnosti HP.

Využití ovladače integrovaného v operačním systému vám nemusí poskytnout veškeré požadované funkce. Navícnejsou tyto ovladače dostupné ve všech operačních systémech a pro všechny produkty.

O softwaru:

Software na disku CD je z doby vydání produktu.

Software, který lze stáhnout na stránkách společnosti HP, je nejaktuálnější software dostupný pro váš produkt. Společnost HP provádí častou aktualizaci softwaru a ovladačů PO uvedení produktu na trh a po vydání instalačního disku CD.

U tohoto základního ovladače nefungují tlačítka na produktu a některé pokročilé funkce jsou nedostupné.

 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.