Ovládací tlačítka a dlaždice v systému Windows 8

Nová ovládací tlačítka umožňují snadný přístup k některým nejčastěji používaným položkám. Panel ovládacích tlačítek systému Windows 8 představuje nabídku, ke které můžete přistupovat kdykoli a z kterékoli aplikace. Dlaždice jsou nové ikony, které vám umožňují pracovat s aplikacemi pro systém Windows 8. Dlaždice můžete vytvářet nebo seskupovat podle svých potřeb.

Ovládací tlačítkaOvládací tlačítka
Nová ovládací tlačítka umožňují snadný přístup k některým nejčastěji používaným položkám.
Panel ovládacích tlačítekPanel ovládacích tlačítek

Panel ovládacích tlačítek otevřete některým z následujících způsobů:

 • Stiskněte klávesy Windows (Klávesa Windows 8) + C.

 • Potáhněte prstem z pravého okraje (dotykové) obrazovky.

 • Při použití myši umístěte kurzor na pravý horní roh obrazovky.

Na obrazovce se zobrazí dva panely. Panel vlevo dole zobrazuje datum a čas, intenzitu sítě a informace o napájení nebo baterii. Vpravo na obrazovce se otevře nabídka ovládacích tlačítek.

Obrázek 1: Panel ovládacích tlačítek

Charms_Bar

 1. Hledání

 2. Sdílení

 3. Start

 4. Zařízení

 5. Nastavení

Panel ovládacích tlačítek umožňuje přístup k těmto položkám:

 • Ovládací tlačítko Hledání – hledání aplikací, nastavení nebo souborů

 • Ovládací tlačítko Sdílení – sdílení fotografií, hudby, filmů nebo odkazů s dalšími aplikacemi nebo lidmi Když si například prohlížíte webovou stránku, můžete ji odeslat pomocí ovládacího tlačítka Sdílení. Není nutné otevírat e-mail, abyste zkopírovali a vložili odkaz. Odešlete oblíbený recept přímo z aplikace Recept nebo fotografie z aplikace Fotografie.

 • Ovládací tlačítko Start – pomocí ovládacího tlačítka Start se vrátíte na úvodní obrazovku. Pokud již jste na úvodní obrazovce, pomocí ovládacího tlačítka Start se vrátíte na předchozí stránku.

 • Ovládací tlačítko Zařízení – pomocí ovládacího tlačítka Zařízení můžete tisknout, přehrávat média na televizoru a v audiosystémech, používat více než jeden monitor a odesílat obsah do nedalekých počítačů a dalších zařízení, například telefonů.

 • Ovládací tlačítko Nastavení – ovládací tlačítko Nastavení slouží k přizpůsobení počítače. Můžete například změnit hlasitost či jas, zvolit typ klávesnice, otevřít nastavení počítače a vypnout počítač – to jsou jen některé z možností.

Vypnutí systému Windows pomocí panelu ovládacích tlačítekVypnutí systému Windows pomocí panelu ovládacích tlačítek

Pokud chcete systém Windows vypnout pomocí panelu ovládacích tlačítek, použijte následující postup:

 1. Stiskněte klávesy Windows (Klávesa Windows 8) + C, nebo přesuňte kurzor myši do pravého horního okraje obrazovky. Vpravo na obrazovce se otevře nabídka ovládacích tlačítek.

 2. Klepněte na tlačítko Nastavení.

 3. Klikněte na položku Napájení.

 4. Vyberte položku Vypnout.

  POZNÁMKA: Pokud chcete provést restartování, klikněte na položku Restartovat. Pokud chcete uvést počítač do režimu spánku, klikněte na položku Režim spánku. V závislosti na nastavení napájení může být třeba vybrat jiné položky.

DlaždiceDlaždice
Dlaždice představují nový způsob, jak v systému Windows 8 pracovat s aplikacemi (softwarovými programy). Dlaždice lze používat tak, že na ně kliknete na úvodní obrazovce. Dlaždice jsou větší než tradiční ikony, jsou animované a automaticky se aktualizují.

Práce s dlaždicemi v systému Windows 8

K přizpůsobení dlaždic použijte následující informace.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na dlaždici zobrazíte příkazy dlaždice. Všechny příkazy nejsou k dispozici u všech dlaždic.

 • Odepnout z úvodní obrazovky – Tento příkaz dlaždici odebere z úvodní obrazovky. Aplikace nebude z počítače odinstalována.

 • Odinstalovat – Odebere aplikaci z počítače.

 • Změnit velikost – Tento příkaz zvětší nebo zmenší velikost dlaždice. V závislosti na dlaždici zvolte možnost velká, široká, střední nebo malá.

 • Zapnout/vypnout aktivní dlaždici – Tento příkaz zapne nebo vypne zobrazování informací z aplikace. Například na dlaždici Počasí uvidíte aktuální teplotu a předpověď počasí.

 • Odepnout z hlavního panelu nebo Připnout na hlavní panel – Tento příkaz připne na hlavní panel na ploše nebo z něj odepne dlaždice aplikací klasické pracovní plochy (jako jsou Malování nebo Poznámkový blok).

 • Otevřít nové okno – Tento příkaz u aplikací klasické pracovní plochy (jako jsou Internet Explorer nebo Malování) otevře nové prázdné okno.

 • Spustit jako správce – Tento příkaz je k dispozici u aplikací klasické pracovní plochy, jako například Malování nebo Poznámkový blok. Použijte ho tehdy, pokud je nezbytně nutné přistupovat k souborům či konfiguraci systému nebo je upravovat.

 • Otevřít umístění souboru – Tento příkaz je k dispozici u aplikací klasické pracovní plochy (například v Průzkumníku souborů) a slouží k otevření dané složky.

  Obrázek 1: Příklad příkazů dlaždice u aplikace Malování

  8.1_tile_commands_for_paint


 • Postup připnutí aplikace na úvodní obrazovku
 1. Pokud chcete připnout aplikaci na úvodní stránku v systému Windows 8, pravým tlačítkem myši klikněte kamkoli na pozadí úvodní obrazovky. Tím zobrazíte šipku Všechny aplikace (8.1_All_apps_arrowNew Component) v levém spodním rohu.

 2. Po kliknutí na šipku Všechny aplikace (8.1_All_apps_arrowNew Component) se zobrazí seznam nainstalovaných aplikací.

  Obrázek 2: Šipka Všechny aplikace

  8.1_all_apps_example


 3. Najděte aplikaci, kterou chcete připnout na úvodní obrazovku, a poté na ni klikněte pravým tlačítkem myši. Ve spodní části obrazovky klikněte na položku Připnout na úvodní obrazovku.

  Obrázek 3: Připnutí aplikace na úvodní obrazovku

  Pinning_an_app_to_Start • Odepnutí aplikace – Pokud chcete aplikaci odepnout, na úvodní obrazovce systému Windows 8 pravým tlačítkem myši na danou aplikaci klikněte a potom klikněte na položku Odepnout z úvodní obrazovky. Dlaždice zmizí; aplikace je však stále nainstalovaná v počítači.
 • Přepnutí mezi aplikacemi – Stisknutím klávesy Windows (Klávesa Windows 8) a klávesy Tab přepněte zpět na naposledy použitou aplikaci Windows 8. Podržte klávesu Windows a stiskněte klávesu Tab pro přesouvání mezi aplikacemi systému Windows 8 spuštěnými na pozadí. Uvolněním obou kláves aplikaci spustíte.

 • Přidání dlaždice – Pokud chcete na úvodní obrazovku přidat novou dlaždici, kliknutím na dlaždici Plocha přejděte na klasickou plochu. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce programu, který chcete přidat jako dlaždici na úvodní obrazovku, a vyberte položku Připnout na úvodní obrazovku.

 • Přesunutí dlaždice – Chcete-li dlaždici přesunout pomocí myši, klikněte na ni a potom ji přetáhněte do nového umístění. 

Obrázek 4: Přesunutí dlaždice pomocí myši

Moving_a_tile_with_a_mouse

Obrázek 5: Přesunutí dlaždice dotykem

Moving_a_tile_using_touch            

 • Organizování dlaždic – Dlaždice můžete organizovat do skupin a tyto skupiny uspořádávat nebo jim přiřazovat různé názvy. Postupujte následujícím způsobem.
 1. Chcete-li vytvořit novou skupinu, vyberte dlaždici a přetáhněte ji do otevřeného prostoru. Na úvodní obrazovce můžete mít mnoho skupin. Pokud se skupiny na obrazovku nevejdou, posuňte se vlevo nebo vpravo kliknutím a přetažením posuvníku ve spodní části obrazovky.

  Obrázek 6: Vytvoření nové skupiny

  Creating_a_new_group 

 2. Pokud chcete změnit pořadí skupin, klikněte v pravém dolním rohu obrazovky na tlačítko Lupa.

  Obrázek 7: Tlačítko Lupa

  Tiles_Zoom_button

 3. Skupinu přetáhněte do nového umístění.

  Obrázek 8: Přesunutí skupiny do nového umístění

  Moving_a_Group

 4. Pokud chcete skupinu pojmenovat, pravým tlačítkem myši klikněte na libovolné místo na pozadí úvodní obrazovky a poté klikněte na příkaz Přizpůsobit.

  Obrázek 9: Přizpůsobení dlaždic

  8.1_customize_tiles

 5. Do pole Název zadejte název skupiny.
   
  Obrázek 10: Pojmenování skupiny

  8.1_Naming_a_group

 6. Dvojitým kliknutím na obrazovku se vraťte do normálního zobrazení. Zobrazí se nový název skupiny.
 
 • Přidání složky – Pokud chcete na úvodní obrazovku přidat novou dlaždici, kliknutím na dlaždici Plocha přejděte na klasickou plochu. Kliknutím na ikonu Průzkumník souborů na hlavním panelu spusťte Průzkumníka souborů.

  Obrázek 11: Průzkumník souborů 

  Průzkumník souborů


  Klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou složku (například Tento počítač), kterou chcete přidat na úvodní obrazovku, a vyberte položku Připnout na úvodní obrazovku.

  Obrázek 12: Příkaz Připnout na úvodní obrazovku

  Pin_to_start

Složka se na úvodní obrazovce zobrazí v podobě dlaždice.

Obrázek 13: Nová dlaždice

New_folder_pinned

Hledání a otevírání souborů, nastavení a aplikacíHledání a otevírání souborů, nastavení a aplikací

Na úvodní obrazovce můžete hledat cokoli tím, že napíšete na klávesnici příslušný výraz. Pokud například chcete najít nějakou aplikaci HP, zadejte na klávesnici HP. Zobrazí se seznam aplikací HP.

Hledat je možné také pomocí ovládacího tlačítka Hledání:

 1. Stiskněte klávesy Windows (Klávesa Windows 8)  + C.

  Obrázek 1: Ovládací tlačítko Hledání

  Charms_Search

 2. V poli Hledání zadejte název aplikace, kterou chcete otevřít nebo najít. Potom klikněte na položku ve výsledcích hledání a aplikaci otevřete.

  Obrázek 2: Příklad hledání

  8.1_search_example


Kde jsou nabídky Ovládací panely nebo Správce zařízení? Kde jsou nabídky Ovládací panely nebo Správce zařízení?

Nabídku Ovládací panely používá řada uživatelů k provádění úloh správy, jako je například vytvoření uživatelů nebo odinstalace programu. Do nabídky Ovládací panely přejdete některým ze tří následujících způsobů.

Pomocí panelu ovládacích tlačítek v režimu plochy:

 1. Aktivujte na ploše panel ovládacích tlačítek.

 2. Klepněte na tlačítko Nastavení.

 3. Vyberte položku Ovládací panely.

Použijte tlačítko Start:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start (Windows_8.1_StartButton).

 2. Klikněte na položku Ovládací panely.

Nejčastěji používané nástroje, jako jsou třeba Správce zařízení, Správce úloh, Správce disků nebo nabídky Hledat a Spustit, můžete také spouštět pomocí tlačítka Start (Windows_8.1_StartButton).


 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.