Používání tiskáren HP v systému Windows 8

Naučte se používat tiskárnu HP s novým operačním systémem Windows 8. Zde naleznete informace o tom, jak tisknout, skenovat nebo faxovat pomocí komplexních ovladačů s kompletními funkcemi i základních ovladačů, které jsou součástí operačního systému.

Používání tiskárny s ovladačem s kompletními funkcemiPoužívání tiskárny s ovladačem s kompletními funkcemi

Ovladač s kompletními funkcemi vám umožní získat ze své tiskárny maximum. Pomocí softwaru HP můžete provádět komplikované tiskové úlohy, skenovat fotografie nebo dokumenty do e-mailu nebo používat aplikace, jako je například nástroj Fax a Skener v systému Windows. Další informace o používání tiskárny s ovladačem s kompletními funkcemi naleznete v následujících úlohách.

Pokud se chcete ujistit, že máte nainstalovaný nejnovější ovladač s kompletními funkcemi, klikněte sem a stáhněte si Průvodce instalací tiskárny HP.

Skenování pomocí softwaru HPSkenování pomocí softwaru HP

Pokyny v této části vycházejí z předpokladu, že máte nainstalovaný software HP s kompletními funkcemi.

Obecný dokument nebo obraz naskenujete tímto postupem.

Krok 1: Načtení fotografie nebo dokumentu

Skenovat můžete z pracovní plochy skeneru nebo ze zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF), pokud ho produkt obsahuje. 

 1.  Ujistěte se, že je produkt připojen k počítači.

 2. Zapněte výrobek.

 3. Načtení obrázku nebo dokumentu:

 • Pracovní plocha skeneru: Položte skenovaný dokument na pracovní plochu skeneru stranou určenou k tisku dolů a potom ho umístěte podle vyrytých vodítek podél plochy (obvykle k pravému nebo levému přednímu rohu). Zavřete víko skeneru.

 • Automatický podavač dokumentů: Do zásobníku podavače dokumentů založte dokument. Dokumenty vložte potištěnou stranou nahoru a horním okrajem do zásobníku. Podle dokumentu upravte vodítka šířky.
  UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte do automatického podavače dokumentů fotografie. Chcete-li předejít poškození fotografií, použijte místo podavače pracovní plochu skeneru.

Krok 2: Skenování dokumentů

 1. Otevřete jedním z následujících způsobů okno softwaru HP Scan.

  • Na úvodní obrazovce klikněte na aplikaci pro tiskárnu, klikněte na položku Print & Scan (Tisk a skenování) a potom klikněte na položku Scan a Document or Photo (Skenovat dokument nebo fotografii).
  • Na ploše dvakrát klikněte na ikonu pro tiskárnu, klikněte nebo klepněte na položku Print & Scan (Tisk a skenování) a potom klikněte nebo klepněte na položku Scan a Document or Photo (Skenovat dokument nebo fotografii).

  • Na ploše klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start (Windows_8.1_StartButton), klikněte na možnost Hledat, zadejte „Zařízení a tiskárny“, klikněte na možnost Zařízení a tiskárny, dvakrát klikněte na ikonu své tiskárny a poté na možnost HP Printer Assistant.

 2. Pro skenovanou předlohu vyberte vhodnou možnost skenování.

 3. V okně softwaru HP Scan jsou vpravo od jednotlivých možností skenování výchozí doporučená nastavení pro formát, typ výstupu, rozlišení a typ souborů pro skenování (pouze pro skenování textu). Pokud pro dané skenování nepotřebujete nastavení přizpůsobit, použijte tato výchozí nastavení.

 • Změna nastavení Základní skenování:

  U nastavení, které chcete změnit, klikněte na šipku dolů (Drop-down_arrow) a poté vyberte požadované nastavení.

 • Změna nastavení Pokročilé skenování:

  Klikněte nebo klepněte na položku Advanced Settings (Pokročilá nastavení), pokud chcete změnit následující nastavení (v závislosti na příslušné tiskárně):

  • Určit umístění pro odesílání naskenovaných dokumentů do počítače

  • Upravit název souboru uloženého naskenovaného dokumentu

  • Určit, zda chcete pro každý naskenovaný dokument vytvořit nový soubor nebo sloučit více naskenovaných dokumentů do jediného souboru

  • Určete, jakým způsobem software HP dokončí skenování:

   • Otevřením naskenovaného souboru

   • Spuštěním Průzkumníka souborů

   • Odesláním naskenovaného dokumentu e-mailem

   • Žádná akce (uloží naskenovaný dokument do určeného umístění)

 1. Klikněte na možnost Skenovat. Zobrazí se náhled naskenovaného dokumentu (ve výchozím nastavení).

  POZNÁMKA: Pokud jste zrušili zaškrtnutí možnosti Scan Preview (Náhled skenování), naskenované dokumenty se automaticky ukládají do určeného umístění v počítači. Pokud je možnost Scan Preview (Náhled skenování) vypnuta, nelze vícestránkovou předlohu umístit do jediného souboru.

 2. Po dokončení skenování proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li digitalizovat naskenovaný soubor, ale ponechat software HP Scan spuštěný, klikněte na možnost Save (Uložit).

  • Chcete-li digitalizovat naskenovaný soubor a software HP Scan ukončit, klikněte na možnost Done (Hotovo).

  • Chcete-li skenovat další stránky, klikněte na levé straně okna na znaménko plus (Scan_window_Plus_sign).

  • Chcete-li naskenovaný soubor odstranit, klikněte na ikonu X (Scan_window_X_icon). Potom klikněte na tlačítko Back (Zpět) a naskenujte nový soubor.

 

Kliknutím sem přejděte k podrobnému dokumentu Postup skenování v systému Windows 8.

Skenování bez pomoci softwaru HPSkenování bez pomoci softwaru HP

Chcete-li naskenovat dokument bez pomoci softwaru HP, použijte jeden z následujících postupů.

Skenování pomocí nástroje Fax a skenerSkenování pomocí nástroje Fax a skener
 1. Umístěte skenovaný dokument na pracovní plochu skeneru, nebo jej vložte do vstupního zásobníku podavače dokumentů, pokud jej vaše tiskárna má.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start (Windows_8.1_StartButton) a pak klikněte na možnost Hledat.

 3. Do pole pro hledání zadejte výraz „Fax a skener“.

 4. Ve výsledcích klikněte na položku Nástroj Fax a skener.

 5. Klepněte na Nové skenování a poté na tlačítko Skenovat.

Skenování pomocí nástroje MalováníSkenování pomocí nástroje Malování
 1. Umístěte skenovaný dokument na pracovní plochu skeneru, nebo jej vložte do vstupního zásobníku podavače dokumentů, pokud jej vaše tiskárna má.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start (Windows_8.1_StartButton) a pak klikněte na možnost Hledat.

 3. Do pole pro hledání zadejte výraz „Malování“.

 4. Ve výsledcích klikněte na položku Malování.

 5. Klikněte na možnost Soubor a poté klikněte na položku Ze skeneru nebo fotoaparátu.

 6. Vyberte svou tiskárnu, klikněte na možnost OK a potom na možnost Skenovat.

TiskTisk

K vytištění dokumentu v systému Windows 8 použijte jeden z následujících postupů.

Tisk z aplikace na plošeTisk z aplikace na ploše

Při tisku z aplikace na ploše postupujte podle následujících kroků.

 1. Dokument, který chcete vytisknout, otevřete na ploše v softwarové aplikaci, v níž byl vytvořen.

 2. Klikněte na nabídku Soubor a na možnost Tisk.

Tisk z aplikace na úvodní obrazovceTisk z aplikace na úvodní obrazovce

Při tisku z aplikace na úvodní obrazovce postupujte podle následujících kroků.

 1. Na úvodní obrazovce klikněte na aplikaci, ze které chcete tisknout.

 2. Aktivujte panel ovládacích tlačítek tím, že přesunete kurzor myši na obrazovku zcela vpravo nahoře nebo dole.

 3. Klikněte na možnost Zařízení a na možnost Tisk.

 4. Klikněte na ovladač HP, který jste nainstalovali.

  POZNÁMKA: Pokud vaše tiskárna není v seznamu uvedena, aplikace v současnosti tisk nepodporuje. S žádostí o další informace se obraťte na vývojáře aplikace.

 5. Upravte nastavení a potom klikněte na možnost Tisk.

Změna nastavení tiskuZměna nastavení tisku
Změňte nastavení tisku z plochy nebo úvodní obrazovky. Pokyny naleznete v metodách uvedených níže.
Změna nastavení tisku z plochy systému Windows 8Změna nastavení tisku z plochy systému Windows 8

Změna nastavení tisku pro jedinou tiskovou úlohu

Následujícím postupem změníte z plochy systému Windows 8 nastavení tisku pro jedinou tiskovou úlohu.

 1. Otevřete dokument, který chcete vytisknout. Klikněte na nabídku Soubor a na možnost Tisk. Otevře se okno Tisk.

 2. Klikněte na tlačítko, kterým se otevře dialogové okno Vlastnosti. V závislosti na softwarové aplikaci může být toto tlačítko označeno Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.

 3. Vyberte nastavení tisku pro aktuální tiskovou úlohu a potom klikněte na tlačítko OK.

Změna výchozích nastavení tisku pro všechny tiskové úlohy

Následujícím postupem změníte z plochy systému Windows 8 výchozí nastavení tisku pro všechny tiskové úlohy.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start (Windows_8.1_StartButton), klikněte na možnost Ovládací panel a poté na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu příslušné tiskárny a poté klikněte na položku Předvolby tisku.

 3. Vyberte nové výchozí nastavení tisku a potom klikněte na tlačítko OK.
   

Změna nastavení tisku z úvodní obrazovky systému Windows 8Změna nastavení tisku z úvodní obrazovky systému Windows 8

Následujícím postupem změníte nastavení tisku z aplikace na úvodní obrazovce.

 1. Klikněte na aplikaci (softwarový program), ze které chcete tisknout.

 2. Aktivujte panel ovládacích tlačítek tím, že přesunete kurzor myši na obrazovku zcela vpravo nahoře nebo dole.

 3. Klikněte na možnost Zařízení a na možnost Tisk.

 4. Klikněte na ovladač HP, který jste nainstalovali.

  POZNÁMKA: Na obrazovce náhledu je k dispozici základní nastavení.

 5. Pokud chcete změnit jakákoli pokročilá nastavení, klikněte na možnost Další nastavení.

 6. Vyberte nové výchozí nastavení tisku a potom klikněte na šipku zpět (Windows8_BackArrow).

 7. Tisk se zahájí kliknutím na tlačítko Tisk.

  POZNÁMKA: Protože možnost povolit tisk závisí na návrháři aplikace, nebude možné tisknout ze všech aplikací. Pokud nejsou na ovládacím tlačítku Zařízení uvedeny žádné tiskárny, nejprve se ujistěte, zda byl nainstalován ovladač tiskárny HP. Teprve potom kontaktujte výrobce aplikace s dotazem, zda aplikace podporuje tisk.

Přístup ke složce tiskáren a faxůPřístup ke složce tiskáren a faxů

Přístup ke složce tiskáren

 1. Otevřete panel ovládacích tlačítek stisknutím kláves Windows (Klávesa Windows 8) + C nebo přesunutím kurzoru myši do pravého horního rohu obrazovky.

 2. Klikněte na možnost Hledat.

 3. Do vyhledávacího pole zadejte „Zařízení a tiskárny“ a potom klikněte na možnost Zařízení a tiskárny.

Přístup ke složce faxů

 1. Otevřete panel ovládacích tlačítek stisknutím kláves Windows (Klávesa Windows 8) + C nebo přesunutím kurzoru myši do pravého horního rohu obrazovky.

 2. Klikněte na možnost Hledat.

 3. Do vyhledávacího pole zadejte „fax“ a potom klikněte na možnost Nástroj Fax a skener.
Přístup k softwaru HPPřístup k softwaru HP

Při instalaci softwaru HP se na ploše vytvoří ikona a na úvodní obrazovce dlaždice (nebo více dlaždic).

Softwarovou aplikaci HP v počítači používejte pomocí jednoho z následujících způsobů.

Způsob 1: Používání softwaru HP z plochy

Na ploše dvakrát klikněte na ikonu tiskárny HP (Printer_icon_desktop). Spustí se software HP.

Způsob 2: Používání softwaru HP z úvodní obrazovky

Na úvodní obrazovce klikněte na dlaždici tiskárny HP. (Pokud dlaždici nemůžete najít, zadejte výraz „HP“. Zobrazí se seznam výsledků hledání pro výraz „HP“.) Spustí se software HP.

Způsob 3: Vyhledání softwaru HP

 1. Otevřete panel ovládacích tlačítek.

 2. Klikněte na možnost Hledat.

 3. Do pole pro hledání zadejte výraz „HP“.

 4. Vyberte ze seznamu správný software. Software na dlaždici obsahuje číslo modelu tiskárny.

Používání produktu s ovladačem, který je součástí operačního systému, nebo s ovladačem služby Windows UpdatePoužívání produktu s ovladačem, který je součástí operačního systému, nebo s ovladačem služby Windows Update

Software, který je součástí OS Windows 8, je ovladač, který je již v počítači. U tohoto základního ovladače nefunguje většina tlačítek na tiskárně a jsou nedostupné některé pokročilé funkce tiskárny (jako například skenování do e-mailu).

Software služby Windows Update umožňuje stáhnout nebo nainstalovat nový nebo aktualizovaný ovladač, který je součástí operačního systému.

Společnost HP vytvořila alternativní postupy, jak tyto základní ovladače používat, takže můžete i s nimi skenovat dokumenty, tisknout ze softwarového programu nebo odeslat fax. Pokud je tiskárna vybavena paměťovou kartou, můžete také importovat a zobrazovat snímky na paměťové kartě.

Vždy jsem používal(a) Centrum řešení HP a Sadu nástrojů HP. Co mám používat nyní?Vždy jsem používal(a) Centrum řešení HP a Sadu nástrojů HP. Co mám používat nyní?

Ovladač, který je součástí operačního systému, Centrum řešení HP a Sadu nástrojů HP nepodporuje. Pokud potřebujete tisknout, skenovat nebo faxovat, můžete použít následující alternativní postupy.

Jak lze tisknout?Jak lze tisknout?

Při použití ovladače, který je součástí operačního systému, postupujte při tisku z plochy nebo úvodní obrazovky následovně.

Tisk z plochyTisk z plochy

Pokud chcete tisknout z aplikace na ploše, postupujte takto:

 1. Dokument, který chcete vytisknout, otevřete na ploše v softwarové aplikaci, v níž byl vytvořen.

 2. Klikněte na nabídku Soubor a na možnost Tisk.

Tisk z úvodní obrazovkyTisk z úvodní obrazovky

Pokud chcete tisknout z aplikace na úvodní obrazovce, postupujte takto:

 1. Na úvodní obrazovce klikněte na aplikaci, ze které chcete tisknout.

 2. Aktivujte panel ovládacích tlačítek tím, že přesunete kurzor myši na obrazovku úplně vpravo nahoře nebo dole.

 3. Klikněte na možnost Zařízení a potom na možnost Tisk.

 4. Klikněte na ovladač HP, který jste nainstalovali.

  POZNÁMKA: Pokud vaše tiskárna není v seznamu uvedena, aplikace v současnosti tisk nepodporuje. S žádostí o další informace se obraťte na vývojáře aplikace.

 5. Podle potřeby změňte nastavení a klikněte na tlačítko Tisk.

Jak lze skenovat?Jak lze skenovat?

Dokument můžete naskenovat následujícími způsoby:

Skenování pomocí nástroje Fax a skenerSkenování pomocí nástroje Fax a skener
 1. Umístěte skenovaný dokument na pracovní plochu skeneru, nebo jej vložte do vstupního zásobníku podavače dokumentů, pokud jej vaše tiskárna má.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start (Windows_8.1_StartButton) a pak klikněte na možnost Hledat.

 3. Do pole pro hledání zadejte výraz „Fax a skener“.

 4. Ve výsledcích klikněte na položku Nástroj Fax a skener.

 5. Klepněte na Nové skenování a poté na tlačítko Skenovat.

Skenování pomocí nástroje MalováníSkenování pomocí nástroje Malování
 1. Umístěte skenovaný dokument na pracovní plochu skeneru, nebo jej vložte do vstupního zásobníku podavače dokumentů, pokud jej vaše tiskárna má.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start a pak klikněte na možnost Hledat.

 3. Do pole pro hledání zadejte výraz „Malování“.

 4. Ve výsledcích klikněte na položku Malování.

 5. Klikněte na možnost Soubor a poté klikněte na položku Ze skeneru nebo fotoaparátu.

 6. Vyberte svou tiskárnu, klikněte na možnost OK a potom na možnost Skenovat.

Jak lze faxovat? Jak lze faxovat?

Ačkoli nemůžete dokument faxovat přímo z počítače, můžete faxovat z ovládacího panelu tiskárny.

 1. Dokument, který chcete faxovat, umístěte na pracovní plochu skeneru, nebo jej vložte do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů, pokud jej vaše tiskárna má.

 2. Pomocí tlačítka Fax na ovládacím panelu tiskárny spusťte fax.

Jak lze zkontrolovat hladiny inkoustu? Jak lze zkontrolovat hladiny inkoustu?

Na rozdíl od ovladače s kompletními funkcemi dodávaného společností HP nemáte u ovladače, který je součástí operačního systému, přístup k softwaru tiskárny HP a nemůžete kontrolovat hladiny inkoustu v Sadě nástrojů HP.

Některé tiskárny mají ovládací panely, které vás na nízkou hladinu inkoustu upozorní. Pokud ale váš konkrétní model tuto funkci nemá, můžete pomocí tlačítek na ovládacím panelu vytisknout diagnostickou sestavu, která o hladinách inkoustu informuje. Tato zpráva o testu může být označena jako protokol autotestu, diagnostická stránka kvality tisku, rozšířený samočinný test nebo jakkoli jinak. Pokud nevíte, jak tuto zprávu vytisknout, seznamte se s pokyny v příručce k tiskárně.

Kde lze najít pokyny pro tisk diagnostické sestavy?

 1. Kliknutím sem přejdete do Střediska péče o zákazníky společnosti HP.

 2. Na stránce pro vyhledání tiskárny, k níž požadujete podporu, klikněte do textového pole, zadejte název nebo číslo tiskárny a potom klikněte na tlačítko POKRAČOVAT.

 3. Kliknutím na příslušnou tiskárnu HP v seznamu výsledků zobrazíte stránku podpory daného produktu.

 4. Klikněte na odkaz Příručky.

 5. Klikněte na odkaz Uživatelská příručka a potom najděte pokyny, jak vytisknout protokol autotestu, a postupujte podle nich.

  Pokud se uživatelská příručka neotevře, klikněte na stránce Příručky na odkaz ke stažení a instalaci prohlížeče Adobe Reader. Potom zkuste uživatelskou příručku otevřít znovu.

Jak se používají tlačítka na předním panelu? Jak se používají tlačítka na předním panelu?

Je-li vaše tiskárna vybavena tlačítky na předním panelu, některé z nich nemusí fungovat jako předtím. Následují příklady tlačítek, jejichž funkce jsou (resp. nejsou) u ovladače, který je součástí operačního systému, k dispozici.

POZNÁMKA: Tento výčet není úplný.

Tato tlačítka si zachovají svou funkci:

(Power_button) Tlačítko napájení(Menu_button) Tlačítko Nabídka
(Resume_button) Tlačítko Obnovit(Cancel_button) Tlačítko Zrušit
(Print_photos_button) Tlačítko Tisk fotografií

Tato tlačítka nemusí fungovat:

(Photosmart_essentials_button) Tlačítko Photosmart Essentials(Copy_button) Tlačítko Kopírovat
(Scan_button) Tlačítko Skenovat
 
Získejte podporu podle modelu produktu
Najděte řešení, soubory ke stažení a další informace o podpoře pro váš konkrétní model produktu.
Spojte se s ostatními
Connect with others
Nejste sami. Spojte se s ostatními uživateli a odborníky ze společnosti HP na fóru podpory v angličtině a získejte potřebné odpovědi.