Odstraňování problémů s instalací síťových tiskáren připojených (ethernetovým) kabelem

Vyberte váš operační systém, abyste obdrželi konkrétní pokyny pro odstraňování problémů.

Windows XPWindows XP

Řešení 1: Restartujte všechna síťová zařízení, přidejte produkt do sítě a znovu nainstalujte software HP

Postupujte podle těchto kroků a restartujte všechna síťová zařízení, přidejte produkt HP do sítě a poté znovu nainstalujte software HP.

Krok 1: Nechte program spuštění dokončit a restartujte všechna síťová zařízení

Často pomáhá restartovat počítač a vše zkusit znovu od začátku. Proveďte následující kroky.

 1. Kliknutím na tlačítko Pokračovat na obrazovkách nastavení se ujistěte, zda jste nechali program nastavení dokončit (pokud nevidíte žádné obrazovky nastavení, je program ukončen).

 2. Znovu spusťte počítač.

 3. Vypněte produkt a síťový směrovač. Poté je opět zapněte.

 4. Zkontrolujte, zda je síťový směrovač zapnutý a funkční.

 5. Zkontrolujte, zda ve svém počítači zobrazíte libovolnou internetovou stránku v internetovém prohlížeči.

Krok 2: Připojte ethernetový kabel a vytiskněte zprávu o testu sítě k ověření, zda je produkt připojen do sítě

 1. Připojte ethernetový kabel do produktu a ujistěte se, zda je druhý konec zapojen do síťového portu.

  • Je-li váš produkt vybaven displejem ovládacího panelu, postupujte následovně:

   1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Nastavení (Setup_icn).

   2. Stisknutím šipky dolů (DownArrow_icn) zvolte položku Síť a poté stiskněte tlačítko OK.

   3. Stisknutím šipky dolů (DownArrow_icn) zvolte položku Test sítě nebo Stránka konfigurace sítě a poté stiskněte tlačítko OK.

   4. Postupujte podle kroků k odstraňování problémů uvedených ve zprávě.

 2. Pokud je ve zprávě uvedena platná IP adresa produktu, znamená to, že produkt je připojen k síti. Pokračujte dalším krokem v tomto dokumentu a zkontrolujte komunikaci.

 3. Pokud ve zprávě není uvedena platná IP adresa produktu (například 0.0.0.0 nebo 169.254.xxx.xxx), znamená to, že produkt není připojen k síti. Proveďte následující kroky:

  1. Zkontrolujte, zda je ethernetový kabel zapojen do výstupu.

  2. Zkuste použít jiný ethernetový kabel.

  3. Znovu vytiskněte zprávu a zkontrolujte výsledky.

  4. Pokud je ve zprávě uvedena platná IP adresa, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Zkontrolujte připojení mezi produktem a počítačem

Ujistěte se, zda jsou počítač a produkt ve stejné síti a zda mohou komunikovat.

 1. V internetovém prohlížeči (např. Internet Explorer) otevřete libovolnou internetovou stránku a ověřte, zda máte přístup k síti.

 2. V internetovém prohlížeči zadejte do adresního řádku IP adresu produktu a stiskněte klávesu Enter. Například zadejte http://192.168.0.1. Zobrazí se domovská stránka produktu.

 • Máte-li přístup k interní domovské stránce produktu, pokračujte dalším krokem a znovu nainstalujte software HP.

 • Nemáte-li přístup k interní domovské stránce produktu, ověřte, zda jsou produkt a počítač ve stejné síti.

Krok 4: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej.

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Do počítače vložte disk CD produktu a chvilku počkejte, než se spustí instalační program.
  Pokud se instalační program automaticky nespustí, klikněte na tlačítko Start (XP_Start_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.  

Řešení 2: Zakažte služby po spuštění, zakažte bránu firewall a poté znovu nainstalujte software HP

Pokud se vám nepodařilo úspěšně nainstalovat produkt HP, může být nutné dočasně zakázat služby Po spuštění nebo bránu firewall. Systém Windows umožňuje spuštění mnoha programů a procesů ihned po spuštění počítače. Tyto programy a brána firewall mohou bránit instalaci softwaru HP. Tyto pokyny vysvětlují způsob zakázání těchto programů a procesů při instalaci softwaru HP.

Krok 1: Zakažte software Po spuštění počítače

 1. Klikněte na tlačítko Start (XP_Start_icn) a poté na tlačítko Spustit.

 2. Napište msconfig do dialogového okna Spustit a poté klikněte na tlačítko OK. Otevře se dialogové okno Nástroj konfigurace systému.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Normální spuštění, postupujte následovně:

   1. Zvolte možnost Výběrové spuštění a poté zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   2. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   3. Klikněte na možnost Zakázat vše.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Výběrové spuštění, postupujte následovně:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Vytvořte seznam vybraných položek. Budete jej potřebovat později k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   3. Klikněte na kartu Obecné.

   4. Zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   5. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   6. Vytvořte seznam vybraných položek. Později jej budete potřebovat k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   7. Klikněte na možnost Zakázat vše.

 3. Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

 5. Po restartování počítače se zobrazí okno Nástroj konfigurace systému. Zaškrtněte políčko Tuto zprávu již příště nezobrazovat... a poté klikněte na tlačítko OK.

Krok 2: Zakažte nebo nakonfigurujte bránu firewall ve svém počítači

Postupujte podle těchto kroků a zakažte brány firewall nebo nakonfigurujte bránu firewall tak, aby povolila připojení k produktu HP.

Možnost 1: Dočasně zakažte brány firewall

 1. Odpojte ethernetový kabel ze směrovače, modemu nebo brány. POZNÁMKA: Pokud si nejste jistí umístěním směrovače, modemu nebo brány pro připojený produkt, poraďte se se svým správcem systému.

 2. Na hlavním panelu systému Windows klikněte na tlačítko Start (XP_Start_icn) a poté na položku Ovládací panely. V novém okně se zobrazí ovládací panel.

 3. Dvakrát klikněte na položku Centrum zabezpečení (XP Security Center_icn). V novém okně se zobrazí Centrum zabezpečení systému Windows.

 4. Klikněte na položku Brána firewall systému Windows (Windows_Firewall_icn). Zobrazí se dialogové okno Nastavení brány firewall systému Windows.

 5. Na kartě Obecné zvolte možnost Vypnuto(nedoporučeno) (XP Firewall Off_icn) a poté klikněte na tlačítko OK.

Možnost 2: Nakonfigurujte bránu firewall tak, aby povolila připojení k produktu HP

 1. Abyste zjistili, jaká brána firewall je v počítači nainstalována, vyhledejte ikonu brány firewall v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu počítače. Poznamenejte si název brány firewall.

 2.  XP_Systems_Tray

 3. Až zjistíte, jakou bránu firewall používáte, obraťte se na výrobce této brány ohledně konkrétních pokynů k nastavení. Poté se vraťte k tomuto dokumentu a pokračujte v řešení problému.

 4. Pokud se vám nepodařilo zjistit postup pro konkrétní bránu firewall, přejděte na další krok.

 5. Klikněte na tlačítko Start (XP_Start_icn) a poté na tlačítko Spustit. Napište C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin do dialogového okna Otevřít a poté klikněte na tlačítko OK. Otevře se složka Koš.

 6. Poznamenejte si nebo zkopírujte cestu souboru každého z následujících programů. Cesty souborů budou vypadat přibližně takto: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Pokud je verze softwaru HP nainstalovaného v počítači 10.0 nebo novější, vyhledejte soubor hpiscnapp.exe.

  • Pokud je verze softwaru HP nainstalovaného v počítači 9.0 nebo starší, vyhledejte soubor hpqscnvw.exe.

 7. Otevřete adresář C:\windows\system32 a poté vyhledejte a poznamenejte si nebo zkopírujte cestu souboru každého z následujících programů:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Otevřete software brány firewall a poté ověřte, zda je každý program zobrazen v seznamu důvěryhodných nebo povolených programů. Pokud některý z programů není na seznamu důvěryhodných nebo povolených programů uveden, přidejte chybějící programy na seznam ručně.
  POZNÁMKA: Název seznamu se může lišit v závislosti na programu brány firewall.

 9. Má-li software brány firewall různé úrovně důvěry nebo pokud vyžaduje pro přístup programu k internetu zvláštní povolení, povolte každému programu HP přístup k internetu.

 10. Kliknutím na tlačítko OK nebo Uložit uložte změny seznamu důvěryhodných nebo povolených programů.

 11. Podle následujících kroků odblokujte internetové porty vytvořením nových pravidel v softwaru brány firewall. POZNÁMKA: Každé pravidlo otevírá jeden port, takže vytvořte pro každý port jedno pravidlo.

 12. Software HP používá následující porty. Každý název portu se skládá z protokolu (UDP nebo TCP), čísla a typu spojení (odchozí nebo příchozí). Brána firewall vašeho počítače používá při vytváření pravidla k otevření portu všechny tyto informace.

  • UDP 427 pro příchozí komunikaci

  • UDP 427 pro odchozí komunikaci

  • UDP 161 pro odchozí komunikaci

  • UDP 139 pro odchozí komunikaci

  • TCP 139 pro odchozí komunikaci

  • TCP 9220 pro odchozí komunikaci

  • TCP 9500 pro odchozí komunikaci

  • TCP 9290 pro odchozí komunikaci

   1. Otevřete část softwaru brány firewall věnovanou síti nebo pravidlům.

   2. Vytvořte nové pravidlo s popisným názvem. Například odblokovat UDP 137 pro příchozí komunikaci k odblokování portu příchozí komunikace UDP 137.

    •  Budete-li vyzváni k výběru typu pravidla, zvolte možnost Všechny IP adresy.

    • Budete-li vyzváni k výběru typu IP adresy, zvolte možnost IPv4 a IPv6.

   3. Po vytvoření všech pravidel kliknutím na tlačítko OK nebo Uložit zachováte provedené změny.

 13. Po zakázání nebo konfiguraci brány firewall restartujte počítač.

Krok 3: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Do počítače vložte disk CD produktu a chvilku počkejte, než se spustí instalační program.
  Pokud se instalační program automaticky nespustí, klikněte na tlačítko Start (XP_Start_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

Krok 4: Povolte služby Po spuštění

DŮLEŽITÉ: Chcete-li znovu povolit software Po spuštění, postupujte následujícím způsobem. Pokud tento krok přeskočíte, nemusí váš počítač pracovat tak, jak očekáváte.

 1. Klikněte na tlačítko Start (XP_Start_icn) a poté na tlačítko Spustit.

 2. Napište msconfig do dialogového okna Spustit a poté klikněte na tlačítko OK. Otevře se dialogové okno Nástroj konfigurace systému.

  • Pokud jste postupovali dle pokynů k zakázání konfigurace Normální spuštění (nebo pokud se chcete k této konfiguraci vrátit), zvolte možnost Normální spuštění.

  • Přejete-li si přizpůsobit programy, které se spouští po spuštění, postupujte dle těchto pokynů a proveďte Výběrové spuštění:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Spuštění.

   3. Klikněte na kartu Služby.

   4. V dolní části obrazovky zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft.

   5. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Služby.

 3. Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno.

 5. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

Krok 5: Povolte software brány firewall

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu brány firewall na hlavním panelu (blízko zobrazení data a času počítače) a klikněte na tlačítko Spustit nebo Povolit. Není-li k dispozici možnost spuštění, otevřete software brány firewall a zvolte možnost ke spuštění nebo povolení brány firewall. Ikona brány firewall se může změnit a ukazuje, že brána je nyní povolena.

 2. Pokud byla brána firewall během instalace software produktu zakázána, může blokovat programy HP nebo porty, které jsou vyžadovány pro skenování. Pokud se při pokusu o skenování zobrazí vyskakovací okno s požadavkem přístupu k síti, kliknutím na tlačítko Ano přístup povolte.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud potíže přetrvávají, získáte další informace výběrem výsledku z následujících možností.

Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.

Pokud je tiskárna úspěšně nainstalována, ale nefunguje očekávaným způsobem, máme pro vás řešení. Společnost HP vyvinula automatické nástroje (programy) pro diagnostiku a vyřešení běžných problémů s tiskem, sítěmi a skenováním. Vyberte si z následujících možností ke stažení a spusťte nástroj vhodný pro vyřešení vašeho problému s tiskárnou.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. Společnost HP vytvořila rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s tiskem, skenováním a připojením: HP Print and Scan Doctor. Společnost HP doporučuje stažení a instalaci aplikace Print and Scan Doctor pokaždé, když potřebujete odstranit problém s tiskárnou HP.

Stažení aplikace HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

Nástroj pro diagnostiku hardwaru HP. Společnost HP vyvinula rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s hardwarem: Diagnostický nástroj hardwaru HP. Společnost HP doporučuje stáhnout a nainstalovat nástroj pro diagnostiku hardwaru vždy, když potřebujete vyřešit problém s hardwarem.

Stáhněte si nástroj pro diagnostiku hardwaru


Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná. Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná.

Pokud instalace tiskárny HP nebyla úspěšná ani po provedení předchozích kroků, získáte více informací na webu Péče o zákazníky společnosti HP.

Windows VistaWindows Vista

Řešení 1: Restartujte všechna síťová zařízení, přidejte produkt do sítě a znovu nainstalujte software HP

Často pomáhá restartovat počítač a vše zkusit znovu od začátku. Proveďte následující kroky.

Krok 1: Nechte program spuštění dokončit a restartujte všechna síťová zařízení

 1. Kliknutím na tlačítko Pokračovat na obrazovkách nastavení se ujistěte, zda jste nechali program nastavení dokončit (pokud nevidíte žádné obrazovky nastavení, je program ukončen).

 2. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn) a poté klikněte na položku Ovládací panely.

 3. V oblasti Zabezpečení klikněte na tlačítko Vyhledataktualizace.

 4. Na obrazovce Windows Update klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.

 5. Přijměte všechny aktualizace nebo alespoň všechny kritické aktualizace.

 6. Až k tomu budete vyzváni, restartujte svůj počítač.

 7. Vypněte produkt a síťový směrovač. Poté je opět zapněte.

 8. Zkontrolujte, zda je síťový směrovač zapnutý a funkční.

 9. Zkontrolujte, zda ve svém počítači zobrazíte libovolnou internetovou stránku v internetovém prohlížeči.

Krok 2: Připojte ethernetový kabel a vytiskněte zprávu o testu sítě k ověření, zda je produkt připojen do sítě

 1. Připojte ethernetový kabel do produktu a ujistěte se, zda je druhý konec zapojen do síťového portu.

  • Je-li váš produkt vybaven displejem ovládacího panelu, postupujte následovně:

   1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Nastavení (Setup_icn).

   2. Stisknutím šipky dolů (DownArrow_icn) zvolte položku Síť a poté stiskněte tlačítko OK.

   3. Stisknutím šipky dolů (DownArrow_icn) zvolte položku Test sítě nebo Stránka konfigurace sítě a poté stiskněte tlačítko OK.

   4. Postupujte podle kroků k odstraňování problémů uvedených ve zprávě.

 2. Pokud je ve zprávě uvedena platná IP adresa produktu, znamená to, že produkt je připojen k síti. Pokračujte dalším krokem v tomto dokumentu a zkontrolujte komunikaci.

 3. Pokud ve zprávě není uvedena platná IP adresa produktu (například 0.0.0.0 nebo 169.254.xxx.xxx), znamená to, že produkt není připojen k síti. Proveďte následující kroky:

  1. Zkontrolujte, zda je ethernetový kabel zapojen do správného portu.

  2. Zkuste použít jiný ethernetový kabel.

  3. Znovu vytiskněte zprávu a zkontrolujte výsledky.

  4. Pokud je ve zprávě uvedena platná IP adresa, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Zkontrolujte připojení mezi produktem a počítačem

Ujistěte se, zda jsou počítač a produkt ve stejné síti a zda mohou komunikovat.

 1. V internetovém prohlížeči (např. Internet Explorer) otevřete libovolnou internetovou stránku a ověřte, zda máte přístup k síti.

 2. V internetovém prohlížeči zadejte do adresního řádku IP adresu produktu a stiskněte klávesu Enter. Například zadejte http://192.168.0.1. Zobrazí se domovská stránka produktu.

 • Máte-li přístup k interní domovské stránce produktu, pokračujte dalším krokem a znovu nainstalujte software HP.

 • Nemáte-li přístup k interní domovské stránce produktu, ověřte, zda jsou produkt a počítač ve stejné síti.

Krok 4: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Vložte disk CD do CD mechaniky a poté mechaniku zavřete. Je-li disk CD již v CD mechanice, otevřete a poté zavřete CD mechaniku. Automaticky se spustí instalátor softwaru.
  Pokud se průvodce instalací automaticky nespustí, klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.  

Řešení 2: Zakažte služby po spuštění, zakažte bránu firewall a poté znovu nainstalujte software HP

Pokud se vám nepodařilo úspěšně nainstalovat produkt HP, může být nutné dočasně zakázat služby Po spuštění nebo bránu firewall. Systém Windows umožňuje spuštění mnoha programů a procesů ihned po spuštění počítače. Tyto programy a brána firewall mohou bránit instalaci softwaru HP. Tyto pokyny vysvětlují způsob zakázání těchto programů a procesů při instalaci softwaru HP.

Krok 1: Zakažte software Po spuštění počítače

 1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn).

 2. Napište msconfig do dialogového okna Spustit hledání a stiskněte tlačítko Enter. Otevře se okno MSconfig. Zobrazí-li se okno Ovládání uživatelského účtu se zprávou K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení, klikněte na tlačítko Pokračovat a okno zavřete.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Normální spuštění, postupujte následovně:

   1. Zvolte možnost Výběrové spuštění a poté zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   2. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   3. Klikněte na možnost Zakázat vše.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Výběrové spuštění, postupujte následovně:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Vytvořte seznam vybraných položek. Budete jej potřebovat později k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   3. Klikněte na kartu Obecné.

   4. Zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   5. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   6. Vytvořte seznam vybraných položek. Později jej budete potřebovat k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   7. Klikněte na možnost Zakázat vše.

 3. Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

 5. Po restartování počítače se zobrazí okno Nástroj konfigurace systému. Zaškrtněte políčko Tuto zprávu již příště nezobrazovat... a poté klikněte na tlačítko OK.

Krok 2: Zakažte nebo nakonfigurujte bránu firewall ve svém počítači

Postupujte podle těchto kroků a zakažte brány firewall nebo nakonfigurujte bránu firewall tak, aby povolila připojení k produktu HP.

Možnost 1: Dočasně zakažte brány firewall

 1. Odpojte ethernetový kabel ze směrovače, modemu nebo brány. POZNÁMKA: Pokud si nejste jistí umístěním směrovače, modemu nebo brány pro připojený produkt, poraďte se se svým správcem systému.

 2. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn) a poté klikněte na položku Ovládací panely. V novém okně se zobrazí ovládací panel.

 3. Dvakrát klikněte na položku Centrum zabezpečení (XP Security Center_icn). V novém okně se zobrazí Centrum zabezpečení systému Windows.

 4. Klikněte na položku Brána firewall systému Windows (Windows_Firewall_icn). Zobrazí se dialogové okno Nastavení brány firewall systému Windows.

 5. Na kartě Obecné zvolte možnost Vypnuto(nedoporučeno) (XP Firewall Off_icn) a poté klikněte na tlačítko OK.

Možnost 2: Nakonfigurujte bránu firewall tak, aby povolila připojení k produktu HP

 1. Abyste zjistili, jaká brána firewall je v počítači nainstalována, vyhledejte ikonu brány firewall v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu počítače. Poznamenejte si název brány firewall.

 2.  Vista_Systems_Tray

 3. Až zjistíte, jakou bránu firewall používáte, obraťte se na výrobce této brány ohledně konkrétních pokynů k nastavení. Poté se vraťte k tomuto dokumentu a pokračujte v řešení problému.

 4. Pokud se vám nepodařilo zjistit postup pro konkrétní bránu firewall, přejděte na další krok.

 5. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), napište C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin do dialogového okna Spustit hledání a stiskněte klávesu Enter.

 6. Poznamenejte si nebo zkopírujte cestu souboru každého z následujících programů. Cesty souborů budou vypadat přibližně takto: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Pokud je verze softwaru HP nainstalovaného v počítači 10.0 nebo novější, vyhledejte soubor hpiscnapp.exe.

  • Pokud je verze softwaru HP nainstalovaného v počítači 9.0 nebo starší, vyhledejte soubor hpqscnvw.exe.

 7. Otevřete adresář C:\windows\system32 a poté vyhledejte a poznamenejte si nebo zkopírujte cestu souboru každého z následujících programů:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Otevřete software brány firewall a poté ověřte, zda je každý program zobrazen v seznamu důvěryhodných nebo povolených programů. Pokud některý z programů není na seznamu důvěryhodných nebo povolených programů uveden, přidejte chybějící programy na seznam ručně.
  POZNÁMKA: Název seznamu se může lišit v závislosti na programu brány firewall.

 9. Má-li software brány firewall různé úrovně důvěry nebo pokud vyžaduje pro přístup programu k internetu zvláštní povolení, povolte každému programu HP přístup k internetu.

 10. Kliknutím na tlačítko OK nebo Uložit uložte změny seznamu důvěryhodných nebo povolených programů.

 11. Podle následujících kroků odblokujte internetové porty vytvořením nových pravidel v softwaru brány firewall. POZNÁMKA: Každé pravidlo otevírá jeden port, takže vytvořte pro každý port jedno pravidlo.

 12. Software HP používá následující porty. Každý název portu se skládá z protokolu (UDP nebo TCP), čísla a typu spojení (odchozí nebo příchozí). Brána firewall vašeho počítače používá při vytváření pravidla k otevření portu všechny tyto informace.

  • UDP 427 pro příchozí komunikaci

  • UDP 427 pro odchozí komunikaci

  • UDP 161 pro odchozí komunikaci

  • UDP 139 pro odchozí komunikaci

  • TCP 139 pro odchozí komunikaci

  • TCP 9220 pro odchozí komunikaci

  • TCP 9500 pro odchozí komunikaci

  • TCP 9290 pro odchozí komunikaci

   1. Otevřete část softwaru brány firewall věnovanou síti nebo pravidlům.

   2. Vytvořte nové pravidlo s popisným názvem. Například odblokovat UDP 137 pro příchozí komunikaci k odblokování portu příchozí komunikace UDP 137.

    •  Budete-li vyzváni k výběru typu pravidla, zvolte možnost Všechny IP adresy.

    • Budete-li vyzváni k výběru typu IP adresy, zvolte možnost IPv4 a IPv6.

   3. Po vytvoření všech pravidel kliknutím na tlačítko OK nebo Uložit zachováte provedené změny.

 13. Po zakázání nebo konfiguraci brány firewall restartujte počítač.

Krok 3: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Vložte disk CD do CD mechaniky a poté mechaniku zavřete. Je-li disk CD již v CD mechanice, otevřete a poté zavřete CD mechaniku. Automaticky se spustí instalátor softwaru.
  Pokud se průvodce instalací automaticky nespustí, klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

Krok 4: Povolte software Po spuštění

DŮLEŽITÉ: Chcete-li znovu povolit software Po spuštění, postupujte následujícím způsobem. Pokud tento krok přeskočíte, nemusí váš počítač pracovat tak, jak očekáváte.

 1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn).

 2. Napište msconfig do dialogového okna Spustit hledání a stiskněte tlačítko Enter. Otevře se okno MSConfig.

  • Pokud jste postupovali dle pokynů k zakázání konfigurace Normální spuštění (nebo pokud se chcete k této konfiguraci vrátit), zvolte možnost Normální spuštění.

  • Přejete-li si přizpůsobit programy, které se spouští po spuštění, postupujte dle těchto pokynů a proveďte Výběrové spuštění:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Spuštění.

   3. Klikněte na kartu Služby.

   4. V dolní části obrazovky zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft.

   5. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Služby.

 3.  Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno.

 5. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

Krok 5: Povolte software brány firewall

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu brány firewall na hlavním panelu (blízko zobrazení data a času počítače) a klikněte na tlačítko Spustit nebo Povolit. Není-li k dispozici možnost spuštění, otevřete software brány firewall a zvolte možnost ke spuštění nebo povolení brány firewall. Ikona brány firewall se může změnit a ukazuje, že brána je nyní povolena.

 2. Pokud byla brána firewall během instalace software produktu zakázána, může blokovat programy HP nebo porty, které jsou vyžadovány pro skenování. Pokud se při pokusu o skenování zobrazí vyskakovací okno s požadavkem přístupu k síti, kliknutím na tlačítko Ano přístup povolte.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud potíže přetrvávají, získáte další informace výběrem výsledku z následujících možností.

Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.

Pokud je tiskárna úspěšně nainstalována, ale nefunguje očekávaným způsobem, máme pro vás řešení. Společnost HP vyvinula automatické nástroje (programy) pro diagnostiku a vyřešení běžných problémů s tiskem, sítěmi a skenováním. Vyberte si z následujících možností ke stažení a spusťte nástroj vhodný pro vyřešení vašeho problému s tiskárnou.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. Společnost HP vytvořila rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s tiskem, skenováním a připojením: HP Print and Scan Doctor. Společnost HP doporučuje stažení a instalaci aplikace Print and Scan Doctor pokaždé, když potřebujete odstranit problém s tiskárnou HP.

Stažení aplikace HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

Nástroj pro diagnostiku hardwaru HP. Společnost HP vyvinula rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s hardwarem: Diagnostický nástroj hardwaru HP. Společnost HP doporučuje stáhnout a nainstalovat nástroj pro diagnostiku hardwaru vždy, když potřebujete vyřešit problém s hardwarem.

Stáhněte si nástroj pro diagnostiku hardwaru


Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.

Pokud instalace tiskárny HP nebyla úspěšná ani po provedení předchozích kroků, získáte více informací na webu Péče o zákazníky společnosti HP.

Windows 7Windows 7

Uživatelé systému Windows 7: Vyzkoušejte bezplatný diagnostický nástroj od společnosti HP, který vám pomůže vyhledat ten nejlepší ovladač!

PIW_small_Icon Průvodce instalací tiskárny HP pro systém Windows 7 (<1 MB)

Řešení 1: Restartujte všechna síťová zařízení, přidejte produkt do sítě a znovu nainstalujte software HP

Často pomáhá restartovat počítač a vše zkusit znovu od začátku. Proveďte následující kroky.

Krok 1: Nechte program spuštění dokončit a restartujte všechna síťová zařízení

 1. Ujistěte se, zda jste nechali program nastavení dokončit kliknutím na tlačítko Pokračovat na obrazovkách nastavení (pokud nevidíte žádné obrazovky nastavení, je program ukončen).

 2. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn) a napište Windows update do dialogového okna Prohledat programy a soubory.

 3. V oblasti Zabezpečení klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.

 4. Na obrazovce Windows Update klikněte na tlačítko Vyhledat aktualizace.

 5. Přijměte všechny aktualizace nebo alespoň všechny kritické aktualizace.

 6. Až k tomu budete vyzváni, restartujte svůj počítač.

 7. Vypněte produkt a síťový směrovač. Poté je opět zapněte.

 8. Zkontrolujte, zda je síťový směrovač zapnutý a funkční.

 9. Zkontrolujte, zda ve svém počítači zobrazíte libovolnou internetovou stránku v internetovém prohlížeči.

Krok 2: Připojte ethernetový kabel a vytiskněte zprávu o testu sítě k ověření, zda je produkt připojen do sítě

 1. Připojte ethernetový kabel do produktu a ujistěte se, zda je druhý konec zapojen do síťového portu.

  • Je-li váš produkt vybaven displejem ovládacího panelu, postupujte následovně:

   1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Nastavení (Setup_icn).

   2. Stisknutím šipky dolů (DownArrow_icn) zvolte položku Síť a poté stiskněte tlačítko OK.

   3. Stisknutím šipky dolů (DownArrow_icn) zvolte položku Test sítě nebo Stránka konfigurace sítě a poté stiskněte tlačítko OK.

   4. Postupujte podle kroků k odstraňování problémů uvedených ve zprávě.

 2. Pokud je ve zprávě uvedena platná IP adresa produktu, znamená to, že produkt je připojen k síti. Pokračujte dalším krokem v tomto dokumentu a zkontrolujte komunikaci.

 3. Pokud ve zprávě není uvedena platná IP adresa produktu (například 0.0.0.0 nebo 169.254.xxx.xxx), znamená to, že produkt není připojen k síti. Proveďte následující kroky:

  1. Zkontrolujte, zda je ethernetový kabel zapojen do správného portu.

  2. Zkuste použít jiný ethernetový kabel.

  3. Znovu vytiskněte zprávu a zkontrolujte výsledky.

  4. Pokud je ve zprávě uvedena platná IP adresa, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Zkontrolujte připojení mezi produktem a počítačem

Ujistěte se, zda jsou počítač a produkt ve stejné síti a zda mohou komunikovat.

 1. V internetovém prohlížeči (např. Internet Explorer) otevřete libovolnou internetovou stránku a ověřte, zda máte přístup k síti.

 2. V internetovém prohlížeči zadejte do adresního řádku IP adresu produktu a stiskněte klávesu Enter. Například zadejte http://192.168.0.1. Zobrazí se domovská stránka produktu.

 • Máte-li přístup k interní domovské stránce produktu, pokračujte dalším krokem a znovu nainstalujte software HP.

 • Nemáte-li přístup k interní domovské stránce produktu, ověřte, zda jsou produkt a počítač ve stejné síti.

Krok 4: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Vložte disk CD do CD mechaniky a poté mechaniku zavřete. Je-li disk CD již v CD mechanice, otevřete a poté zavřete CD mechaniku. Automaticky se spustí instalátor softwaru.
  Pokud se průvodce instalací automaticky nespustí, klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.  

Řešení 2: Zakažte služby po spuštění, zakažte bránu firewall a poté znovu nainstalujte software HP

Pokud se vám nepodařilo úspěšně nainstalovat produkt HP, může být nutné dočasně zakázat služby Po spuštění nebo bránu firewall. Systém Windows umožňuje spuštění mnoha programů a procesů ihned po spuštění počítače. Tyto programy a brána firewall mohou bránit instalaci softwaru HP. Tyto pokyny vysvětlují způsob zakázání těchto programů a procesů při instalaci softwaru HP.

Krok 1: Zakažte software Po spuštění počítače

 1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn).

 2. Napište msconfig do dialogového okna Prohledat programy a soubory a poté stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se okno Nástroj konfigurace systému. POZNÁMKA: Zobrazí-li se okno Ovládání uživatelského účtu se zprávou K pokračování této akce potřebuje systém Windows vaše povolení, klikněte na tlačítko Pokračovat a okno zavřete.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Normální spuštění, postupujte následovně:

   1. Zvolte možnost Výběrové spuštění a poté zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   2. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   3. Klikněte na možnost Zakázat vše.

  • Je-li aktuálně zvolena možnost Výběrové spuštění, postupujte následovně:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Vytvořte seznam vybraných položek. Budete jej potřebovat později k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   3. Klikněte na kartu Obecné.

   4. Zrušte zaškrtnutí políčka Načíst položky Po spuštění.

   5. Klikněte na kartu Služby a poté zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft ve spodní části obrazovky.

   6. Vytvořte seznam vybraných položek. Později jej budete potřebovat k opětovnému nastavení položek Po spuštění.

   7. Klikněte na možnost Zakázat vše.

 3. Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

 5. Po restartování počítače se zobrazí okno Nástroj konfigurace systému. Zaškrtněte políčko Tuto zprávu již příště nezobrazovat... a poté klikněte na tlačítko OK.

Krok 2: Zakažte nebo nakonfigurujte bránu firewall ve svém počítači

Postupujte podle těchto kroků a zakažte brány firewall nebo nakonfigurujte bránu firewall tak, aby povolila připojení k produktu HP.

Možnost 1: Dočasně zakažte brány firewall

 1. Odpojte ethernetový kabel ze směrovače, modemu nebo brány. POZNÁMKA: Pokud si nejste jistí umístěním směrovače, modemu nebo brány pro připojený produkt, poraďte se se svým správcem systému.

 2. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn) a poté klikněte na položku Ovládací panely. V novém okně se zobrazí ovládací panel.

 3. Dvakrát klikněte na položku Centrum zabezpečení (XP Security Center_icn). V novém okně se zobrazí Centrum zabezpečení systému Windows.

 4. Klikněte na položku Brána firewall systému Windows (Windows_Firewall_icn). Zobrazí se dialogové okno Nastavení brány firewall systému Windows.

 5. Na kartě Obecné zvolte možnost Vypnuto(nedoporučeno) (XP Firewall Off_icn) a poté klikněte na tlačítko OK.

Možnost 2: Nakonfigurujte bránu firewall tak, aby povolila připojení k produktu HP

 1. Abyste zjistili, jaká brána firewall je v počítači nainstalována, vyhledejte ikonu brány firewall v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu počítače. Poznamenejte si název brány firewall.

 2.  Win7_Systems_Tray

 3. Až zjistíte, jakou bránu firewall používáte, obraťte se na výrobce této brány ohledně konkrétních pokynů k nastavení. Poté se vraťte k tomuto dokumentu a pokračujte v řešení problému.

 4. Pokud se vám nepodařilo zjistit postup pro konkrétní bránu firewall, přejděte na další krok.

 5. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), napište C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Bin do dialogového okna Prohledat programy a soubory a poté stiskněte klávesu Enter.

 6. Poznamenejte si nebo zkopírujte cestu souboru každého z následujících programů. Cesty souborů budou vypadat přibližně takto: C:\windows\system32\hpzipm12.exe.

  • hpoews01.exe

  • hpofxm08.exe

  • hposid01.exe

  • hpqkygrp.exe

  • hpqste08.exe

  • hpqtra08.exe

  • hposfx08.exe

  • Pokud je verze softwaru HP nainstalovaného v počítači 10.0 nebo novější, vyhledejte soubor hpiscnapp.exe.

  • Pokud je verze softwaru HP nainstalovaného v počítači 9.0 nebo starší, vyhledejte soubor hpqscnvw.exe.

 7. Otevřete adresář C:\windows\system32 a poté vyhledejte a poznamenejte si nebo zkopírujte cestu souboru každého z následujících programů:

  • hpzwiz01.exe

  • hpznui01.exe

 8. Otevřete software brány firewall a poté ověřte, zda je každý program zobrazen v seznamu důvěryhodných nebo povolených programů. Pokud některý z programů není na seznamu důvěryhodných nebo povolených programů uveden, přidejte chybějící programy na seznam ručně.
  POZNÁMKA: Název seznamu se může lišit v závislosti na programu brány firewall.

 9. Má-li software brány firewall různé úrovně důvěry nebo pokud vyžaduje pro přístup programu k internetu zvláštní povolení, povolte každému programu HP přístup k internetu.

 10. Kliknutím na tlačítko OK nebo Uložit uložte změny seznamu důvěryhodných nebo povolených programů.

 11. Podle následujících kroků odblokujte internetové porty vytvořením nových pravidel v softwaru brány firewall. POZNÁMKA: Každé pravidlo otevírá jeden port, takže vytvořte pro každý port jedno pravidlo.

 12. Software HP používá následující porty. Každý název portu se skládá z protokolu (UDP nebo TCP), čísla a typu spojení (odchozí nebo příchozí). Brána firewall vašeho počítače používá při vytváření pravidla k otevření portu všechny tyto informace.

  • UDP 427 pro příchozí komunikaci

  • UDP 427 pro odchozí komunikaci

  • UDP 161 pro odchozí komunikaci

  • UDP 139 pro odchozí komunikaci

  • TCP 139 pro odchozí komunikaci

  • TCP 9220 pro odchozí komunikaci

  • TCP 9500 pro odchozí komunikaci

  • TCP 9290 pro odchozí komunikaci

   1. Otevřete část softwaru brány firewall věnovanou síti nebo pravidlům.

   2. Vytvořte nové pravidlo s popisným názvem. Například odblokovat UDP 137 pro příchozí komunikaci k odblokování portu příchozí komunikace UDP 137.

    •  Budete-li vyzváni k výběru typu pravidla, zvolte možnost Všechny IP adresy.

    • Budete-li vyzváni k výběru typu IP adresy, zvolte možnost IPv4 a IPv6.

   3. Po vytvoření všech pravidel kliknutím na tlačítko OK nebo Uložit zachováte provedené změny.

 13. Po zakázání nebo konfiguraci brány firewall restartujte počítač.

Krok 3: Znovu nainstalujte software HP

Software HP lze znovu nainstalovat některým z následujících způsobů:

Způsob 1: Stáhněte si software z webových stránek společnosti HP a nainstalujte jej

 1. Odpojte USB kabel z produktu i počítače (pokud jste jej již připojili).

 2. Zapněte výrobek.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tento odkaz: Získat software a ovladače a poté klikněte na možnost Otevřít v novém okně.

 4. Zadejte produktové číslo a poté klikněte na položku Další. Může být nutné kliknout na model v seznamu podobných produktů.

 5. Klikněte na položku Stažení softwaru a ovladače.

 6. Vyberte váš operační systém a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na plusové znaménko (EC_PlusSign_icn) vedle slova Ovladač a poté klikněte na ovladač, který si přejete stáhnout.

 8. Přečtěte si minimální požadavky na systém a doplňkové pokyny. Rovněž můžete kliknutím na položku Zobrazit pokyny (HPCC_QuestionMark_icn) zobrazit kompletní pokyny pro stahování.

 9. Tato volba vám umožňuje nainstalovat software kdykoli po dokončení stahování.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a poté ve svém počítači vyberte, kam chcete daný soubor uložit.

 11. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do vašeho počítače.

Tip: Zaznamenejte si umístění, kam jste soubor stáhli pro případ, že jej budete chtít nainstalovat později.

Způsob 2: Použijte disk CD se softwarem

Podle následujících kroků nainstalujte software dodaný s produktem.

 1. Vložte disk CD do CD mechaniky a poté mechaniku zavřete. Je-li disk CD již v CD mechanice, otevřete a poté zavřete CD mechaniku. Automaticky se spustí instalátor softwaru.
  Pokud se průvodce instalací automaticky nespustí, klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn), na položku Tento počítač a poté dvakrát klikněte na jednotku CD.

 2. Software nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

DŮLEŽITÉ:Instalační program se vás může dotázat, zda si přejete online vyhledat nejnovější aktualizace pro daný produkt. K zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko „Ano“ a umožnit instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a soubory dostupné ke stažení.

Krok 4: Povolte software Po spuštění

DŮLEŽITÉ: Chcete-li znovu povolit software Po spuštění, postupujte následujícím způsobem. Pokud tento krok přeskočíte, nemusí váš počítač pracovat tak, jak očekáváte.

 1. Klikněte na ikonu systému Windows (Windows_icn).

 2. Napište msconfig do dialogového okna Prohledat programy a soubory a poté stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se okno Nástroj konfigurace systému.

  • Pokud jste postupovali dle pokynů k zakázání konfigurace Normální spuštění (nebo pokud se chcete k této konfiguraci vrátit), zvolte možnost Normální spuštění.

  • Přejete-li si přizpůsobit programy, které se spouští po spuštění, postupujte dle těchto pokynů a proveďte Výběrové spuštění:

   1. Klikněte na kartu Spuštění.

   2. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Spuštění.

   3. Klikněte na kartu Služby.

   4. V dolní části obrazovky zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby Microsoft.

   5. Zvolte každou položku, která je na vašem seznamu vybraných položek pro kartu Služby.

 3.  Klikněte na možnost Použít.

 4. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se nové okno.

 5. Pokračujte kliknutím na tlačítko Restartovat.

Krok 5: Povolte software brány firewall

 1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu brány firewall na hlavním panelu (blízko zobrazení data a času počítače) a klikněte na tlačítko Spustit nebo Povolit. Není-li k dispozici možnost spuštění, otevřete software brány firewall a zvolte možnost ke spuštění nebo povolení brány firewall. Ikona brány firewall se může změnit a ukazuje, že brána je nyní povolena.

 2. Pokud byla brána firewall během instalace software produktu zakázána, může blokovat programy HP nebo porty, které jsou vyžadovány pro skenování. Pokud se při pokusu o skenování zobrazí vyskakovací okno s požadavkem přístupu k síti, kliknutím na tlačítko Ano přístup povolte.

 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud potíže přetrvávají, získáte další informace výběrem výsledku z následujících možností.

Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.Instalace tiskárny HP proběhla úspěšně, tiskárna však nefunguje.

Pokud je tiskárna úspěšně nainstalována, ale nefunguje očekávaným způsobem, máme pro vás řešení. Společnost HP vyvinula automatické nástroje (programy) pro diagnostiku a vyřešení běžných problémů s tiskem, sítěmi a skenováním. Vyberte si z následujících možností ke stažení a spusťte nástroj vhodný pro vyřešení vašeho problému s tiskárnou.


Print_and_Scan_Doctor

HP Print and Scan Doctor. Společnost HP vytvořila rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s tiskem, skenováním a připojením: HP Print and Scan Doctor. Společnost HP doporučuje stažení a instalaci aplikace Print and Scan Doctor pokaždé, když potřebujete odstranit problém s tiskárnou HP.

Stažení aplikace HP Print and Scan Doctor


HDU_icn

Nástroj pro diagnostiku hardwaru HP. Společnost HP vyvinula rychlý a snadný nástroj, který diagnostikuje a odstraňuje mnoho problémů s hardwarem: Diagnostický nástroj hardwaru HP. Společnost HP doporučuje stáhnout a nainstalovat nástroj pro diagnostiku hardwaru vždy, když potřebujete vyřešit problém s hardwarem.

Stáhněte si nástroj pro diagnostiku hardwaru


Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná. Instalace tiskárny HP nebyla úspěšná.

Pokud instalace tiskárny HP nebyla úspěšná ani po provedení předchozích kroků, získáte více informací na webu Péče o zákazníky společnosti HP.

 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.