Úvodní obrazovka systému Windows 8

Systém Windows 8 využívá nové dotykové rozhraní – barevné dlaždice, které slouží jako zástupci pro programy, a živé pomůcky, které informují o datech z těchto programů. Stále je však k dispozici plocha Windows. Podle svých potřeb můžete přepínat mezi úvodní obrazovkou Windows 8 a tradiční plochou Windows.

Více informací o jednotlivých funkcích systému Windows 8 získáte po kliknutí na znaménko plus (Plus Sign) vedle každého z následujících témat:

Co je to uživatelský účet Microsoft?Co je to uživatelský účet Microsoft?

Účet Microsoft je e-mailová adresa a heslo, které používáte k přihlašování do systému Windows. Společnost Microsoft doporučuje, abyste vybrali adresu, kterou již používáte ke komunikaci s přáteli a přihlašování k oblíbeným webům.

Když se k počítači přihlásíte pomocí účtu Microsoft, propojíte počítač s takovými službami, jako jsou Hotmail, Facebook, Twitter, SkyDrive, Flickr nebo LinkedIn. Osobní nastavení se synchronizuje s jakýmkoli počítačem se systémem Windows 8, ke kterému se přihlásíte (včetně motivů, jazykových předvoleb, oblíbených položek prohlížeče nebo aplikací).

Pokud jste již systém Windows 8 nainstalovali a nepřihlásili jste se pomocí účtu Microsoft (nebo pokud účet Microsoft ještě nemáte a chtěli byste ho získat), postupujte následovně:

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky nebo stiskněte klávesovou zkratku Windows (Klávesa Windows 8) + C. Tím otevřete panel ovládacích tlačítek. Potom klikněte na příkaz Nastavení.
  (Pokud používáte myš, umístěte kurzor na pravý horní roh obrazovky a posuňte kurzor myši dolů na ovládací tlačítko Nastavení. Potom ovládací tlačítko kliknutím otevřete.)

 2. Klikněte na možnost Změnit nastavení počítače.

 3. Klikněte na tlačítko Uživatelé.

 4. Klikněte na položku Přepnout na účet Microsoft.

Úvodní obrazovka systému Windows 8Úvodní obrazovka systému Windows 8

Kliknutím na následující značku plus (Znaménko plus) získáte další informace o novém uživatelském rozhraní systému Windows 8 – úvodní obrazovce.

Informace o úvodní obrazovceInformace o úvodní obrazovce

Funkce tlačítka Start systému Windows byly nahrazeny novou úvodní obrazovkou – barevnými dlaždicemi, které slouží jako zástupci pro programy, a živými pomůckami, které informují o datech z těchto programů. Například na aplikaci Počasí vidíte aktuální teplotu a předpověď. Na aplikaci Pošta vidíte, kolik máte nepřečtených e-mailových zpráv, a můžete si zobrazit připomenutí pro nadcházející události.

Obrázek 1
: Úvodní obrazovka systému Windows 8

Start_Screen_8.1

Nová úvodní obrazovka poskytuje větší plochu rozšířením okrajů vlevo a vpravo. Díky tomu si můžete aplikace uspořádat do skupin, abyste je viděli všechny. Po úvodní obrazovce se můžete pohybovat tak, že kliknete a přetáhnete posuvník ve spodní části obrazovky a potom přesunete obrazovku vlevo nebo vpravo (také můžete přes obrazovku potáhnout prstem doleva nebo doprava).

Obrázek 2
: Posouvání na úvodní obrazovce

Start_Screen_8.1_Scrolling     

Přizpůsobení úvodní obrazovkyPřizpůsobení úvodní obrazovky

Úvodní obrazovku můžete přizpůsobovat. Můžete změnit název nebo vzhled skupiny dlaždic a potom úvodní obrazovku uspořádat tak, že pro nejčastěji používané nebo podobné aplikace vytvoříte nové skupiny.

 1. Chcete-li vytvořit novou skupinu, vyberte dlaždici a přetáhněte ji do otevřeného prostoru. Na úvodní obrazovce můžete mít mnoho skupin. Chcete-li skupiny zobrazit, posuňte se vlevo nebo vpravo kliknutím a přetažením posuvníku ve spodní části obrazovky.

  Obrázek 1: Výběr a přetažení dlaždice

  Select_and_drag_a_tile

 2. Pokud chcete změnit pořadí skupin, zmenšete nejprve jejich velikost. Klikněte na tlačítko Lupa v pravém dolním rohu obrazovky nebo podržte klávesu Ctrl a otočte kolečkem myši. Potom přetažením změňte pořadí skupin.

  Obrázek 2: Tlačítko Lupa

  Tiles_Zoom_button

 3. Pokud chcete skupinu pojmenovat, když jste v přiblíženém zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu, kterou chcete pojmenovat. Potom v levém dolním rohu klikněte na položku Název skupiny.

  Obrázek 3: Klikněte na položku Název skupiny a potom zadejte příslušný název

  Tap_name_group_type_name

 4. V poli Název zadejte název skupiny a potom klikněte na položku Pojmenovat.

 5. Kliknutím na libovolné místo na obrazovce se vraťte do normálního zobrazení. Zobrazí se nový název skupiny.

  Obrázek 4: Úvodní obrazovka s novým názvem skupiny

  Start_Screen_group_new_name

Kam zmizela plocha?Kam zmizela plocha?

K dispozici je stále tradiční plocha Windows, i když je možná trochu jiná, než na co jste byli zvyklí.

Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Start v levém dolním rohu. Zobrazí se plocha systému Windows.

Obrázek 1: Tlačítko Start systému Windows 8

Start_button_8.1_from_Start_screen

Zpět na úvodní obrazovku je možné skočit stisknutím klávesy Windows (Klávesa Windows 8) nebo kliknutím na tlačítko Start (Windows_8.1_StartButton).

Použití zamykací obrazovky systému Windows 8Použití zamykací obrazovky systému Windows 8

Zamykací obrazovka (která se také označuje jako úvodní obrazovka) zahrnuje přihlašovací obrazovku a zobrazuje datum a čas a také oznámení e-mailu, kalendáře a dalších aplikací. Zamykací obrazovku je možné přizpůsobit změnou obrázku a výběrem toho, které aplikace mají zobrazovat oznámení.

Zamykací obrazovka může zobrazovat následující informace:

 • Datum a čas v levém dolním rohu

 • Stavové ikony připojení sítě a napájení.

 • Podrobný stav z aplikace Kalendář (ve výchozím nastavení)

 • Stavové aktualizace, jako jsou nové zprávy z aplikací (jako Zprávy nebo Pošta.

  POZNÁMKA: Pokud chcete od počítače odejít, stisknutím kláves Windows (Klávesa Windows 8) + L otevřete zamykací obrazovku, která zajistí ochranu vašich dat.

Obrázek 1: Zamykací obrazovka systému Windows

8.1_Lock_Screen

Přihlášení k systému Windows 8Přihlášení k systému Windows 8

Chcete-li zavřít zamykací obrazovku a přihlásit se k počítači, použijte některou z následujících metod:

 • Klepněte na mezerník

 • Otočte kolečkem myši

 • Potáhněte prstem po dotykové obrazovce nahoru

  POZNÁMKA: Pokud chcete od počítače odejít, stisknutím kláves Windows (Klávesa Windows 8) + L otevřete zamykací obrazovku, která zajistí ochranu vašich dat.

Obrázek 1: Přihlašovací obrazovka systému Windows 8

8.1_sign_in_screen

Na přihlašovací obrazovce zadejte své heslo. Potom kliknutím na šipku spusťte systém Windows.

Přizpůsobení zamykací obrazovkyPřizpůsobení zamykací obrazovky
 1. Stiskněte klávesy Windows (Klávesa Windows 8) + C. Vpravo na obrazovce se otevře nabídka ovládacích tlačítek.

 2. Klikněte na možnost Nastavení.

  Obrázek 1: Panel ovládacích tlačítek

  Charms_Bar_Settings

 3. Klikněte na možnost Změnit nastavení počítače a poté na možnost Zamykací obrazovka.

  Obrázek 2: Výběr zamykací obrazovky

  8.1_Selecting_lock_screen

 4. Obrázek můžete změnit výběrem některého z dostupných obrázků nebo můžete obrázek najít v počítači.

  Obrázek 3: Změna obrázku zamykací obrazovky

  8.1_Changing_lock_screen_picture

 5. Na zamykací obrazovce je možné zobrazit také prezentaci. Posuňte posuvníkem do polohy Zapnuto a poté vyberte zdroj obrázků.

  Obrázek 4: Přehrání prezentace na zamykací obrazovce

  8.1_lock_screen_play_slideshow

 6. V oblasti aplikací na zamykací obrazovce vyberte, která aplikace má být spuštěna na pozadí a zobrazovat stav a oznámení.
  Ze zamykací obrazovky je také možné používat kameru (potřeba je přední kamera na monitoru nebo samostatná webová kamera). Tato funkce se aktivuje posunutím posuvníku do polohy Zapnuto.

  Obrázek 5: Zapnutí kamery na zamykací obrazovce

  8.1_choosing_lock_screen_apps

 

Kde je Windows Media Center?Kde je Windows Media Center?
Aplikaci Windows Media Center obsahují jen některé verze systému Windows 8. Všem uživatelům systému Windows 8 je k dispozici ve formě upgradu od společnosti Microsoft. Po instalaci aplikaci Windows Media Center najdete v podobě dlaždice na úvodní obrazovce. Kliknutím sem získáte o aplikaci Media Center v systému Windows 8 další informace.
Kde jsou aplikace Windows Movie Maker a DVD Maker?Kde jsou aplikace Windows Movie Maker a DVD Maker?
Aplikaci Windows Movie Maker pro systém Windows 8 obsahuje sada Windows Live Essentials. Kliknutím sem získáte aplikaci Windows Movie Maker i další informace o vytváření disků DVD a filmů v systému Windows 8.
 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.